Tillförlitliga komponenter för batterilager Batterilagersystem spelar en avgörande roll för energiomställningen. Lita på innovativ teknik från Phoenix Contact för din energilagerlösning. Med tillförlitlig anslutnings- och automationsteknik för ellager av olika storlekar samt kompetent rådgivning hittar vi gemensamt individuella lösningar för din energilagringsmodul.

Energilagringsmodul med solpaneler och vindkraft i bakgrunden

Energilagringssystem i form av batterier gör energiförsörjningen mer oberoende och mer klimatvänlig. Det är bara med hjälp av sådan teknik som den tillgängliga energin kan utnyttjas optimalt.

Expertteam för batterilagring - Phoenix Contact
Phoenix Contact:s expertteam för batterilagring
Bild av ett överdimensionerat batteri framför en energilagringsmodul

Batterilager för alla behov

För att kunna hantera framtida utmaningar inom energiförsörjningen behövs olika typer av energilagringsmoduler. Infrastrukturlagringar kompenserar för fluktuationer i inköp och konsumtion av den producerade elen. Industriella lagringar används ofta för att kompensera för maxbelastningar och på så sätt se till att elpriserna sjunker. Dessutom fungerar industriell lagring som en backup i händelse av strömavbrott. Batterilager för hemmabruk används ofta i kombination med privata solcellsanläggningar. På så sätt förbrukas den el som produceras av solcellsanläggningen och överskottsenergin lagras i ellagringen i stället för att solelen säljs billigt till nätoperatören.

Batterilagringslösningar för elnät och industri

Batterilagring i närheten av vindkraftverk och solcellsparker

Stort batterilager för nätverksbaserade tjänster

Den fluktuerande tillgången på el som produceras av energiproduktionsanläggningar och utbyggnaden av laddinfrastruktur innebär stora utmaningar för nätoperatörerna. Ellagring använder och lagrar tillfälliga överskott av energi. Elektricitet tillhandahålls när konsumtionen ökar eller produktionen sjunker. Dessutom förhindrar anläggningar med elektriska energilagringsmoduler strömavbrott, eftersom ett strömavbrott kan överbryggas under en kortare tid.

Industriellt batterilager i en byggnad

Ellagring inom industrin

I industriella tillämpningar används ellagringar för olika ändamål. Som skydd mot strömavbrott kan lagringsanläggningar överbrygga kortvariga strömavbrott. På så sätt kan anläggningar och maskiner fortsätta att fungera eller stängas av på rätt sätt. Oplanerade maskinhaverier hör nu till det förflutna. Ett annat viktigt användningsområde för en ellagring är så kallad Peak-Shaving, även kallat kapning av effekttoppar. Lagringssystemet tillhandahåller el för maxbelastningar så att denna el inte behöver tas från nätet. Detta har en direkt inverkan på inköpspriset och ökar anläggningens lönsamhet.

Vår tjänsteportfölj för industriella och stora batterilager

Interaktiv bildkarta: Explosionsritning av en ellagringsbehållare från insidan
Anslutningsteknik för batterirack
Den elektriska anslutningstekniken säkerställer överföringen av signaler, data och kraft i energilagringsmodulen. Olika nivåer i lagringssystemet medför olika krav på nödvändiga anslutningar. Med den breda portföljen från Phoenix Contact kan du ansluta batterirack i din lagring på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Mer information
Anslutningsteknik för batterirack
Övervakning och styrning av industriella och stora batterilager
Våra produkter och system gör det möjligt för dig att optimalt utforma apparatskåpen i ellagringssystem med hög lagringskapacitet och på så sätt garantera en tillförlitlig drift. Centralt för detta är vårt holistiska COMPLETE line-system. Med den här kompletta lösningen kan kontinuerlig övervakning och fjärrstyrning av industriella och stora batterilager förverkligas på bästa möjliga sätt. Förutom innovativa och tekniskt ledande produkter säkerställer effektiv teknik och optimerade processer i tillverkningen av apparatskåp en snabb och enkel idrifttagning av din energilagringsmodul.
Mer information
Övervakning och styrning av industriella och stora batterilager
Matningsmanagement för batterilagring
Matningsregleringen är länken mellan ellagring och det allmänna elnätet. Energiflödena mellan ellagringen och produktionsanläggningen samordnas på så sätt och anslutningen till det allmänna elnätet säkerställs på ett säkert och tillförlitligt sätt. Phoenix Contact erbjuder ett system för matningsmanagement som är skräddarsytt för ditt batterilagringssystem och som även möjliggör kundspecifika tillägg om så önskas.
Mer information
Matningsmanagement för batterilagring

