XTV6-radplint med Push-X-teknik

Push-X-anslutningsteknik med XTV-radplintar

Push-X – the new X-perience of wiring En innovation från Phoenix Contact

Ledaranslutning utan verktyg i ny form: Push-X kan utan undantag användas för alla typer av ledare vid direkt kabeldragning – utan verktyg och utan nämnvärd ansträngning. Hjärtat i denna nya teknik är en förspänd kontaktfjäder. Denna princip gör det möjligt att ansluta solida och flexibla ledare med och utan trådändhylsa. Även mycket små, flexibla ledare utlöser anslutningen. Ledaren kontakteras utan ansträngning genom att lätt knacka på utlösningsytan i slutet av klämkammaren. Genom att trycka på mekanismen frigörs den och ledaren kontakteras blixtsnabbt och permanent. Lossa anslutna ledare genom att trycka på den orange tryckknappen, precis som i Push-in-tekniken. Samtidigt som ledaren lossas förspänns kontaktfjädern för nästa kabeldragning.

Fördelar med Push-X-tekniken

  • Maximal användarvänlighet tack vare direktanslutningsteknik som varken kräver kraft eller verktyg och reducerade monteringstider genom att anslutningsutrymmet är öppet vid leveransen
  • Snabb installation av alla typer av ledare med och utan trådändhylsa – troligtvis den snabbaste anslutningstekniken för flexibla ledare
  • Tydlig identifiering av ledaranslutningen genom det tvångsstyrda tryckelementet och det akustiska klickljudet när fjädern utlöses
  • Med hjälp av det tvångsstyrda pusherelementet lossas ledare snabbt och enkelt och kontaktfjädrarna spänns på förhand
  • Jackningskompatibilitet med befintliga system

Push-X-teknik

Kostnadsfria varuprov
Testa våra Push-X-produkter
Push-X-tekniken övertygar inte bara genom den ström- och tidsbesparande kabeldragningen. Den har också en mycket hög tillförlitlighet. Låt dig övertygas av anslutningsutrymmet som är öppet vid leverans – du kan testa våra produkter på plats hos dig.
Beställ kostnadsfria varuprov
Ett bud överlämnar paket

Radplintar med Push-X-teknik

Radplintar i XT-serien Med Push-X-teknik

XT-radplintarna är de första radplintarna med en främre Push-X-anslutning. Den främre ledaranslutningen ger användaren en översiktlig och enkel kabeldragning. XT-radplintarna finns till en början med märkarean 2,5 mm². Portföljen består av genomgångs-, flerledar- och fler-våningsplintar samt knivfrånskiljarplintar och frånskiljbara grundplintar. Eftersom radplintarna ingår i radplintsystemet CLIPLINE complete kan de frånskiljbara grundplintarna bestyckas med olika funktionskontakter, t.ex. säkringar, komponenter eller frånskiljarknivar.

Radplintar i XTV-serien Med Push-X-teknik

XTV-radplintarna finns i märkareorna 6, 10 och 16 mm², vilket innebär att ledarareor mellan 1,5 och 25 mm² kan dras utan problem. På grund av de stora ledarareorna valdes en anslutning på sidan för XTV-radplintarna (V = vertikal). Bakgrunden till detta är de böjningsradier som uppstår vid kabeldragning. Eftersom det är svårare att böja större ledarareor som t.ex. 16 mm² ledare, underlättar sidoanslutningen kabeldragningen. Dessutom kompletteras portföljen med laterala fjäderterminaler med XTV-radplintarna. På så sätt kan Phoenix Contact tillhandahålla kontinuerlig fjäderkraftanslutning på sidan för ledarareor mellan 0,14 (PTV) och 185 mm² (PTPOWER).

