Rådgivningssamtal vattenindustri

Smart Water Intelligent uppkoppling för vattenhantering som är redo för framtiden

Ständigt nya krav på grund av klimatförändringen, brist på dricksvatten och åldrande vatteninfrastruktur ökar trycket på den driftansvariga för vattenförsörjningen, hanteringen av avloppsvatten och beredningen av dricksvatten. Dessutom ökar behovet av nätverksteknik och Smart Water-tillämpningar i och med att framtiden för vattenhantering blir alltmer digital.

Dra nytta av vår digitala teknik och våra öppna system för att utforma processerna för vattenhantering mer effektivt och säkrare. Med ett team som agerar över hela världen och samarbeten med branschpartner utvecklar vi intelligenta lösningar för att koppla upp komponenter, anläggningsdelar och människor med miljön och vattnets kretslopp.

För att länka samman komponenter, anläggningsdelar och människor med miljön och vattnets kretslopp utvecklar vi intelligenta lösningar med team i hela världen och i samarbete med våra branschpartner.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Verksamhetsfält för en intelligent vattenförsörjning

Upptäck våra kundspecifika Ready-to-use-lösningar för vatten- och avloppsteknik som bygger på ett öppet system och öppna gränssnitt. Via nya digitala vägar möjliggör vi en säker åtkomst till viktiga data, t.ex. vattenkvalitet eller energiförbrukning. Våra framtidsinriktade automatiserings-, kommunikations- och telekommandokoncept genomförs redan i dag i praktiken. Resultatet är en intelligent uppkopplad vattenhantering på alla nivåer i anläggningen.

Luftintag reningsverk

Avloppsrening Lösningar för automatisering av reningsverk

Fortfarande släpps 80 % av det avloppsvatten som orsakas av människor ut orenat i floder och hav. Utöver den påverkan det har på ekosystemet måste vattenreningsanläggningar klara nya utmaningar som en fjärde reningsnivå eller övervakning av mikroplasthalten i vattnet.

Phoenix Contact erbjuder funktioner och komponenter som uppfyller de höga kraven på avloppsrening och ser till att processen löper friktionsfritt. Speciellt utvecklade apparatskåps- och programvarulösningar sänker energiförbrukningen och säkerställer att föreskrifterna följs.

Satsa på mycket effektiv och övergripande teknik tillsammans med oss för att nå hållbarhetsmålen. Med Smart Water-system är du redan idag redo för morgondagens utmaningar.

Dricksvattentank på vattenreningsanläggning

Dricksvattenförsörjning Lösningar för beredning och produktion av dricksvatten

Utmaningarna för en global dricksvattenförsörjning är komplexa. I klimatförändringarnas tid är ett flertal regioner mer utsatta för oväder och torka än vad de tidigare varit. Vattenkvalitet som uppfyller de lagstadgade kraven och tillgång till rent vatten är ingen självklarhet.

Phoenix Contact genomför innovativa projekt för dricksvattenförsörjning och moderniserar befintliga anläggningar med intelligenta automationssystem. Vi garanterar en säker vattenförsörjning – hela vägen från vattenrening, via distribution av vattnet, till molnbaserad processoptimering.

Smart Water-system ger en möjlighet att minska bristen på vatten på grund av klimatpåverkan på lång sikt. Detta gynnar både miljön och framtida generationer.

 Digitalisering av vatten- och avloppsteknik

IoT-baserad vattenteknik Lösningar för digitalisering av vattenkretsloppet

I moderna reningsverk flyter inta bara vatten utan även stora mängder data. Utmaningen består i att visa den digitala informationen på ett förståeligt sätt och att koppla samman komplexiteten hos de olika datatyperna på ett logiskt sätt.

Strukturer i Internet of Things gör det möjligt att spara och bearbeta information i ett extern datanätverk. Mycket olika data, t. ex. nederbördsmängder, kan integreras som beslutsunderlag. Realtidsöversikten är då alltid tillgänglig var man än befinner sig på alla enheter.

Med erfarenheter inom branschen och inom teknik hjälper Phoenix Contact dig på den krävande och växande Smart Water-marknaden. Dra fördel av IoT-strukturer, den datortjänst och den service som förknippas med IoT för att utforma processer och applikationer i det totala vattenkretsloppet mer transparent och på ett sätt som är mer skonsamt för resurserna i framtiden.