Halvledarkontaktorer

Halvledarkontaktorer

När det gäller kopplingshastighet, livslängd och robusthet är halvledarkontaktorer överlägsna mekaniska kontaktorer. Halvledarkontaktorerna arbetar tillförlitligt och med stabila kopplingstider även i dammig och kemisk aggressiv omgivning. De kopplar resistiva och induktiva laster ljudlöst och utan slitage. Halvledarkontaktorer ur serien CONTACTRON kan fås för enfas- eller trefasnät och beroende på typ med en fram-/backfunktion.

Mer information

Fördelar med våra halvledarkontaktorer

  • Tillförlitlig och snabb koppling tack vare slitagefri elektronik
  • Robust – okänslig mot stötar och vibrationer
  • Enkel kabeldragning tack vare integrerad låskrets och lastkablage
  • Brytförmåga till 18,5 kW
  • Direktstart och reversering av trefas-asynkronmotorer
Halvledarkontaktorer ur serien CONTACTRON kan fås för 1- och 3-fasnät

Omkoppling av stora växelströmslaster

Koppla utan störningar i el-nätet: halvledarkontaktorer från Phoenix Contact kopplar bara i nollgenomgång. Detta innebär - inga högfrekventa störimpulser.

Ytterligare fördelar i praktiken:

  • Enkel styrning – med varianter från 24 V DC eller 230 V AC inspänning
  • Integrerad låskrets och lastkablage
  • Om modulen överhettas stänger en termosäkring av (tillval)