Fördelarna i detalj Radplintar med Push-X-teknik

Radplintar XTV med och stängd anslutningskammare
Radplintar XTV med olika typer av ledare
Ledaranslutning för en XTV-radplint
Lossa den spända ledaren och spänn anslutningsutrymmet på förhand vid Push-X-anslutning
Radplintsystemet CLIPLINE complete
Radplintar XTV med och stängd anslutningskammare

Produkterna med Push-X-teknik levereras från fabrik med öppen anslutningskammare. Tekniken inbegriper en låg grad av ledarförberedelse där inga trådändhylsor används över huvud taget, vilket gör den till en av de snabbaste och mest flexibla anslutningsteknikerna på marknaden. Push-X är troligtvis den snabbaste anslutningstekniken för flexibla ledare p.g.a. att endast en skaltång används. Via pusherns position ser du om klämkammaren löst ut eller om den är stängd. Denna position gäller som optisk kontroll. När den tvångsstyrda pushern är i nivå med plinten är klämkammaren stängd.

Radplintar XTV med olika typer av ledare

Med Push-X kan alla typer av ledare enkelt anslutas tack vare snabbkopplingsteknik. På grund av den låga kraftansträngningen som krävs vid ledarinföring går det att ansluta båda fasta och flexibla ledare direkt och utan behov för trådändhylsor. De stora tidsbesparingarna gör att Push-X banar väg för hög kostnadseffektivitet vid ledarförberedelsen.

Ledaranslutning för en XTV-radplint

Push-X-tekniken gör det möjligt att ansluta ledare direkt och närapå helt utan kraftansträngning. Klämkammarens smarta konstruktion gör att ledare kan föras in till kontaktfjäderns låsning utan kraftansträngning. Det räcker med att manövrera låsningen i änden av kontaktkammaren för att klämma fast ledaren med kontaktfjädern. Denna låsningsmekanism gör kontaktfjäderns låskraft kan kringgås på ett smidigt sätt när ledaren förs in. Ledaren kläms fast utan problem.

Lossa den spända ledaren och spänn anslutningsutrymmet på förhand vid Push-X-anslutning

Kontaktkammaren för Push-X-tekniken öppnas och spänns snabbt och enkelt. Genom att trycka ned det orangefärgade pusherelementet lossas kontaktfjädern. När pushern nått ändläget trycks bladfjäderns spärr tillbaka till den avsedda utskärningen i pushern. Detta förhindrar att kontaktfjädern löser ut. Fjädern är nu spänd för nästa kabeldragning.

Radplintsystemet CLIPLINE complete

XTV-plintarna med integrerad Push-X-teknik är del av radplintssystemet CLIPLINE complete. Förutom kombinationsmöjligheterna med systemets andra plintar går det även att använda standardiserade tillbehör för plintarna. XTV-plintarna överbryggar dessutom luckan i området för de sidoplacerade fjäderkraftsplintarna PTV och PTPOWER. Genom den här utökningen av XTV-plintarna är det nu möjligt att på ett platsbesparande sätt ansluta alla ledarareor mellan 0,14 mm² och 185 mm².

Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Kretskortskontakter i XPC-serien

Kretskortskontakterna i XPC-serien gör det så enkelt som möjligt att koppla ihop dina kretskort med enskilda ledare, oavsett om de är tunna eller tjocka, solida eller flexibla, med eller utan trådändhylsor. Tack vare den verktygslösa hanteringen och den genomtänkta Push-X-tekniken reduceras monteringstiden till ett minimum – klicka och klart. Den förspända kontaktfjäderns spärr utlöses genom att man knackar på ledaren och klämmer sedan fast den helt automatiskt. Det är så säkert och enkelt att du nu även kan införa automatiska kabeldragning. XPC är därför en optimal lösning när komponenter i apparatskåpet eller på fältet måste anslutas på ett tillförlitligt sätt och med liten ansträngning.

XPC 1,5 följs av andra kontaktvarianter för ledare på 2,5 mm² och 4 mm².

Fördelarna i detalj Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Anslutningsprincip för XPC-kretskortskontakterna
XPC-kretskortskontakt 1,5 med olika ledartyper
Utlösa anslutningspunkten på XPC-kretskortskontakten
Koppla bort en ansluten ledare vid XPC-kretskortskontakten
Jackningskompatibilitet för XPC-kretskortskontakterna
Anslutningsprincip för XPC-kretskortskontakterna

Med den innovativa Push-X-tekniken blir installationen bekväm och snabb. En kontaktfjäder i den nya XPC-kretskortskontakten snäpper fast som en musfälla i ledaren och håller fast den ordentligt. För att göra detta sätts den bara in direkt i anslutningsutrymmet. När ledaren aktiverar kontaktfjäderns utlösare nästan utan kraft skapas med den här anslutningstekniken en varaktig tillförlitlig plintanslutning.

