Apparatskåpstillverkning

Med oss maximerar du effektiviteten vid apparatskåpstillverkningen. Vi är din partner för helhetsoptimering av värdekedjan vid tillverkningen av styrsystem och högspänningsbrytare.
En person framför ett apparatskåp

Kontinuerlig processkedja från konstruktion till färdigt apparatskåp

Phoenix Contact erbjuder innovativa lösningar och produkter för alla funktionsområden i apparatskåpet. Vi stöder dig genom hela processen vid apparatskåpstillverkningen, från konstruktionen till färdigt apparatskåp. Upptäck våra modulära och skalbara lösningar för effektiv apparatskåpstillverkning.

Interaktiv bildkarta: Processkedja vid apparatskåpstillverkning med flera arbetsstationer
Rådgivning
Vår partnerskapsstrategi erbjuder dig individuella rådgivningstjänster för att optimera din processkedja inom apparatskåpstillverkning. Från konstruktion till tillverkning – vi hjälper dig att utforma din apparatskåpstillverkning så effektivt som möjligt.
Mer information
Rådgivning
Konstruktion och projektering
Inom apparatskåpstillverkning är systemavbrott tidsödande vid planering, upphandling och tillverkning. Ett genomgående dataflöde, heltäckande digitalt beskrivna artiklar och sömlösa systemgränssnitt utgör grunden till optimerade processer inom apparatskåpstillverkning.
Mer information
Konstruktion och projektering
Inköp
Fungerande leveranskedjor och sömlösa beställningsprocesser är extra viktiga vid tilltagande komplexitet och tidspress. Realtidsdata gör att du får ökad transparens för leveransdatum och kostnader. Med våra skräddarsydda produkttjänster hjälper vi dig att hantera ordertoppar och uppfylla dina individuella krav.
Mer information
Inköp
Mekanisk bearbetning
De mekaniska bearbetningsprocesserna vid apparatskåpstillverkning kännetecknas av övervägande manuella arbetssteg. Genom effektivt utformade och digitalt stödda arbetsflöden kan dock ledtider och kostnader minskas avsevärt.
Mer information
Mekanisk bearbetning
Bestyckning
Bestyckning av DIN-skenor vid apparatskåpstillverkning kännetecknas av en hög komponentdiversitet och projektvariation. Digitala tillverkningsdokument och hjälpsystem stöder arbetaren i denna process. På så sätt reduceras ledtiderna och felkvoterna avsevärt.
Mer information
Bestyckning
Märkning
Inom apparatskåpstillverkning är en genomgående märkning alla komponenter ytterst tidskrävande, men viktig. Gör uppgiften effektiv och intuitiv: Det heltäckande sortimentet i MARKING system erbjuder användarvänliga lösningar för alla krav och tillämpningar – från manuella till automatiserade märkningar.
Mer information
Märkning
Ledarförberedelse
Ledarförberedelse och -bearbetning är en stor del av arbetet inom apparatskåpstillverkning. Med programvarustödda assistentsystem för tillverkning som vägleder användaren steg för steg genom processen, samt rätt handverktyg, automatiska verktygsmaskiner och skrivare, kan du göra det mesta av denna potential för att öka effektiviteten.
Mer information
Ledarförberedelse
Montering och kabeldragning
Minska monterings- och kabeldragningsarbetet avsevärt. Med Push-in- och Push-X-teknikerna går kabeldragningen i apparatskåpet på nolltid – helt utan verktyg och med fjäderlätt jackning. Med våra flexibla produktlösningar samt ergonomiska handverktyg och mobila märkningslösningar möjliggör vi effektivt arbete på alla platser.
Mer information
Montering och kabeldragning
Tekniskt ledande produkter
Med det omfattande och anpassade COMPLETE line-produktsortimentet konstruerar du apparatskåp snabbt och enkelt för alla funktionsområden. Enhetlig design och haptik gör COMPLETE line-produkterna väldigt smidiga att installera. På så sätt sparar du tid vid montering, idrifttagning och underhåll.
Mer information
Tekniskt ledande produkter
Service
Med vårt omfattande utbud av tjänster erbjuder vi dig flexibla lösningar som är individuellt anpassade efter dina behov. Vår servicepersonal finns alltid tillgänglig för att hjälpa dig med installation och konfiguration av programvara och apparater, utbildning samt underhåll och reparation. På så sätt bidrar vi till att göra dina processer smidigare och förenkla ditt dagliga arbete.
Mer information
Service

Detta är vad som driver på apparatskåpstillverkningen

Några personer vid kabeldragningen av ett apparatskåp
Person i arbetsbyxor vid en verktygsvagn framför ett apparatskåp
Person med DIN-skena står framför en stor bildskärm
Person står vid assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist och markerar en ledare med en skrivare
Bild av jorden från rymden
Några personer vid kabeldragningen av ett apparatskåp

Apparatskåpstillverkare måste bemöta en rad olika specifika utmaningar när det gäller processernas ekonomiska lönsamhet. Externa förhållanden, såsom leverantörernas leveransförmåga och prissättning eller bristen på kvalificerad arbetskraft, kan ofta inte påverkas alls eller endast i begränsad utsträckning. Vid egen produktion är situationen en annan. Här kan betydande effektivitetsvinster ofta uppnås genom processoptimering, användning av end-to-end-programvara och gränssnittslösningar till stödjande och automatiska verktyg, märkningssystem och assistanslösningar.

