Testsystem för skydds- och styrteknik

Testsystem för skydds- och styrteknik

FAME är det innovativa och modulera testsystem för alla mät- och testuppgifter inom skyddsteknik för medel- och högspänningsställverk. Testsystemet kombinerar komplexa omkopplingar för funktionskontroll av ström- och spänningsomvandlare samt utlösnings- och signalkontakter. Manuella testmetoder genomförs automatiskt, säkert och tidsbesparande.

Mer information
FAME-konfigurator

FAME-konfigurator

Konfigurator för det modulära testsystemet FAME

Konfigurera dina individuellt anpassade FAME-testsystem för snabb och enkel funktionsprovning av ström- och spänningstransformatorer samt för utlösnings- och signalkontakter.

Fördelar

  • Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
  • Maximal säkerhet tack vare avancerad och automatisk omvandlarkortslutning
  • Behovsanpassad, modulär konstruktion och användning av standardiserade tillbehör ökar lönsamheten
  • Kompakta testplintrader och förskjutet anordnade testuttag minskar platsbehovet
  • Valfrihet mellan vägg- och DIN-skenemontage vid användning av standardiserade CLIPLINE complete-systemtillbehör ökar flexibiliteten
  • Säkerhet för användaren tack vare integrerat beröringsskydd
  • Stora ytor för märkning och entydigt igenkänningsbara kopplingstillstånd förbättrar överskådligheten

FAME-testsystem Rätt lösning för varje uppgift

Allt fler ställverk och gränssnitt måste kontrolleras regelbundet. För att genomföra den testning som tillkommer på ett tids- och kostnadsneutralt sätt finns nu FAME-testsystemen. Testsystemen sammanfattar funktionellt komplexa sekvenser av kopplingshandlingar.

Översikt över testsystemen FAME

Översikt över de olika testsystemen FAME

Översikt över testsystemen FAME

Testsystemet FAME 1

FAME 1 förenar komplexa manövrer för funktionstest av ström- och spänningstransformatorer liksom för utlösnings- och signalkontakter i separata kompakta och platsbesparande block. Systemet arbetar enligt N/O-principen. I normaldrift krävs därför en driftkontakt. Den automatiska transformatorkortslutningsfunktionen säkras med jackbara bryggor i testproppskenan. Systemet är utrustat med skruvanslutningar eller push-in-anslutningar på insidan av apparatskåpet. För montering skruvas testproppskenan enkelt in i en väggöppning. Systemet kan som tillval fås med en standardkontakt eller en kompaktkontakt. Varianter med en signalkontakt (AUX) finns tillgängliga för ytterligare statusidentifiering.

Testsystemet FAME 2

FAME 2, testsystemet utan driftkontakt, förenar komplexa manövrar för funktionstest av ström- och spänningstransformatorer liksom för utlösnings- och signalkontakter i ett enda kompakt och platsbesparande block. För detta ändamål kan brytpunkterna konfigureras i förväg med hjälp av kontakttungans längd i kontakten. Systemet fungerar enligt öppnarprincipen. Den automatiska omvandlarkortslutningen säkras med jackbara bryggor i testproppen. Precis som för FAME 1 finns systemet som skruv- och push-in-variant. För montering kan systemet fästas i en väggöppning eller på DIN-skenan med speciella testproppskenor. Som tillval kan FAME 2 fås med en standardkontakt eller med en kontakt med vridbart handtag med definierade låsningslägen. Varianter med en signalkontakt (AUX) finns tillgängliga för ytterligare statusidentifiering.

Testsystemet FAME 3

FAME 3, testsystemet utan driftkontakt, förenar komplexa manövrar för funktionstest av ström- och spänningstransformatorer liksom för utlösnings- och signalkontakter i ett enda kompakt och platsbesparande block. Systemet fungerar enligt öppnarprincipen. Den automatiska transformatorkortslutningsfunktionen säkras med jackbara bryggor i testproppskenan. FAME 3 har en ringkabelskoanslutning på insidan av apparatskåpet. För montering kan systemet fästas i en väggöppning. Systemet kan som tillval fås med en standardkontakt, en kompaktkontakt eller med en kontakt med vridbart handtag med definierade låsningslägen. Varianter med en signalkontakt (AUX) finns tillgängliga för ytterligare statusidentifiering.

Testsystemet FAME 3 RACK

FAME 3 RACK, testsystemet utan driftkontakt, förenar komplexa manövrar för funktionstest av ström- och spänningstransformatorer liksom för utlösnings- och signalkontakter i ett enda kompakt och platsbesparande block. För detta ändamål kan brytpunkterna definieras i förväg i den modulära testproppskenan. Systemet fungerar enligt öppnarprincipen. Det behövs ingen driftkontakt. FAME 3 RACK har en ringkabelskoanslutning med fastsatta skruvar på insidan av apparatskåpet. För montering kan systemet fästas i en väggöppning eller i ett 19-tumsrack. Tack vare FAME 3 RACK-systemets modularitet kan testproppskenorna avbildas med två till tre höjdenheter med olika poltal. Systemet kan fås med en kontakt med vridbart handtag med definierade låsningslägen. Varianter med en signalkontakt (AUX) finns tillgängliga för ytterligare statusidentifiering.

Testproppskena och testpropp från FAME 3 SL-systemet

Testsystem FAME 3 SL

Testsystem FAME 3 SL

FAME 3 SL är en kompakt variant av FAME 3-systemet. För att uppnå detta förenar FAME 3 SL komplexa manövrer för funktionstest av ström- och spänningstransformatorer liksom för utlösnings- och signalkontakter i separata, olikfärgade och platsbesparande block. Systemen fungerar i stort sett på samma sätt. I övrigt skiljer de sig endast åt i monteringen av testproppskenan och i hanteringen av testproppen.

Produktbroschyr testsystem och frånskiljbara testplintar

Produktbroschyr testsystem

Nedladdningar

Vill du få tryckt material om våra testsystem? Nedan hittar du produktbroschyren om testsystemen. Här hittar du en översikt över de olika testsystemen samt ett urval av frånskiljbara testplintar.