Stad på natten med upplysta gator och ikoner för visualisering av sammanlänkningen i den smarta staden

Smart stad Koncept och lösningar för framtidens smarta stad

Klimatförändringarna, den ökande digitaliseringen och den allvarliga bristen på naturresurser ställer städer och regioner inför nya utmaningar. Med högt integrerad och sammanlänkad informations- och kommunikationsteknik bidrar Phoenix Contact till den strukturerade omvandlingsprocessen av städerna mot smarta städer.

Förlita dig på vår kunskap inom applikationer och teknologi och låt oss tillsammans förverkliga koncept för en intelligent infrastruktur. Detta gör också din stad attraktiv för invånare och företag på lång sikt.

På väg mot städer som är värda att leva i Använd alla resurser och uppgifter på ett effektivt sätt

Den digitala omvandlingen till smarta städer banar väg för morgondagens hållbara och säkra städer – i linje med framtidsvisionen om All Electric Society. Tillämpningar för smarta städer spelar en avgörande roll som nätverkslänk mellan samhället och digitaliseringen.

Men det är bara med en konsekvent sammankoppling och användning av alla tillgängliga datakällor som bostäderna kan bli verkligt smarta. Våra smarta tjänster baserade på dessa data och med våra IoT-enheter ger dig den nödvändiga datatransparensen. Utför kostnads- och resurseffektiva smart stad-projekt med oss.

Video Smart City Box
Levande och hållbara bostadsområden med Smart City Box MovingImage

Samspelet mellan teknologi, intelligenta system och processer möjliggör koncept för framtidens stad som är värd att leva i. Använd öppenheten i vår IoT-lösning för att driva på den integrerade och hållbara stadsutvecklingen.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-lösningar för smarta städer Komponenter för att underlätta digitaliseringen

Förkonfigurerat apparatskåp för smart stad-applikationer
En man med surfplatta i en trafikkorsning
Illustration av en smart, uppkopplad stad
Bildskärmar med programvarutjänster
Förkonfigurerat apparatskåp för smart stad-applikationer

Förutom ett brett komponentutbud är Smart City Box vårt universellt användbara element för digitalisering. Det förkonfigurerade apparatskåpet är ett nav som gör det möjligt att genomföra smarta applikationer för urban infrastruktur.

Centralen i Smart City Box är en PLCnext Control, maskinvaran för ekosystemet PLCnext Technology. För att skapa eller utöka ett LoRaWAN-nätverk installeras vår öppna LoRaWAN-gateway. Moduler med AI-funktioner integreras för applikationer för djupinlärning.

En man med surfplatta i en trafikkorsning

Vi svarar på individuella krav med en hög grad av projektflexibilitet. Förlita dig på vår kunskap och spara IT-resurser.

Vi erbjuder rådgivning och utbildning om modern trådlös teknik som LoRaWAN. Dessutom omfattar vårt omfattande tjänsteutbud idrifttagning, konstruktion och integration av programvara och maskinvara (inklusive sensorteknik) i IoT-miljöer.

Illustration av en smart, uppkopplad stad

Hantera alla sensorer och data centralt på vår IoT-plattform. Phoenix Contact tillhandahåller med Grovez.io en säker molnmiljö där smart stad-tjänsterna kan drivas.

Det är enkelt att använda IoT-plattformen tack vare det intuitiva webbgränssnittet och instrumentpanelerna. Du behöver inte heller några egna IT-resurser, eftersom drift och underhåll av IoT-plattformen sköts av oss.

För att förverkliga din individuella smart stad-applikation kan Grovez.io enkelt utökas för ytterligare kommunikationsteknologier utöver de befintliga kommunikationsgränssnitten, som t.ex. MQTT och LoRaWAN-servrar.

Bildskärmar med programvarutjänster

Phoenix Contact erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar för Software-as-a-Service. Enheterna kan hanteras på ett intelligent sätt via den egna webbtjänståtkomsten och data från smart stad-applikationen kan visualiseras efter behov.