XPC-kretskortskontakt 1,5 med olika ledartyper

XPC kretskortskontakten minskar monteringstiderna till ett minimum. Tack vare den verktygslösa Push-X-tekniken ansluts solida och flexibla ledare med eller utan trådändhylsor på ett säkert sätt direkt i en enda rörelse. När ledaren lossar den förspända kontaktfjäderns spärr i det nya anslutningsutrymmet skapas en långvarig, tillförlitlig plintanslutning. Med denna anslutningsteknik kan även automatiserad kabeldragning realiseras.

Utlösa anslutningspunkten på XPC-kretskortskontakten

Den genomtänkta Push-X-tekniken med en kontaktfjäder som är förspänd i leveranstillstånd skapar säkra anslutningar med konstant tillförlitlig kvalitet. Med denna anslutningsteknik får man en återkoppling om huruvida kontaktfjädern har utlösts via akustiska och optiska signaler. Förutom det hörbara ljudet när kontaktfjäderns utlöses kan kontaktens driftsstatus också avläsas genom den orangefärgade upplåsningsknappens kontrastrika läge. På så sätt kan man följa den aktuella statusen för anslutningstekniken.

Koppla bort en ansluten ledare vid XPC-kretskortskontakten

Lika snabbt och direkt som ledaren kopplas in i XPC-kontakten kan den också lossas igen. Genom att trycka på den orangefärgade upplåsningsknappen frigörs ledaren och kontaktfjädern förspänns och låses samtidigt i utlösningsläget. Anslutningstekniken är redo att användas igen och nästa anslutning kan utlösas.

Jackningskompatibilitet för XPC-kretskortskontakterna

XPC-kretskortskontakten är kompatibel med det omfattande COMBICON-sortimentet i rastret 3,5 mm från Phoenix Contact. XPC kan kombineras med versioner av befintliga horisontella och vertikala grunddelar. De finns tillgängliga för både reflow- och vägledningsprocesser. Det gör det enkelt att byta mellan kontakter med olika anslutningstekniker. Det gör XPC till en bekväm anslutningsteknik som kan användas direkt som ett alternativ inom många tillämpningsområden.

Push-X-kretskortskontakter i expertkontrollen

Produktchef Lucas Lässig berättar i en intervju hur Push-X-tekniken fungerar i detalj och varför Phoenix Contact har utvecklat denna kontakt. Push-X-kontakten gör installationen mycket enklare: för arbete över huvudhöjd, inom fastighetsautomation, i bullriga maskinverkstäder eller under kalla regniga dagar i solcellsanläggningar.

Mer information och nedladdningar

Falltrumma under falltrummstest

Falltrumstest

Maximal tillförlitlighet

Push-X-tekniken övertygar inte bara med den kraft- och tidsbesparande kabeldragningen, utan erbjuder också en mycket hög tillförlitlighet. Tillförlitligheten gäller inte bara kabeldragningen utan även klämkammarens tillstånd före kabeldragningen. För att garantera att klämkamrarna förblir öppna fram till slutanvändningen genomgår våra produkter olika normativa tester. Hit hör bl. a. Vibrationstester för järnvägstillämpningar, en transportsimulering och olika klimatsimuleringar. Utöver de normativa testerna har vi börjat med ett drop-fall-prov. I det här provet simuleras att produkterna faller flera gånger under installationen.

Radplintar med Push-X-teknik på en DIN-skena

Radplintar med Push-X-teknik

Radplintar med Push-X-teknik

Här hittar du alla nedladdningar och produktlistor för radplintar med Push-X-teknik.

XPC-kretskortskontakt med Push-X-teknik

XPC-kretskortskontakt 1,5

Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Här hittar du alla nedladdningar och produktlistor för kretskortskontakter med Push-X-teknik.