Edge Computing – för smarta IoT-lösningar

Edge Computing

PLCnext Control för Edge Computing förenar robustheten hos beprövade industridatorer med den öppna PLCnext Technology och banar väg för konstruktioner med intelligenta IoT-Edge-lösningar. Genom att stora datamängder behandlas nära källan reagerar applikationen snabbare och flexiblare. Dra nytta av förinstallerad programvara och enhetliga grafiska gränssnitt för att enkelt kunna skapa IoT-tillämpningar i stor skala.

Mer information
Go to Product Detail Page for item 1185416
EPC 1502 - Edge Device
EPC 1502 - Edge Device
1185416

PLCnext Industrial Edge Computer med Intel® Celeron® N3350-processor. Edge-produkten är programmerbar, har liten formfaktor och stödjer IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ och är idealisk för protokollomvandling, datainsamling och molndatabehandling.

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge Device
EPC 1522 - Edge Device
1185423

PLCnext Industrial Edge Computer med Intel® Celeron® N3350-processor. Edge-produkten är programmerbar, har liten formfaktor och stödjer IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ och är idealisk för protokollomvandling, datainsamling och molndatabehandling.

Fördelarna med Edge-databehandling

[x]- Edge-databehandling gör det möjligt att optimalt bearbeta och utvärdera växande datamängder.
[x]- Företagets hela värdekedja kan optimeras med hjälp av Edge-databehandling.

  • Lägre latens jämfört med vanliga molnlösningar.
    [x]- Intelligent Edge-databehandling är det som gör det möjligt att förverkliga välkända koncept som Industri 4.0 och Internet of things.
  • Kör nya molnbaserade tillämpningar och tjänster via smarta Edge-enheter.

Optimering av hela värdekedjan

Trenden mot digitalisering innebär både möjligheter och risker för industrin, eftersom digitaliseringen kräver stor datorkraft och minneskapacitet. För att optimera hela värdekedjan kan företag med hjälp av industriell molndatabehandling bearbeta och utvärdera de växande datamängderna.

När man talar om molndatabehandling förutsätts det att det finns en anslutning till molnet via internet. I många applikationer måste dock data samlas in, kontrolleras och föras tillbaka till processen inom mycket korta cykler. I ett sådant scenario skulle en lösning i ett offentligt moln inte vara lämplig, om inte annat så på grund av latenstiderna på internet. Edge-databehandling används därför i allt större utsträckning för sådana smarta applikationer.

Person vid molndatabehandling med en surfplatta

Det perfekta komplementet till Edge-databehandling: molndatabehandling

Edge-databehandling för intelligensen nära maskinen och därmed nära datakällan. Genom dessa intelligenta system kan de välkända koncepten Industri 4.0 och Internet of Things (IoT) förverkligas. Det finns många tillämpningsområden – t.ex. insamling och komprimering av data, (för)bearbetning och analys av data till användning av artificiell intelligens som t.ex. förebyggande underhåll samt kommunikation mellan maskiner eller kommunikation till system på högre nivå, t.ex. en molnanslutning. Allt detta görs med hänsyn till dataskydd och datasäkerhet samt latenstiden vid informationsbehandling, dataöverföringshastigheter och kostnader för datorkraft och lagringsutrymme.

Edge-databehandling är ett koncept som innebär en decentraliserad datainfrastruktur av nätverksenheter som ligger nära datakällan och samtidigt integreras i företagets IT-arkitektur. Dessa enheter kan köra nya applikationer, inklusive molnbaserade applikationer och tjänster. Edge-databehandling ersätter dock inte moln-databehandling, utan kompletterar det: Edge och molnet är följaktligen partners, varvid fördelningen av uppgifter mellan de två lösningarna kan variera beroende på applikationen.

Etablering av Edge-databehandling mellan IT och OT

PLCnext Technology: basen för smart Edge-databehandling

Phoenix Contact har ett DNA för anslutning som är idealiskt lämpat för användning av Edge-databehandling i närheten av en maskin: Phoenix Contact erbjuder produkter för säker molnkommunikation och databehandling vid Edge. Ett exempel är styrplattformen PLCnext Technology som är en idealisk grund för smart Edge-databehandling i produktionsmiljön. Detta medför ett helt ekosystem med robust maskinvara, teknik- och konfigurationsprogramvara, en industriell appstore för programvara som är relaterad till PLCnext Technology och en gemenskap för att samla information och dela kunskap. På grund av PLCnext Technologys öppenhet kan alla kundapplikationer integreras.

Baserat på PLCnext Technology finns PLCnext Control för Edge-databehandling, vilka som Edge-enheter förenar robustheten hos beprövade industridatorer med den öppna PLCnext Technology och därmed banar väg för konstruktioner med intelligenta IoT-Edge-lösningar.

E-paper
Ny PLCnext Technology E-paper
Ta en titt på det första interaktiva E-paper på PLCnext Technology nu och hitta all information du behöver på ett och samma ställe. I detta E-paper hittar du knappar som möjliggör ytterligare interaktion. Låt dig inspireras av spännande användningsfall, titta närmare på vår maskinvara med 3D-bilder, ta reda på mer om produkterna i vår webbshop eller lär dig mer om alla fyra delarna i ekosystemet. Det finns också gott om relaterade länkar och inbäddade videor om alla dina favoritämnen.
Till E-paper
PLCnext Technology E-paper