Person i arbetsbyxor vid en verktygsvagn framför ett apparatskåp

Hela världen talar om en överhängande brist på kvalificerad arbetskraft. Beroende på bransch är bristen på kvalificerad arbetskraft till viss del redan idag en realitet. Experter uppskattar att det 2030 kommer att finnas en global brist på över 80 miljoner arbetare. Maskin- och apparatskåpstillverkningen är särskilt hårt drabbad. Vi hjälper våra kunder att göra sin produktion framtidssäker och effektiv: med digitalt stödda arbetsflöden och tillverkningsdokument för att minska ledtider och undvika fel.

Person med DIN-skena står framför en stor bildskärm

Ett optimerat samarbete mellan planering och tillverkning kan avsevärt förkorta produktionstiderna vid apparatskåpstillverkningen. Förutsättningarna för detta är ett kontinuerligt dataflöde, kompletta artikeldata och sömlösa systemgränssnitt. Vår utvecklingsprogramvara säkerställer dessa digitala och sömlösa processer från planering och upphandling till tillverkning. Det kontinuerliga dataflödet och de smarta funktionerna bidrar till att öka effektiviteten avsevärt och gör det möjligt att följa processer individuellt och komfortabelt.

Person står vid assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist och markerar en ledare med en skrivare

Oavsett om du har en hög grad av standardisering i din apparatskåpstillverkning eller om du tillverkar i batchstorlek 1 utnyttjar du din potential på bästa möjliga sätt när det gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet. Oavsett om det handlar om processtödjande assistentsystem för tillverkning, ergonomiska handverktyg och automatiska verktygsmaskiner, lättanvända märkningslösningar eller sömlösa programvarulösningar, stöder vi dig genom hela din process med modulärt kombinerbara och individuellt skalbara koncept.

Bild av jorden från rymden

Den utbyggnad och modernisering av energinätet som krävs för All Electric Society återspeglas i behovet av 16 miljoner km ny, digitaliserad nätinfrastruktur. Apparatskåp är avgörande för förverkligandet av en sådan nätverksutveckling. Vi antar att ca 5,5 miljoner apparatskåp kommer att behöva tillverkas och installeras fram till 2030 enbart för denna nätutbyggnad. Phoenix Contact har satt som mål att göra apparatskåpstillverkningen så effektiv som möjligt, så att du även i framtiden kan hantera och betjäna den ökande orderingången.

Lär dig mer om All Electric Society
Person ger råd med hjälp av ett blädderblock

Processrådgivning Partnerskapsbaserad och hållbar optimering av din process

Phoenix Contacts partnerskapsstrategi inkluderar individuella rådgivningstjänster för att genom tillämpning av praktiska Lean Production-metoder optimera värdekedjan inom apparatskåpstillverkning. Dessa banar väg för betydande besparingsmöjligheter tack vare processförändringar som kan implementeras snabbt och kostnadseffektivt. Rådgivningen baseras på många års erfarenhet med dessa metoder. Den innehåller en omfattande portfölj med olika rådgivningsaktiviteter samt utbildningar för dina medarbetare.

Medarbetare med märkningsprodukter

Service Pålitligt skräddarsytt stöd

Vi finns vid din sida genom hela processen vid apparatskåpstillverkningen. Dra nytta av individuella servicepaket och skräddarsydda produkttjänster som är anpassade till dina krav och processer. Vår kompetenta servicepersonal hjälper dig med tjänster som installation och konfigurering av programvara och apparater, utbildning i drift samt underhåll och reparation. På så sätt bidrar vi till att göra dina processer smidigare och förenkla ditt dagliga arbete.

Vi är din partner för effektivitet vid apparatskåpstillverkningen: från snabbanslutningsteknikerna i våra radplintar via holistiska märkningslösningar och grundläggande processoptimeringar till digitalisering och automatisering.

Expertteam för effektivitet vid apparatskåpstillverkning - Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Varje dag med passion för mer effektivitet inom apparatskåpstillverkning

COMPLETE line
Lösningar för apparatskåp
COMPLETE line är det heltäckande produktprogrammet för alla funktioner i din apparatskåps och fältinstallation. Upplev det samordnade sortimentet med standardiserad design, intuitiv hantering och enhetliga tillbehör.
Mer information
Lösningar för apparatskåp