Installations- och montagematerial för apparatskåpet

Tillbehör för kopplingsskåp

Tillbehöret för apparatskåp skapar ordning och reda i apparatskåpet med hjälp av kabelinföringssystem, skyddsslangar och kabelkanaler samt kabelrännor. Skärmanslutningsplintarna möjliggör också en EMC-anpassad kabeldragning. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Mer information

Fördelar

  • Översiktliga och prydliga apparatskåp tack vare montagematerialet och kabelguidningssystemen
  • Ordnad ledarinföring från fältet in i apparatskåpet
  • Kabelskydd genom olika skyddsslangar
  • EMC-anpassad kabeldragning mot in- och utgående störstrålning
  • Förenklat underhåll med servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp
  • Bästa synlighet tack vare flexibla skåpsbelysningar
Kabelinföringsplatta och kabelförskruvningar

Kabelinföringsplatta och kabelförskruvningar

Kabelinföringssystem

I kategorin Kabelinföringssystem finns allt för ordnad och översiktlig kabelinföring från fältet till apparatskåpet. Förutom särskilda genomföringsplattor som garanterar en extra välstrukturerad kabelinföring för ett stort antal kablar, finns även enkla kabelförskruvningar. Dessutom finns det i portföljen olika tillbehör som tätningar, samlingsrör samt olika adaptrar och adapterplattor.

Kabelguidningssystemet CGS

Kabelguidningssystemet CGS

Kabelguidningssystem

Produktkategorin Kabelguidningssystem omfattar alla ämnen som rör kabeldragning och kabelskydd. Inne i apparatskåpet ligger fokus på en ordnad kabeldragning, därför används produkter som kabelkanaler eller kabelguidningssystemet CGS här. Till skillnad från kabelkanaler möjliggör kabelguidningssystemet en enkel kabeldragning från skåpdörren in i apparatskåpet. Utanför apparatskåpet används i stor utsträckning skyddsslangar för kabelskydd. Skyddsslangarna kommer i olika material och utföranden för att hålla för olika omgivningsförhållanden.

Fästmaterial för byggnad av ett välstrukturerat apparatskåp

Fästmaterial för apparatskåp

Montagematerial

Monterings- och fästmaterialet består av DIN-skenor, noll-samlingsskenor, ändstöd, kabelfästen och olika monteringsadaptrar. Välj rätt profilskena och fixera profilskenan med motsvarande monteringsadaptrar (tillval). DIN-skenadaptrarna gör det exempelvis möjligt att montera DIN-skenorna förhöjt eller snett. Använd det stora urvalet ändstöd för att förhindra att radplintarna förskjuts i sidled. I sortimentet ingår även olika stödbockar som passar för fastsättning av noll-samlingsskenor. För överskådlig samling av ledningar i knippen ingår i portföljen även olika buntband.

LED-skåpsbelysning PLD E 409 W 350

LED-skåpsbelysning

Skåpsbelysning

Optimal belysning och snabb installation. Utrustade med den senaste LED-tekniken och högkvalitativa optiska komponenter ger de en perfekt belysning av ditt apparatskåp. Tack vare den magnetiska monteringen är skåpsbelysningarna snabbt installerade och enkla att ta i drift.

Servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp

Servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Servicegränssnitten och eluttagen för apparatskåp underlättar underhållet av apparatskåpen avsevärt. Serviceboxarna gör det möjligt att direktansluta enkla elkablar och servicekontakter som exempelvis RJ45, CAT5e eller D-SUB 9. Då slipper du externa eluttag vid underhållet. Eluttagen för apparatskåp finns i olika landsversioner och kan utrustas med säkringar, brytare och LED-lampor som tillval. Eluttagen kan installeras på DIN-skenan, genom direkt montering eller i en monteringsram.

Skärmanslutningsplintarna SK och SCC monterade på en direktmonterbar stödbock

Skärmanslutningsplintarna SK och SCC

Skärmanslutningsplintar

I kategorin skärmanslutningsplintar ingår alla produkter som behövs för en EMC-anpassad radplintskabeldragning. Förutom de olika skärmanslutningsplintarna finns det även skärmanslutningsklämmor och förgreningsplintar samt matningsplintar. Detta gör att du kan skydda den apparatskåpsinterna kabeldragningen i sin helhet mot olika störfaktorer som t.ex. kapacitiv eller induktiv störningspåverkan. Noll-samlingsskenor (NLS) för fastsättning av skärmanslutningsplintar och förgreningsplintar finns i kategorin Montagematerial.