Säkerhetsströmbrytare

Säkerhetsreläer och sensorer

Säkerhetsströmbrytare används för att tillhandahålla säkerhetsfunktioner i maskiner och anläggningar. De övervakar signaler från nödstoppsknappar, ljusbarriärer och säkerhetsdörrbrytare och säkerställer ett säkert tillstånd på begäran. PSR-produktfamiljen omfattar säkerhetsreläer med fasta eller konfigurerbara säkerhetsfunktioner, varvtals- och stilleståndsövervakningar och säkra kopplingsreläer.

Mer information

Vad är skillnaden mellan ett säkert och ett osäkert elektromekaniskt relä?

På ett "osäkert" kopplingsrelä kan metallkontakterna svetsas ihop efter flera kopplingscykler. Om maskinoperatören då trycker på nödstoppsknappen stoppar maskinen inte. På så sätt uppstår ett osäkert läge. Operatören och maskinen kan skadas.

De reläer som är monterade i säkerhetsreläet baseras på reläteknik med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205 och övervakar funktionerna i maskiner och anläggningar på ett säkert sätt. Tack vare redundanta strukturer garanteras alltid ett säkert läge för maskinoperatören.

Nationella och internationella normer och standarder förbjuder användning av osäkra reläer på farliga maskiner och anläggningar. Här måste du beroende på de relevanta säkerhetsstandarderna och normerna använda certifierade säkerhetsreläer.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsreläer kommer optimalt till användning när maskinen eller anläggningen kräver ett mindre antal säkerhetsfunktioner och logiska inkopplingar som ska verkställas, till exempel:

 • Nödstopp
 • Övervakning av mobila avskiljande skyddsanordningar, t.ex. säkerhetsdörrar
 • Beröringsfritt verkande skyddsanordningar (BWS)
 • Tvåhandskopplingar till Typ IIIC
 • Stilleståndsövervakning och varvtalsövervakning
Relä med tvångsstyrda kontakter

Relä med tvångsstyrda kontakter

Beprövad säkerhet med tvångsstyrda kontakter

Tvångsstyrningens egenskaper används för att upptäcka fel i ett säkerhetsrelä med integrerad övervakning. På så sätt identifieras allvarliga fel, som exempelvis sammansvetsning av kontakter, på ett säkert sätt och en hög säkerhetsnivå uppnås.

Hur fungerar det?
Med tvångsstyrning är N/O-kontakten och den brytande kontakten mekaniskt sammankopplade i ett elementarrelä. Detta förhindrar att N/O-kontakter och brytande kontakter sluts samtidigt. I kombination med en särskild omkoppling identifieras misslyckade öppningsförsök på ett tillförlitligt sätt. Det är den säkraste metoden för att skydda maskiner och personer så bra som möjligt.

Relevanta standarder och certifieringar för säkerhetsreläer

Alla säkerhetsreläer från Phoenix Contact är TÜV-certifierade enligt EN ISO 13849 till PL e resp. IEC 61508 till SIL 3.
Säkerhetsreläet bildar som undersystem logikdelen av en säkerhetsfunktion, och måste därför motsvara de nya säkerhetskraven. Inom ramen för certifieringsprocessen undersöks, utvärderas och valideras bland annat följande parametrar hos brytaren:

 • Avsett utförande
 • Genomsnittlig tid till ett farligt fel (MTTFd)
 • Diagnostäckningsgrad (DC)
 • Fel med gemensam orsak (CCF)

Fördelar

Översikt över fördelarna med PSR-säkerhetsreläerna:

 • Brett sortiment av säkerhetsteknik som passar för dina säkerhetsfunktioner
 • Kompakta säkerhetsreläer för montering i mycket små utrymmen
 • Enkel kabeldragning via push-in-anslutningsteknik
 • Världsomfattande godkännanden för maskinbyggnation och bilindustrin (EN ISO 13849-1, EN 62061) samt för användning inom processindustrin (ATEX), förbränningsanläggningar (IEC 61508/61511, EN 50156) och inom sjöfart (DNV).
 • Innovativ reläteknologi för omfattande diagnosmöjligheter och högsta säkerhet
Funktionell säkerhet
Från säkerhetsbrytare till säkra styrsystem
Vår Safety-portfölj sträcker sig från beröringsfria säkerhetsbrytare och säkerhetsreläer samt I/O-enheter till säkra styrsystem. Alla Safety-komponenter från Phoenix Contact är SIL-certifierade och övertygar genom den enkla hanteringen.
Läs e-papperet nu
Funktionell säkerhet i apparatskåpet