Power Reliability – oändliga möjligheter

Lösningar för en hög anläggningstillgänglighet

Upptäck lösningar som består av överspänningsskydd, strömförsörjning, apparatskydd och energiövervakning. Kontakta oss gärna om du har frågor om anläggningstillgängligheten.


Neonfärgad evighetssymbol

Undvik oplanerade anläggningsbortfall och stilleståndstider

Oplanerade anläggningsbortfall kostar tid och pengar. För effektiv drift behöver du tillförlitliga försörjningslösningar som består av överspänningsskydd, strömförsörjning, apparatskydd och energiövervakning med tillhörande mätteknik. Välj oss som din partner som erbjuder dig allt från en enda leverantör, från urval och användning till löpande drift. Med den omfattande portföljen från Phoenix Contact säkerställer du inte bara en särskilt hög anläggningstillgänglighet, utan också effektiv och hållbar anläggningsdrift.

Med Power Reliability erbjuder vi heltäckande och säkra försörjningskoncept. Lösningarna bestående av överspänningsskydd, strömförsörjning, apparatskydd och energiövervakning ger en extra hög anläggningstillgänglighet.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice VD:ar

Ta reda på mer om anläggningstillgänglighet och om våra skyddskoncept

Åsknedslag i en stad
Överspänning
Kabel med sprutande gnistor
Åsknedslag i en stad

Skydda dina anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och blixtnedslag.

Ditt skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras så att alla ledningar, enheter och anläggningar skyddas.

Principen om en skyddscirkel kan illustreras på ett enkelt sätt: Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. Vid alla ställen där ledningar korsar denna cirkel måste du installera överspänningsskydd. På så sätt skyddas området inom skyddscirkeln så att ledningsbundna överspänningar förhindras. Den effektiva skyddscirkeln bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.

Överspänning

Med våra strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar kan du försörja din applikation på ett tillförlitligt sätt.
Välj den optimala strömförsörjningen för dina behov ur det stora utbudet i våra olika produktfamiljer. Spänning omvandlas med hjälp av DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare. Med våra redundansmoduler kopplar du bort två strömförsörjningar och säkerställer hög tillgänglighet och produktivitet i din anläggning. Vid strömavbrott kan du förlita dig på våra avbrottsfria strömförsörjningar (UPS). På så sätt tar du ingen risk.

Med energimätare med lämplig sensorteknik kan du dessutom registrera energiflöden i detalj och bedöma nätkvaliteten.

Kabel med sprutande gnistor

Säkringar skyddar din utrustning mot överlast och kortslutningsströmmar och stänger bara av de drabbade strömkretsarna vid eventuella fel.
För idealisk säkring använder våra skydd olika teknologier:

  • Termiska säkringar för skydd vid överlast
  • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
  • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet

Optimera din produktionsprocess och förkorta avbrottstiderna med hjälp av våra överströmsskydd.

Tillförlitliga försörjningslösningar för alla branscher och applikationer

Karosstillverkning inom bilindustrin
Raffinaderi
Produktionshall med maskiner
Solcellsfält med vindkraftverk
Elbil vid en laddstation
Urban infrastruktur
E-paper
Allt för en hög anläggningstillgänglighet
I vårt e-paper hittar du alla produkter och lösningar som rör försörjning, skydd och mätning.
Öppna e-paper
Olika produkter för försörjning och skydd
Gröna blad i solsken

Effektivare anläggningsdrift

Effektiva och hållbara processer blir allt viktigare. Det är också viktigt att optimera energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen i produktionen – utan att förlora produktivitet. Med hjälp av våra lösningar för energiövervakning kan du registrera energiförbrukningen och vidta effektivitetsåtgärder.

Fördelar

  • Kostnadsbesparingar genom lägre förbrukning och effektivare processer
  • Skonsam användning av resurser
  • Minskning av koldioxidutsläpp
  • Uppfyller energihanteringsstandarden ISO 50001

Och hur går installationen till?

Du hittar hjälp för att konfigurera och installera våra Power Reliability-produkter och -lösningar i våra videoklipp.