Sektorkoppling

Med sektorkoppling kan energiflöden kopplas samman över sektorgränser och ses i ett helhetsperspektiv. Målet är att göra tillräckligt mycket energi tillgänglig överallt – i rätt tid och på rätt plats.
Två personer med skyddskläder och en byggritning

Energiförsörjning med maximal verkningsgrad

Vid sektorkopplingen ses energiproduktion, -distribution, -lagring och -förbrukning som ett helhetssystem. Dessutom utväxlar enskilda sektorer energi mellan varandra så att den står till förfogande i rätt form där den behövs. Genom att registrera och utvärdera data om energiförbrukning och -produktion kan energiflödet styras optimalt.

Det innebär att sektorer måste sammankopplas även kommunikativt, inte bara vad gäller prestanda. Standardiserade kommunikationsprotokoll inom de olika nätverken möjliggör här den nödvändiga kommunikationen, utan att systemgränser innebär något hinder. Sektorkoppling är en princip som fungerar i det lilla formatet, t.ex. inom ett företag, men även mellan olika företag. Phoenix Contact tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster för elektrifiering, nätverk och automatisering av sektorerna energi, industri, infrastruktur och mobilitet.

Fördelar

  • Hållbar energiförsörjning
  • Resurseffektiv produktion
  • Holistisk optimering för att begränsa klimatförändringarna
  • Lagring av regenerativt genererad energi
  • Konsekventa data- och informationsflöden
    [x]- Allt passar ihop – för en hållbar värld

Ta kontakt med vårt team av experter

"Vi ger råd i frågor som rör sektorkoppling och assisterar dig med våra lösningar."
Exteriören hos E-Mobility GmbH i Schieder

Fastigheter kan mer än du tror Koppling av solenergi, produktion, batterilager och E-Mobility

Idag erbjuder byggnader mycket mer än bara ett tak över huvudet – de är platsen för realiserad sektorkoppling. Den smarta byggnaden kombinerar på ett intelligent sätt solenergi, styrteknik, produktion, batterilager och laddstationer. Phoenix Contact utvecklar de rätta lösningarna för detta och kopplar samman laddningsstationer med solcellsanläggningen, ventilation och belysning med energihantering eller produktion med batterilagret. Hela systemet fungerar dubbelriktat. På så sätt blir elbilarna också tillfälliga energilagringsmoduler som förser byggnaden med energi. Det är hållbart och smart på samma gång.

Infrastruktur för tillverkningen i Schieder

Produktion med mer feedforward-styrning Koppling mellan batterilager, produktionsstyrning och energimarknaden

Det är blandningen som gör skillnad, men också kvantiteten som räknas. Om jag länkar samman byggnader och produktionen kan jag harmonisera utbud och efterfrågan på ett mycket bra sätt. Vilket energibehov har en produktionsorder? Är det värt att tänka på i övermorgon redan nu och fylla på batterilagret i god tid? Ska jag använda min egen solcellsanläggning för detta eller köpa el från det allmänna nätet när den är billig?

Det är nätverkande och framför allt digitalisering som har de rätta svaren på dessa frågor. Arbetet lönar sig. Kopplade sektorer är hållbara och lönsamma på samma gång.

Fabrikslokaler

Behåll energin i processen Begränsa förlusterna med lagringssystem, maskinnätverk och mindre omvandling

Låt energin vara kvar där den gör mest nytta – i produktionsprocessen. Vi använder sektorkoppling för att effektivt förhindra förluster. Varje kilowattimme som inte behöver produceras sparar pengar och är bra för det globala klimatet.

Detta kan till exempel uppnås med en kombination av byggnadskonstruktion, batterilager och produktionsmaskiner. I grund och botten handlar denna koppling om att använda rätt energikälla på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och om vi dessutom kopplar ihop detta nätverk med ett batterilager och använder likström, så går ingenting förlorat på grund av ständig omvandling och bortkastad bromsenergi. Detta är vår väg till All Electric Society.

Person med surfplatta framför ett förarlöst transportsystem

Fyll lagren med hjälp av logistiken Använd förarlösa transportfordon som mobila lagringsenheter för lasthantering

Vi har vant oss vid förarlösa transportsystem som utför intralogistiska uppgifter i fabriker helt autonomt. De så kallade AGV:erna (Automated Guided Vehicles) hittar vägen själva och laddar batterierna på egen hand efter arbetsdagens slut.

Vad vi bör vänja oss vid nu: AGV:er kan göra mycket mer än att utföra intralogistiska uppgifter. Din energilagringsmodul har stor potential för hantering av tillfälliga effekttoppar för hela fabriken. Vår idé är att se varje energilagringsmodul i systemet som leverantör – dvs. som en källa till energi för kopplade sektorer. Detta tar oss längre på vägen mot All Electric Society.

Kryssningsfartyg på öppet hav

Fartyg och hamn och massor av potential Vätgas för Power-to-X och mobila energitillämpningar

På havet: oändliga vidder, och väl i hamnen blir det plötsligt väldigt trångt – särskilt för kryssningsfartyg. Motståndet mot de vita jättarna växer. Invånarna i populära hamnstäder är rejält trötta på utsläppen från dieseldrivna generatorer. De krävs dock för att hålla igång kryssningshotellets verksamhet när fartygsmotorerna är avstängda när fartyget ligger vid kaj.

Men det finns ett annat sätt: När processteknik, elektrolys och sjöfart kombineras blir resultatet bränsleceller. Vätgas som producerats med förnybar el används sedan som strömkälla ombord. Bränsleceller producerar inga avgaser och det gör kryssningsindustrin lite renare.

Flygfoto av en stad

Infrastruktur: Använd förnybar energi Solcellsanläggningar och elektrolys kopplade till mobila energigeneratorer

Alla känner till problemet med illaluktande dieselgeneratorer som levererar el på byggarbetsplatser eller utomhus där uttag saknas. Även nödgeneratorer drivs fortfarande med bensin eller andra fossila bränslen. Hur hållbar skulle världen kunna bli om vi istället använder mobila bränsleceller som drivs av vätgas som genererats med överskottsenergi från sol- eller vindkraftsparker?

Genom att kombinera solcellsanläggningar med elektrolys från processteknik blir infrastrukturen mer hållbar. Och denna sektorkoppling är redan allt annat än en framtidsvision – den är verklighet redan idag. Till exempel ersätter transportabla bränsleceller i allt högre grad diesel för reservkraftförsörjning till järnvägsbolagens nätdrift.

Offshore-plattform

Vätgas gör förnybar energi hållbar Solcellsanläggningar, processteknik och transport kopplade för hållbar logistik

Vad ska vi göra med energin från vind och sol när den inte behövs? Och hur kan fartyg och flygplan göras verkligt regenerativa för långdistansresor?

Lösningen: Använd överskottsenergi från vind- och solkraft för elektrolys av vatten, och använd sedan det väte som produceras i processen för att producera värdefulla e-bränslen. Sektorkopplingen mellan solpaneler eller vindkraft, processteknik och transport erbjuder framåtblickande utvecklingspotential, särskilt i blåsiga eller soliga regioner. Vi omvandlar sol- och vindkraft till kemisk energi – och gör den därmed hållbar. Detta banar väg för rena logistiska transporter i luften eller på havet.