Lösningar för batterilager för hemmabruk

Energilagringsmodul och laddningsstation i ett modernt garage

Energilagring i hemmet

I ett hem med en installerad solcellsanläggning är det särskilt ekonomiskt att lagra solenergin i ett eget batterilagringssystem i stället för att sälja solenergin billigt till den lokala energileverantören. Elenergin tas fram vid behov och elen från solcellsanläggningen används i hushållet, t.ex. för att driva värmepumpen eller för att ladda elbilen.  Elenergin som produceras av solcellsanläggningen minskar mängden energi som köps från energileverantören och ökar oberoendet från elnätet. Dessutom kan strömavbrott överbryggas med hjälp av ellagringen.

Vår tjänsteportfölj för batterilager för hemmabruk

Interaktiv bildkarta: Explosionsritning av ett batterilagersystem för hemmabruk
Combiner-boxar för solcellsanläggningar
För att installera solcellsanläggningar på ett säkert sätt och skydda dem från blixtnedslag och överspänningar erbjuder Phoenix Contact många olika typer av combiner-boxar. Med hjälp av dessa combiner-boxar avleds överspänningsinkopplingar direkt till jordpotential så att din solcellsanläggning fortsätter att fungera. De förmonterade lådorna finns i olika konfigurationer och är kompatibla med många tillverkare av växelriktare.
Mer information
Combiner-boxar för solcellsanläggningar
Anslutningsteknik för lagringssystem för hemmet
Kretskort-anslutningsteknik som kan manövreras med spak till en polaritetssäker effektanslutning: Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj av anslutningsteknik för lagringssystem som på ett säkert och tillförlitligt sätt ansluter batterilager för hemmabruk och regulatorn för energiproduktionsanläggningar. Den utrymmessnåla konstruktionen möjliggör bekväm drift även i trånga installationsförhållanden.
Mer information
Anslutningsteknik för lagringssystem för hemmet
Anslutningsteknik för växelriktare
Anslut din installerade solcellsanläggning och den tillhörande ellagringen till växelriktaren polaritetssäkert. Förutom den interna kretskort-anslutningstekniken erbjuder Phoenix Contact även kontakter för anslutning till solcellsanläggningen och batterilager för hemmabruk. Vår portfölj omfattar även 3- och 5-poliga AC-kontakter samt anslutningsteknik för data och signaler. Även hybridkontakter med hög kapslingsklass finns tillgängliga.
Mer information
Anslutningsteknik för växelriktare
Universalkapslingar för Embedded System
För att kunna använda och övervaka din energilagringsmodul i ditt eget hem erbjuder Phoenix Contact universalhöljet i UCS-serien som en idealisk lösning för Embedded System. Kapslingarna har kapslingsklass IP40 och skyddar kretskort i standardformfaktor tillförlitligt mot yttre påverkan. Tack vare det omfattande utbudet av tillbehör är det också möjligt att anpassa den till din fördel, t.ex. med avtagbara sidopaneler.
Mer information
Universalkapslingar för Embedded System

Hållbarhet och klimatförändringar är vår tids globala utmaningar. Vi kommer att bidra till detta med innovationer och tekniska lösningar. Det är motivationen hos Phoenix Contact att aktivt bidra till att skapa en framtid som är värd att leva.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Styrelseordförande för företagsledningen
Frank Stührenberg - Phoenix Contact, styrelseordförande för företagsledningen