Avstörningsfilter eller nätfilter för begränsning av störspänningar

EMC-filter för en säker spänningsförsörjning

EMC-filter begränsar högfrekventa störspänningar och -strömmar som uppkommer av utrustning i normaldrift och under feltillstånd. Med våra EMC-filter åstadkommer du en felfri drift i omgivningar där störningar ofta förekommer.

Mer information

Fördelar

  • SFP2: Effektivt skydd mot högfrekventa störningar och transienta överspänningar genom överspänningsskyddskrets som verkar på filtrets ingångs- och utgångssida
  • Användarvänligt genom enkel montering och installation, antingen med push-in- eller skruvanslutningsteknik
  • FIL: förbättrad filtereffekt och EMC-optimerad installation genom ytterligare PE-plintar för separat integration till den lokala potentialutjämningen
  • Platssparande och prisvärd tack vare montering på DIN-skena
  • Tillförlitlig och säker drift av anläggningen genom reducering av högfrekventa, ledningsbundna störningar

EMC-filtrens användningsområden

Frekvensomriktare, pulserande strömförsörjning eller drivrutiner för belysningssystem ligger ofta bakom störningar i energinät. En del av EMC-störningarna minskas direkt vid störningskällan genom speciella filteromkopplingar. Via försörjnings- och styrkablarna kan dock kvarvarande störningar breda ut sig och förstärkas. Detta kan även ge oförutsägbara effekter för styrsystem, strömförsörjningar eller givare och ställdon. Våra filter begränsar störningarna direkt framför utrustningen som kan störas/känsliga enheter.

Frekvensomriktare, styrenheter och räknare
Omkopplande nätdel
LED-drivrutin
Växelströmsriktare med variabelt varvtal

Universellt EMC-filter

EMC-filter med integrerat överspänningsskydd mot interferensalstrande sinusvågor

EMC-filter med integrerat överspänningsskydd typ 2

Dubbelt skydd

Traditionella filter skyddar enbart mot högfrekventa störningar men inte mot överspänningsimpulser. För ett effektfullt skydd behövs ytterligare skyddskomponenter för överspänningsskydd. SFP2-filter erbjuder effektivt skydd mot överspänningar och HF-störningar genom en överspänningsskyddskrets, som skyddar både på filtrets ingångs- och utgångssida.

Hand snäpper i EMC-filter på DIN-skena

Snäpp i, anslut, klart – finns med push-in- eller skruvanslutning

Enkel och flexibel installation

Tack vare den enkla monteringen på DIN-skenan och den variabla anslutningstekniken är det lätt som en plätt att integrera filtret i apparatskåpet. Välj mellan den snabba push-in-anslutningstekniken eller den beprövade skruvanslutningstekniken för att ansluta avstörningsfiltren.

EMC-filter med ytterligare PE-anslutningspunkter

Ytterligare PE-gränssnitt förbättrar filtrens filtreringseffekt i plastkapslingen

EMC-optimerad installation

Ytterligare PE-anslutningspunkter används för att integrera avstörningsfiltret till den lokala skyddsutjämningen. På så sätt förbättrar du filtereffekten vid högfrekventa störningar mellan aktiva ledare och jordpotentialen. Det leder till en EMC-optimerad installation och en förbättrad skyddseffekt även för EMC-filter i plastkapsling.

Översikt över filtrens egenskaper

Interaktiv image-map: EMC-lösningar från Phoenix Contact
Smal konstruktion
EMC-Filtret TTC-6-SFP... erbjuder en smal konstruktion med endast 6 mm byggbredd. Den lämpar sig därmed perfekt för att skydda MSR-tillämpningar.
Smal konstruktion
Variabel anslutningsteknik
Produkterna i familjen FIL... erbjuder produktvarianter med push-in- och skruvanslutning.
Variabel anslutningsteknik
Ytterligare PE-anslutningspunkter
De ytterligare PE-anslutningspunkterna för den separata anslutningen till den lokala potentialutjämningen erbjuder förbättrad skyddseffekt för filter i en plastkapsling.
Ytterligare PE-anslutningspunkter
Fjärrindikering
Fjärrsignalanslutningen gör det möjligt att integrera produkter i familjen SFP2... i ett övervakningssystem. Tillståndet övervakas av det integrerade överspänningsskyddet.
Fjärrindikering
Metallkapsling
Produkterna i familjen SFP2 har en EMC-optimerad metallkapsling.
Metallkapsling
Statusindikering
Statusindikeringen visar statusen för det integrerade överspänningsskyddet. Lyser indikeringen grönt finns det skydd mot överspänningar.
Statusindikering
Filter och överspänningsskydd
Produktfamiljen SFP2 erbjuder ett kraftfullt överspänningsskydd typ 2 på filtrets ingångs- och utgångssida.
Filter och överspänningsskydd