Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare

De kompakta och beröringsfria säkerhetsbrytarna PSRswitch övervaka säkerhetsdörrar och positioner. Den inbyggda RFID-tekniken ger brytarna maximalt manipuleringsskydd och klarar de högsta kraven på funktionell säkerhet enligt EN ISO 14119. Kompatibla utvärderingsenheter, SAC-kablage och inbyggda diagnosfunktioner ger möjlighet till kostnadseffektiva lösningar för en digital fabrik.

Mer information
Säkerhetsbrytaren PSRswitch på säkerhetsdörr

Kompakt, kontaktfri säkerhetsbrytare PSRswitch

Intelligent säkerhetsdörrs- och positionsövervakning Den beröringsfria säkerhetsbrytaren PSRswitch

Den kontaktfria säkerhetsbrytaren PSRswitch övervakar säkerhetsdörrar och maskinpositioner för att sätta maskiner och anläggningar i ett säkert läge i en nödsituation.

Fördelar

  • Maximalt manipuleringsskydd med tre RFID-koderingsnivåer
  • Säker seriekoppling med omfattande diagnosinformation
  • M12-anslutning för enklare installation och underhåll
  • Kompakt design för en flexibel montering i dörrar och luckor
  • Prisvärd komplettlösning för en säker, digital fabrik
Video: RFID-teknologi för högsta funktionella säkerhet med säkerhetsbrytaren PSRswitch
RFID-teknologi för högsta funktionella säkerhet med säkerhetsbrytaren PSRswitch YouTube

Högsta manipulationsskydd Tre RFID-kodningsnivåer: fixcode, unicode och multicode

Den beröringsfria RFID-teknologin möjliggör en slitagefri funktion vid samtidig högsta flexibilitet vid monteringen. Säkerhetsbrytaren är dessutom manipulationssäker genom den entydiga RFID-kodningen.
Det finns tre olika kodningsmöjligheter för sensorn: som fixcode, med ett fast inlärt ställdon, som unicode, med utbytbara ställdon som kan läras. Och som multicode, som accepterar alla ställdon, utan att de behöver läras in.

Vår PSR-switch är TÜV-certifierad och uppfyller därmed alla viktiga säkerhetsstandarder.

Video: Enkel installation av PSRswitch
Enkel installation av PSRswitch YouTube

Kompakt design Flexibel montering i dörrar och luckor

Säkerhetsbrytaren PSRswitch monteras mycket variabelt: vertikalt i säkerhetsdörrar, horisontalt i mindre luckor eller för övervakning av olika positioner. Även på svårtillgängliga ställen placeras sensorer och ställdon nära nog fritt, eftersom säkerhetssensorn förflyttas godtyckligt från alla sidor. Anslutningen görs via en standard-M12-kontakt. En säker seriekoppling av flera PSRswitch-säkerhetsbrytare till utvärderingsenheten är möjlig via en standardiserad Y-fördelare och fritt konfektionerbara givar-/ställdonskablage.
Det går även att integrera en restart-knapp direkt i säkerhetsbrytaren. Det förhindrar att maskinen startar oavsiktligt, t.ex. om en dörr faller ned under underhåll.

Video: IO-Link för smart diagnostik med den beröringsfria säkerhetsbrytaren PSRswitch
IO-Link för smart diagnostik med den beröringsfria säkerhetsbrytaren PSRswitch YouTube

Smart diagnostik med IO-Link Säker seriekoppling enligt EN ISO 14119

De beröringslösa PSRswitch-säkerhetsbrytarna kan både anslutas separat och seriekopplas upp till PL e enligt EN ISO 13849. Det går att seriekoppla upp till 30 säkerhetsbrytare.

Säker seriekoppling byggs upp av två kanaler: säkerhetsrelevant statusinformation för de anslutna brytarna överförs till en lämplig utvärderingsenhet. Därutöver kan även ytterligare icke-säkerhetsrelevant statusinformation från PSRswitch-säkerhetsbrytaren – som t.ex.  "Dörr öppen" eller "Dörr stängd" - förmedlas till styrsystemet via en integrerad diagnostikkanal. På så sätt kan data samlas in och utvärderas i realtid.

Smart diagnostik med PSRswitch via IO-Link

Smart diagnostik med PSRswitch via IO-Link

1. Säkerhetsrelä PSRmini

Via den integrerade diagnostikkanalen överförs statusinformationen från de enskilda brytarna till säkerhetsreläet PSR-MC42 som utvärderingsenhet. Säkerhetsreläet skickar brytarens icke-säkerhetsrelevanta diagnosdata till styrsystemet via IO-Link.

2. IO-Link-gateway

Brytarnas icke-säkerhetsrelevanta diagnosdata skickas oberoende av säkerhetskonceptet till IO-Link-gateway via den intelligenta diagnostikkanalen. Därifrån överförs datan till styrsystemet via IO-Link.

3. Direkt kabeldragning

En ytterligare variant är att säkerhetsbrytarna ansluts direkt till maskinens styrsystem. Även här är den säkra seriekopplingen uppbyggd i två kanaler. Säkerhetsbrytarna ansluts till ett säkerhetsrelä.

Video: Undvik felmaskering med PSRswitch
Undvik felmaskering med PSRswitch YouTube

Undvik felmaskering Maximal anläggningstillgänglighet upp till PL e

Den nya säkerhetsstandarden EN ISO 14119 gör att det blir allt viktigare att undvika felmaskering. Dessa säkerhetsluckor stängs enkelt med de beröringsfria säkerhetsbrytarna PSRswitch från Phoenix Contact:
Den intelligenta säkerhetsbrytaren PSRswitch övervakar båda kanalerna permanent avseende fel, och förhindrar felmaskering i din anläggning till skillnad från konventionella brytare. Vid fel i en kanal, använder brytaren den andra kanalen för att koppla om säkert och förhindra återinkoppling.

Denna feldetektion möjliggör i kaskaden uppnående av den högsta Performance Level PL e.