Smart stad: med livskvalitet och hållbarhet Skona resurser, spara energi, utnyttja data – med lösningar och teknik som klarar de utmaningar som urbaniseringen innebär.

Illustration sammanlänkad smart stad

På väg mot städer som är mer värda att leva i Använd alla resurser och uppgifter på ett effektivt sätt

Den digitala omvandlingen till smarta städer banar väg för morgondagens hållbara och säkra städer – i linje med framtidsvisionen om All Electric Society. Tillämpningar för smarta städer spelar en avgörande roll som nätverkslänk mellan samhället och digitaliseringen.
Men det är bara med en konsekvent sammankoppling och användning av alla tillgängliga datakällor som bostäderna kan bli verkligt smarta. Våra smarta tjänster baserade på dessa data och med våra IoT-enheter ger dig den nödvändiga datatransparensen. Utför kostnads- och resurseffektiva smart stad-projekt med oss.

Samspelet mellan teknologi, intelligenta system och processer möjliggör koncept för framtidens stad som är värd att leva i. Använd öppenheten i vår IoT-lösning för att driva på den integrerade och hållbara stadsutvecklingen.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-lösningar för smarta städer Komponenter för att underlätta digitaliseringen

Förkonfigurerat apparatskåp för smart stad-applikationer
En man med surfplatta i en trafikkorsning
Illustration av en smart, uppkopplad stad
Bildskärmar med programvarutjänster
Förkonfigurerat apparatskåp för smart stad-applikationer

Förutom ett brett komponentutbud är Smart City Box vårt universellt användbara element för digitalisering. Det förkonfigurerade apparatskåpet är ett nav som gör det möjligt att genomföra smarta applikationer för urban infrastruktur.

Centralen i Smart City Box är en PLCnext Control, maskinvaran för ekosystemet PLCnext Technology. För att skapa eller utöka ett LoRaWAN-nätverk installeras vår öppna LoRaWAN-gateway. Moduler med AI-funktioner integreras för applikationer för djupinlärning.

En man med surfplatta i en trafikkorsning

Vi svarar på individuella krav med en hög grad av projektflexibilitet. Förlita dig på vår kunskap och spara IT-resurser.

Vi erbjuder rådgivning och utbildning om modern trådlös teknik som LoRaWAN. Dessutom omfattar vårt omfattande tjänsteutbud idrifttagning, konstruktion och integration av programvara och maskinvara (inklusive sensorteknik) i IoT-miljöer.

Illustration av en smart, uppkopplad stad

Hantera alla sensorer och data centralt på vår IoT-plattform. Phoenix Contact tillhandahåller med grovez.io en säker molnmiljö där smart stad-tjänsterna kan drivas.

Det är enkelt att använda IoT-plattformen tack vare det intuitiva webbgränssnittet och instrumentpanelerna. Du behöver inte heller några egna IT-resurser, eftersom drift och underhåll av IoT-plattformen sköts av oss.

För att förverkliga din individuella smart stad-applikation kan Grovez.io enkelt utökas för ytterligare kommunikationsteknologier utöver de befintliga kommunikationsgränssnitten, som t.ex. MQTT och LoRaWAN-servrar.

Bildskärmar med programvarutjänster

Phoenix Contact erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar för Software-as-a-Service. Enheterna kan hanteras på ett intelligent sätt via den egna webbtjänståtkomsten och data från smart stad-applikationen kan visualiseras efter behov.

Tack vare den öppna systemarkitekturen kan du använda programvarutjänsterna på vår IoT-plattform eller så kan vi tillsammans integrera vår applikationsspecifika programvara i din befintliga infrastruktur.

Loggor PLCnext Technology och Fraunhofer IOSB-INA

Samarbeten och forskningsprojekt AI-baserade tillämpningar för smarta städer i framtiden

För närvarande utvecklas många nya, framtidsinriktade tillämpningar för att kunna bidra till framsteg och fördelar i människors liv och för vårt samhälle. I samarbete med Fraunhofer IOSB-INA utvecklar Phoenix Contact lösningar med AI-funktioner för att förbättra livet i grunden.

Ett exempel på en djupinlärningsapplikation är fordonsräkning med hjälp av optiska sensorer. Bilddata bearbetas av en PLCnext Control, maskinvaran för Ecosystem PLCnext Technology, och överförs anonymt till molnet. Därmed kan trafikflödet i staden optimeras långsiktigt.