Givar-/ställdonskontakt

Givar-/ställdonskontakter

Med våra givar-/ställdonskontakter som kan konfektioneras kan du flexibelt ansluta valfria ledningslängder på plats. En mängd anslutningstekniker gör anslutningen snabb och säker. Anpassa ditt kablage enligt dina krav med adaptrar och fördelare. Från snäpp-in via M8 till M12 erbjuder vi en hög variation av arrangemang och konstruktioner.

Mer information

Fördelar

 • Inga onödiga kabelslingor i din anläggning: Med kontakter som kan konfektioneras bestämmer du själv kabellängderna, flexibelt och direkt på plats
 • Tillförlitlig och snabb anslutning av elkablar
 • Alla anslutningstekniker: Välj mellan Push-Lock-, IDC-, crimp-, pierce- eller skruvanslutning
 • Flexibla kablage tack vare ett brett produktprogram
 • Säker användning i fält tack vare höga kapslingsklasser

Givar-/ställdonskontakter Alltid den bästa anslutningstekniken

Kablage för givare och ställdon i industrin kräver en tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar. Med våra M8- och M12-kontakter som kan konfektioneras erbjuder vi dig passande anslutningsteknik för din applikation i M12-design. Skärmade och oskärmade kontakter i rakt och vinklat utförande garanterar tillförlitlig signal-, data- och kraftöverföring.

Video: Kontakter som kan konfektioneras för den bästa anslutningstekniken
Kontakter som kan konfektioneras YouTube

Anslutningsteknikerna i översikt

Push-Lock-anslutning för en M12-Push-Lock-kontakt
IDC-anslutning
Crimpanslutning
Pierce-anslutning
Skruvanslutning
Push-Lock-anslutning för en M12-Push-Lock-kontakt

Signal-, data- och kraftkablar med M12-Push-Lock-kontakter kan du ansluta själv och utan skruvmejsel. Enkel kabeldragning av styva och förbehandlade ledare utan verktyg genom att de ansluts direkt. När du ska ansluta fintrådiga ledare eller ledare med större area och lossa redan anslutna ledare öppnar du enkelt anslutningspunkten med spaken. Kontakthållaren är märkt med färg och nummer. Detta förenklar tilldelningen av ledare och hjälper till att undvika anslutningsfel. En definierad långtidsstabil kontaktkraft garanterar fast och säker anslutning.

IDC-anslutning

QUICKON-IDC-anslutningen är det snabbaste alternativet för att ansluta kontakter som kan konfektioneras. Den är utrustad med en IDC-slitsplintkontakt. Med denna anslutningsteknik placeras obehandlade ledare inklusive isolering i kontakten. När kontaktens tryckmutter dras åt förtränger slitskontakten ledarisoleringen och ansluter fjädrande, vibrationståligt och gastätt till ledaren.

Crimpanslutning

Crimpanslutningen övertygar med sitt lilla platsbehov och sin billiga konstruktion vid serietillverkning. Crimpanslutningen gör det möjligt att ansluta snabbt och automatiserat när ett stort antal ledningar måste kundanpassas. Den extremt kompakta kontakten som kan konfektioneras passar järnvägsapplikationer.

Pierce-anslutning

Kontakter som kan konfektioneras med Pierce-anslutning övertygar med ett utförande som är kompakt och samtidigt mångpoligt. Kontakteringen görs av ett kontaktstift som förs in axiellt i enkelledarna.

Skruvanslutning

Skruvanslutningar räknas som en klassiker inom anslutningstekniken. Ett viktigt kännetecken är den underhållsfria ledarkontakten. Anslutningsskruven behöver inte efterdras. Kopparledare av alla typer kan anslutas utan förbehandling och är därmed gastäta och permanent anslutna.

Flexibelt kablage med fördelare och adapter

Fördelare och adaptrar

Flexibelt kablage med fördelare och adapter

Maximala valmöjligheter vid fördelning av signaler eller vid adaptering av olika gränssnitt.

 • Sparpotential genom fördelning och hopbuntning av signaler
 • Platsbesparande kablage tack vare mångpoliga varianter
 • Skärmad fördelare med 360°-skärmning för en tillförlitlig signalöverföring och -fördelning
 • Flexibel integrering av nya enheter genom adapter och fördelare
 • Färre gränssnitt genom fördelare med gjuten ledning
 • Kundspecifik fördelare med anpassade ledningslängder på förfrågan
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Produktnyheter från anslutningsteknik, automatiseringsteknik och E-Mobility

Nyheter för anslutnings- och automationsteknik Nervsystemet i dina industrianläggningar

Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden:

 • Radplintar, industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage
 • Märkningssystem, verktyg och montagematerial
 • Överspänningsskydd och strömförsörjningar
 • Laddningsteknik för E-Mobility
 • Interface-teknik och omkopplare
 • Styrteknik, I/O-system och automationsinfrastruktur