Motorstartare och elektroniska brytare

Motorstartare och elektroniska brytare

Motorstartarna kopplar och reverserar motorer snabbt och tillförlitligt. Vi erbjuder motorstartare för koppling och reversering av asynkrona motorer och DC-motorer. De kopplar resistiva och induktiva laster ljudlöst och utan slitage, exempelvis i halvledarkontaktorer  och andra elektroniska brytare. Med hjälp av våra brytare ökar du anläggningstillgängligheten och utnyttjar alla fördelar med enkel hantering.

Mer information