Tack vare den öppna systemarkitekturen kan du använda programvarutjänsterna på vår IoT-plattform eller så kan vi tillsammans integrera vår applikationsspecifika programvara i din befintliga infrastruktur.

Loggor PLCnext Technology och Fraunhofer IOSB-INA

Samarbeten och forskningsprojekt AI-baserade tillämpningar för smarta städer i framtiden

För närvarande utvecklas många nya, framtidsinriktade tillämpningar för att kunna bidra till framsteg och fördelar i människors liv och för vårt samhälle. I samarbete med Fraunhofer IOSB-INA utvecklar Phoenix Contact lösningar med AI-funktioner för att förbättra livet i grunden.

Ett exempel på en djupinlärningsapplikation är fordonsräkning med hjälp av optiska sensorer. Bilddata bearbetas av en PLCnext Control, maskinvaran för Ecosystem PLCnext Technology, och överförs anonymt till molnet. Därmed kan trafikflödet i staden optimeras långsiktigt.

VI FINNS DÄR FÖR DIG
Tillsammans hittar vi lösningen
Smart City Box kan användas för enkla eller komplexa tillämpningsområden. Oavsett om det gäller rörlighet, infrastruktur eller resurseffektivitet – möjligheterna är oändliga.
Kontakta oss nu
Två män i samtal om tekniska lösningar

Handlingsområden för smarta bostadsområden Bidra aktivt till utvecklingen med intelligent infrastruktur

Fastighet inifrån med ikoner för visualisering av en intelligent uppkopplad byggnad
Stad från ett fågelperspektiv med ikoner för visualisering av uppkopplade transporter i en smart stad
Vatten med ikoner för visualisering av den intelligenta vattenhanteringen
Fastighet inifrån med ikoner för visualisering av en intelligent uppkopplad byggnad

Smart Buildings utgör en integrerad beståndsdel av smarta städer. Om fastigheterna länkas samman intelligent och integreras i det totala konceptet kan fastigheterna bidra till ett effektivt, stabilt och ekonomiskt stadskoncept, t.ex. som ackumulatorer eller förbrukare på området energiförsörjning.

Vårt IoT-baserade system för fastighetsdrift Emalytics förenar de centrala elementen för digitalisering av en fastighet i en intelligent plattform. Detta möjliggör platsoberoende styrsystem och övervakning av olika egendomar.

Mer om Smart Building
Stad från ett fågelperspektiv med ikoner för visualisering av uppkopplade transporter i en smart stad

Bra luftkvalitet och en anpassad mobilitet är grunden för en stad som det är värt att leva i. Transporter som är anpassade till den smarta staden är en viktig grund för att vistas och arbeta i staden. Målet är att skydda miljön, t.ex. reducera emissioner, skona resurser och samtidigt öka säkerheten för alla trafikanter.

Med våra system och lösningar kan du registrera aktuella data och anpassa dem till stadens behov med intelligenta automatiseringssystem.
Tillsammans med en aktiv styrning av trafiken eller en intelligent gatubelysning är den här nya transparensen viktiga komponenter på vägen till en säker och hållbar mobilitet.

Mer om Smart Traffic
Vatten med ikoner för visualisering av den intelligenta vattenhanteringen

Till en smart värld hör även en intelligent användning av vår mest värdefulla resurs: vatten. I moderna anläggningar flödar inte bara vatten utan även stora mängder data.

Våra lösningar för Smart Water använder information och bidrar till att förbättra vattenförsörjningen, hanteringen av avloppsvatten och utnyttjandet av vattnet. Genom sammankoppling och utvärdering av olika data övervakas och styrs komplexa och kritiska infrastrukturer nära händelserna, effektivt och säkert. För processoptimeringen integreras även extern information via IoT-tillämpningar. Öppna och flexibla system ger leverantörer planeringssäkerhet och hushåller med resurser.

Mer om Smart Water