Installations- och montagematerial för apparatskåpet

Tillbehör för kopplingsskåp

Tillbehöret för apparatskåp skapar ordning och reda i apparatskåpet med hjälp av kabelgenomföringssystem, skyddsslangar och kabelkanaler samt kabelrännor. Skärmanslutningsplintarna möjliggör också en EMC-anpassad kabeldragning. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Mer information

Fördelar

  • Översiktliga och prydliga apparatskåp tack vare montagematerialet och kabelguidningssystemen
  • Ordnad ledarinföring från fältet in i apparatskåpet
  • Kabelskydd genom olika skyddsslangar
  • EMC-anpassad kabeldragning mot in- och utgående störstrålning
  • Förenklat underhåll med servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp
Kabelinföringsplatta och kabelförskruvningar

Kabelinföringsplatta och kabelförskruvningar

Kabelinföringssystem

I kategorin kabelinföringssystem finns allt om ordnad och översiktlig kabelinföring från fältet till apparatskåpet. Förutom särskilda genomföringsplattor som garanterar en extra välstrukturerad kabelinföring för ett stort antal kablar, finns även enkla kabelförskruvningar. Dessutom finns det i portföljen olika tillbehör som tätningar, samlingsrör samt olika adaptrar och adapterplattor.

Kabelguidningssystemet CGS

Kabelguidningssystemet CGS

Kabelguidningssystem

Produktkategorin kabelguidningssystem innefattar alla ämnen som gäller den egentliga kabelguidningen. Förutom kabelguidningssystemen i apparatskåpet som exempelvis kabelkanalerna eller kabelguidningssystemet CGS omfattar kategorin även diverse skyddsslangar. Skyddsslangar är framför allt avsedda för säker kabelguidning utanför apparatskåpet. Skyddsslangarna finns i olika material för att klara de olika omgivningsförhållandena.

Fästmaterial för byggnad av ett välstrukturerat apparatskåp

Fästmaterial för apparatskåp

Fästmaterial

Monterings- och fästmaterialet består av DIN-skenor, noll-samlingsskenor, ändstöd, kabelfästen och olika monteringsadaptrar. Välj rätt DIN-skena och sätt fast den med tillhörande monteringsadaptrar. DIN-skenadaptrarna gör det exempelvis möjligt att montera DIN-skenorna förhöjt eller snett. Använd det stora urvalet ändstöd för att förhindra att radplintarna förskjuts i sidled. Vissa ändstöd fixerar inte bara plintraderna, utan förenklar integreringen av plintgrupps- eller plintradsmärkningen. I sortimentet ingår även olika stödbockar som passar för fastsättning av noll-samlingsskenor. För överskådlig samling av ledningar i knippen ingår i portföljen även olika buntband.

Dosplintar och elektriska skarvdon

Dosplintar och Europaplintar

Dosplintar och Europaplintar

Dosplintarna och Europaplintarna finns i varje fastighetsinstallation och möjliggör snabb och enkel installation av fasta eller flexibla ledare. Använd de enkla Europaplintarna med skruvanslutning eller dosplintarna med jackbar kontakt och installera installationsdosorna i en handvändning.

Skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar

I kategorin skärmanslutningsplintar ingår alla produkter som behövs för en EMC-anpassad radplintskabeldragning. Det är förutom de olika skärmanslutningsplintarna även noll-samlingsskenorna. Detta gör att du kan skydda den apparatskåpsinterna kabeldragningen i sin helhet mot olika störfaktorer som kapacitiv eller induktiv störningspåverkan.

Servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp

Servicegränssnitt och eluttag för apparatskåp

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Servicegränssnitten och eluttagen för apparatskåp underlättar underhållet av apparatskåpen avsevärt. Serviceboxarna gör det möjligt att direktansluta enkla elkablar och servicekontakter som exempelvis RJ45, CAT5e eller D-SUB 9. Då slipper du externa eluttag vid underhållet.