Efterlevnad

Ta reda på mer om den höga prioriteringen av efterlevnad hos Phoenix Contact och hur vi säkerställer efterlevnaden.
Anställda i en utbildningskurs i efterlevnad

Efterlevnad hos Phoenix Contact

Efterlevnad är en integrerad del av Phoenix Contacts DNA och är av motsvarande stor betydelse. Därför rapporterar den centrala avdelningen för rättsliga frågor och efterlevnad direkt till ekonomichefen.

Kärnan i systemet för hantering av efterlevnad är uppförandekoden för Phoenix Contact-koncernen. Den gäller i alla koncernföretag över hela världen. Den kompletteras av åtgärder som t.ex. systemet för visselblåsare eller vårt policyuttalande om tyska lagen om skyldigheter i fråga om inköp av varor i leveranskedjan (LkSG).

Vårt system för hantering av efterlevnad är en viktig del av vår företagsstyrning och är förankrat över hela världen. Det handlar om mycket mer än att "följa de rättsliga bestämmelserna". Det är en del av vår kultur, som underbygger vår trovärdighet och bidrar till att förebygga och minska risker.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ekonomichef
Människor på ett kontor hälsar på varandra

Uppförandekod

Uppförandekoden för Phoenix Contact-koncernen utgör kärnan i våra åtgärder för efterlevnad. Samtidigt är den vår gemensamma grund och gäller utan begränsningar för alla anställda. För detta ändamål är den tillgänglig över hela världen, internt och externt, och på olika språk.

Godståg med containrar

Tyska lagen om skyldigheter i fråga om inköp av varor i leveranskedjan

Den nya tyska lagen om skyldigheter i fråga om inköp av varor i leveranskedjan (LkSG) gäller för Phoenix Contact sedan den 1 januari 2023. Mänskliga rättigheter har dock alltid varit en central del av vår företagskultur.

Vi har tagit LkSG som en möjlighet att göra vår verksamhet ännu mer transparent i enlighet med lagen: Därför har vi satt ihop en avdelningsövergripande grupp som arbetar med det globala systematiska genomförandet av LkSG. Vi har publicerat detaljerna i ett policyuttalande om LkSG. Vi har också reviderat vår uppförandekod för att göra frågan ännu viktigare.

Människor på kontoret under ett möte

System för hantering av efterlevnad

Phoenix Contacts system för hantering av efterlevnad omfattar åtgärder som säkerställer efterlevnad av lagar, direktiv och vår uppförandekod inom företagskoncernen. Det kan vara åtgärder för att förebygga, upptäcka eller reagera. Exempel på detta är interna direktiv, utbildning för anställda och rådgivning i praktiska frågor. Detta inkluderar även att erbjuda olika kontaktpersoner och rapporteringskanaler samt att utreda incidenter som rör efterlevnad.

Phoenix Contact system för visselblåsare på skärmen

System för visselblåsare

Med vårt system för visselblåsare ger vi både våra anställda och externa personer möjlighet att rapportera information om eventuella brott mot lagen eller interna regleringar.

Visselblåsarsystemet fungerar också som ett klagomålsförfarande enligt §§ 8 och 9.1 LkSG.