Komponenter för säker och framtidskompatibel spårtrafik

Lösningar för järnvägsteknik Din partner för järnvägsbranschen

Säker järnvägsdrift med hög tillgänglighet kräver hög kvalitet, lång livslängd och hög tillförlitlighet. Sedan nästan 100 år är vi en tillförlitlig partner till våra kunder inom järnvägsbranschen. Redan år 1923 såldes den första armaturen för järnvägar.

Vi finns här även i framtiden – med smarta lösningar för järnvägsteknik som möjliggör säker drift och digitalisering av järnvägsinfrastrukturen. Vår stora digitaliseringsportfölj omfattar hela vägen från informationsinsamling till molnet. 

Digitalisering av signaltekniken inom järnvägsbranschen

Lösningar för järnvägsinfrastruktur

Den digitala omvandlingen påverkar också signaltekniken. Du behöver intelligenta lösningar som möjliggör diagnos och övervakning på distans, kanske också via molnet. Produkterna från Phoenix Contact uppfyller dessa krav och används vid järnvägsövergångar, spår, ställverk och stationer. Upptäck hur vi gör infrastrukturen smart.

Tillförlitliga komponenter för rullande material

Lösningar för spårfordon

Hög kvalitet, underhållsfrihet och framför allt tillförlitlighet är tre viktiga krav som produkterna för rullande material måste uppfylla. Phoenix Contacts produkter och lösningar säkrar energiförsörjningen och dataöverföringen i spårfordon.

Certifierade utvecklings- och produktionsprocesser för järnvägsspecifika produkter

Normer och standarder inom järnvägstekniken

Phoenix Contact är certifierat enligt International Railway Industry Standard (IRIS) sedan april 2008. Grunden för standarden är kvalitetsstyrningsstandarden ISO/TS 22163. Med certifieringen bekräftas anpassningen av våra kvalitetsprocesser enligt IRIS-standarden och våra produkters jämna kvalitet under hela produktlivscykeln.