Power Reliability – oändliga möjligheter

Lösningar för hög anläggningstillgänglighet

Upptäck lösningar bestående av harmoniserade överspänningsskydd, strömförsörjning och apparatskydd. Kontakta oss gärna om du har frågor om anläggningstillgänglighet.


Power Reliability

Undvik oplanerade anläggningsbortfall och stilleståndstider

Oplanerade anläggningsbortfall kostar tid och pengar. För effektiv produktion behöver du en tillförlitlig lösning för strömförsörjning. Som partner erbjuder Phoenix Contact dig service från en enda källa, från urval och implementering till support under drift. Med vårt breda produktprogram erbjuder vi enhetliga lösningar för din energiinfrastruktur, från lämpligt överspänningsskydd och kraftfull strömförsörjning, till passande apparatskydd.

Video: Maximal anläggningstillgänglighet i alla applikationer och branscher
Maximal anläggningstillgänglighet i alla applikationer och branscher MovingImage

Med Power Reliability erbjuder vi heltäckande och säkra försörjningskoncept. Lösningarna bestående av överspänningsskydd, strömförsörjning och apparatskydd som är avstämda med varandra ger en extra hög anläggningstillgänglighet.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Vice VD:ar
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe Vice VD:ar för Phoenix Contact

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Ta reda på mer om anläggningstillgänglighet och om våra skyddskoncept

Åsknedslag i en stad
Överspänning
Kabel med sprutande gnistor
Åsknedslag i en stad

Skydda dina anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och blixtnedslag.

Ditt skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras så att alla ledningar, enheter och anläggningar skyddas.

Principen om en skyddscirkel kan illustreras på ett enkelt sätt: Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. Vid alla ställen där ledningar korsar denna cirkel måste du installera överspänningsskydd. På så sätt skyddas området inom skyddscirkeln så att ledningsbundna överspänningar förhindras. Den effektiva skyddscirkeln bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.

Överspänning

Med våra strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar kan du försörja din applikation på ett tillförlitligt sätt.
Välj den optimala strömförsörjningen för dina behov ur det stora utbudet i våra produktfamiljer. Spänning omvandlas med hjälp av DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare. Med våra redundansmoduler kopplar du bort två strömförsörjningar och säkerställer hög tillgänglighet och produktivitet i din anläggning. Vid strömavbrott kan du förlita dig på våra avbrottsfria strömförsörjningar (UPS). På så sätt tar du ingen risk.

Kabel med sprutande gnistor

Säkringar skyddar din utrustning mot överlast och kortslutningsströmmar och stänger bara av de drabbade strömkretsarna vid eventuella fel.
För idealisk säkring använder våra skydd olika teknologier:

  • Termiska säkringar för skydd vid överlast
  • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
  • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet

Optimera din produktionsprocess och förkorta avbrottstiderna med hjälp av våra överströmsskydd.

Tillförlitliga försörjningslösningar för alla branscher och applikationer

Karosstillverkning inom bilindustrin
Raffinaderi
Produktionshall med maskiner
Solcellsfält med vindkraftverk
Elbil vid en laddstation
Urban infrastruktur
Maximal anläggningstillgänglighet
Lösningar för bilindustrin
Undvik kostsamma anläggningshaverier och driftstopp. Upptäck tillförlitliga och mycket funktionella strömförsörjningslösningar här. Redundant eller avbrottsfri konstruktion i kombination med överspänningsskydd och säkringar säkerställer oavbruten anläggningsdrift.
Upptäck lösningar
Karosstillverkning inom bilindustrin
Video: Tutorial redundant Power Reliability-lösning
Tutorial redundant Power Reliability-lösning MovingImage

Och hur går installationen till?

Du hittar hjälp för att konfigurera och installera våra Power Reliability-produkter och -lösningar i våra videoklipp.