Testsystem för skydds- och styrteknik

Testsystem för skydds- och styrteknik

FAME är det innovativa och modulera testsystem för alla mät- och testuppgifter inom skyddsteknik för medel- och högspänningsställverk. Testsystemet kombinerar komplexa omkopplingar för funktionskontroll av ström- och spänningsomvandlare samt utlösnings- och signalkontakter. Manuella testmetoder genomförs automatiskt, säkert och tidsbesparande.

Mer information
Skyddsenhetstest

Skyddsenhetstest

Testsystem – rätt lösning för varje uppgift

Allt fler ställverk och gränssnitt måste kontrolleras regelbundet. För att genomföra den testning som tillkommer på ett tids- och kostnadsneutralt sätt finns nu FAME-testsystemen.

Testsystemen sammanfattar funktionellt komplexa sekvenser av kopplingshandlingar. Systemen garanterar säkerheten genom automatisk transformatorkorslutning och integrerat beröringsskydd. FAME-testsystemen är modulärt uppbyggda så att du kan anpassa dem helt efter din applikation. Systemen använder dessutom det standardiserade tillbehöret för bryggor för CLIPLINE complete. Beroende på systemet kan den automatiska transformatorkortslutningsfunktionen säkras i testproppskenan eller i testproppen.
Testproppskenorna är utrymmessnåla tack var de alternerat monterade testuttagen. Dessutom har alla testsystem stora ytor för märkningsmöjligheter.

Jämförelse av testsystem

Jämförelse av testsystem
 • FAME 1
  Testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.

 • FAME 2
  Testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppen.

 • FAME 3 och FAME 3 SL
  Testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.

 • FAME RACK
  Testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.

Enkel testning med tvångskopplingsföljd

Enkel testning med tvångskopplingsföljd

Tvångskopplingsföljd av testsystemen FAME 2 och FAME RACK i ett och samma block

För att de olika kopplingarna ska göras i rätt tvångskopplingsföljd använder testsystemet två olika ansatser.

FAME 2-systemets testproppar har tre olika kontaktlängder så att kopplingsföljden kan brytas på ett säkert sätt med en kontaktrörelse.

Med testsystemet FAME RACK kan tvångskopplingsföljd utföras i testproppskenan så att du sparar tid och kan genomföra testerna med bara en kontakt. För att genomföra tvångskopplingsföljden i testproppskenan är skenan sammansatt av enkla skivor. Vid montering av skenan kan du därför välja mellan olika typer av skivor med olika brytpunkter. S-skivan har t.ex. en senare brytpunkt och kort avstånd till anslutningskontakten. Vid ijackning sker koppling med lång fördröjning. Förutom S-skivor ingår även M- och L-skivor i systemet. M-skivor har en senare och L-skivor har en tidigare brytpunkt.

Testsystemen FAME 1, FAME 3 och FAME 3 SL samlar kopplingar i olika block, vilket gör att tvångskopplingsföljd inte krävs.

 FAME 3-funktioner

FAME 3-funktioner

Automatisk ledande transformatorkortslutning

FAME-systemen kan snabbt och enkelt kortslutas om ett relä behöver testas eller om en skyddsenhet behöver bytas ut. Beroende på systemet ska du kortsluta strömomvandlaren med standardiserade jackbara bryggor antingen i testproppskenan eller i testproppen. Detta leder till att en enkel förkopplad signaldelning skapas.

Vridgreppsmekanik

Vridgreppsmekanik

Vridgreppsmekanik på testsystemen FAME 2, FAME 3 och FAME RACK

Testsystemets patenterade vridgreppsmekanism gör det lättare att dra testproppen rakt ut ur testblocket. Tvångslåsning och korta stopp i de olika lägena gör att testsystemet erbjuder högsta säkerhet för både anläggningen och användaren.

När testproppen är helt isatt spärras kontakten på ett säkert sätt i testproppskenan. Alla testkontakter är kontakterade enligt testkonstruktionen. Lås upp testproppen genom att vrida handtaget 45° till anslaget. Det gör att du kan dra ut kontakten till mellansteget. Strömomvandlarkontakterna i testsystemet är åter anslutna till skyddsenheten. Det går inte att dra ut testsystemets propp förrän vridhandtaget har fjädrat tillbaka till utgångsläget. De ursprungliga signalförbindelserna är nu återställda.

Rastmekanik FAME 3 SL

Rastmekanik FAME 3 SL

Testsystemets rastmekanik FAME 3 SL

Testproppen för testsystemet FAME 3 SL låses fast automatiskt när den sätts i testproppskenan. Testkontakterna är kontakterade på ett säkert sätt enligt testkonstruktionen. Efter att testet har avslutats kan du lossa låsanordningen genom att trycka ned den orangefärgade spaken. Genom att dra ut testproppen återställs testsystemets ursprungliga signalförbindelser.

Väggfäste FAME

Väggfäste FAME

Testsystemets monteringstyp

De olika testsystemen kan installeras på många olika sätt.

Testsystemet FAME RACK monteras med skruvar i en 19-tums monteringsram. Tack vare FAME 3 RACK-systemets modularitet kan testplintraderna avbildas med två höjdenheter och upp till sju poler, i tre höjdenheter med upp till tolv poler och i fyra höjdenheter med upp till 18 poler. Du kan även montera testsystemet FAME RAME direkt i urtag i frontplattor eller apparatskåpsdörrar utan att använda 19-tumsramen.

Testsystemet FAME 3 SL är däremot endast konstruerad för montering i väggöppningar. Systemet har två tryckknappar som gör att testsystemet snabbt och enkelt kan låsas fast i ett passande urtag.

Systemen FAME 1, FAME 2 och FAME 3 installeras också i urtag i frontplattor eller apparatskåpsdörrar. Testproppskenorna fästs med en patenterad skruvmekanik i urtagen.

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren

Säker kabelstyrning för testskenorna

Testsystemen måste ofta vara tillgängliga för kontroll och drift utifrån. Därför monteras inom skydds- och styrteknik vissa enheter och testproppskenor i kopplingsskåpsdörren.
Med kabelstyrningssystemets svängarm dras ledare, kablar och kablage enkelt och säkert till kopplingsskåpsdörren eller till svängbara monteringsramar. Tidsbesparande eftersom den patentsökta roterande ledpunkten kan öppnas och de förmonterade kablarna kan dras igenom eller efterdras utan verktyg.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurator för det modulära 19-tums testsystemet FAME RACK

Konfigurera ett individuellt anpassat FAME 3 RACK-testsystem för snabb och enkel funktionsprovning av ström- och spänningstransformatorer samt för utlösnings- och signalkontakter.