Övervakningsreläer och strömvakter är kostnadseffektiva lösningar för kontroll av viktiga anläggningsparametrar

Övervakningsreläer och strömvakter

Övervakningsreläer är kostnadseffektiva lösningar för kontroll av viktiga elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar. Använd EMD-övervakningsreläer för övervakning av överspänning, underspänning, överström, underström, fasbortfall, fasföljd, fasasymmetri, effektfaktor, verklig effekt samt motorlindningstemperatur och fyllningsnivåer. Strömvakten registrerar och övervakar sinusformig växelström med frekvenser på 45–65 Hz.

Mer information

Fördelar

 • Öka anläggningstillgängligheten och minska stilleståndstiderna
 • Enkel konfigurering med användarvänligt användargränssnitt
 • Riktad styrning eller avstängning om gränsvärden överskrids eller underskrids

Nya produkter

Det nya smarta övervakningsreläet MACX MR på en DIN-skena

Smarta övervakningsreläer

Intelligent, litet, exakt och användarvänligt

Du kan arbeta med det nya övervakningsreläet MACX-MR på två intuitiva sätt. Antingen med OLED och knappar eller med en smartphone-app via NFC. På så sätt kan du göra exakta inställningar, läsa av detaljerad modulinformation och felloggar med uppmätta värden.

De viktigaste egenskaperna

 • 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC integrerad spänningsförsörjning, separerad från mätingången
 • Inställningsnoggrannhet: 1 % av det inställda värdet
 • Drifttemperatur: -25 °C ... +70 °C
 • CE, CCC, UL
 • Överensstämmelse med järnvägsstandard EN 50155, GB/T 25119

Fördelarna

 • Intuitiv användning tack vare en kontrastrik OLED-display med knappar samt en app för NFC-baserad kommunikation för direkt inställning utan kontroller och beräkningar
 • Omfattande funktioner för loggning och avläsning av fel samt konfigurerbara utgångskontakter för att kunna skilja på olika fel
 • Enkanals mätområde som har utökats för att undvika fel i kabeldragningen hos kunden
 • Galvanisk isolation garanterar hög säkerhet och noggrannhet

Övervakningsrelä med display och knappar

Mångsidiga övervakningsfunktioner med intuitiv användning

Smarta övervakningsreläer

Med det smarta övervakningsreläet MACX-MR får du mångsidiga övervakningsfunktioner genom utökade inställningsalternativ, stora mätområden och ett brett matningsspänningsområde.

Fördelar med vårt smarta övervakningsrelä:

 • OLED-display med hög kontrast för konfigurering på plats och visning av mätvärden
 • Smart konfigurering och enkel överföring av konfigurationer med MACX-MR-appen via NFC-kommunikation
 • Brett matningsspänningsområde med galvanisk isolering från mätkretsen
 • Utökade mätområden och hög mätnoggrannhet genom True-RMS-mätning
 • PIN-skydd mot obehöriga ändringar
 • Exakt gränsvärdesinställning utan att kontrollera och beräkna potentiometerinställningar

MACX-MR-övervakningsreläer i detalj

Smarta övervakningsreläer, konfigurering via display och knappar
Övervakningsrelä MACX-TR, felutvärdering via smartphone-appen
Smarta övervakningsreläer, översikt över portföljen
Smartphone med konfigurationsapp för övervakningsreläer
Smarta övervakningsreläer, konfigurering via display och knappar

Starta en exakt enhetskonfigurering med den intuitiva menynavigeringen, utan långa tester och beräkningar. Använd antingen den lättlästa OLED-displayen och tryckknapparna på enheten eller smartphone-appen med avancerade funktioner.

Övervakningsrelä MACX-TR, felutvärdering via smartphone-appen

Håll även ett öga på små avvikelser från normal drift. Orsaken till felet kan snabbt analyseras och elimineras med hjälp av en omfattande registrering av felkod, felvärde, avvikelse från värdet och feltid. Du kan konfigurera felutgångskontakterna så att det går att skilja på olika fel.

Smarta övervakningsreläer, översikt över portföljen

Upplev mångsidigheten hos övervakningsreläet MACX-MR med sina avancerade inställningsmöjligheter, sitt stora mätområde och sitt breda matningsspänningsområde. Den galvaniska isolationen av mät- och matningskretsen garanterar hög säkerhet och noggrannhet.

Smartphone med konfigurationsapp för övervakningsreläer

Använd de många alternativen i smartphone-appen för att intuitivt konfigurera ditt övervakningsrelä. De avancerade funktionerna omfattar avläsning och överföring av lagrade inställningar till andra övervakningsreläer samt tillgång till enhetsinformation. För att göra inställningen ännu mer intuitiv finns ett funktionsdiagram, en beskrivning och en påminnelse vid inställningsfel i appen. Med MACX-MR-appen görs en noggrann parameterkonfiguration som laddas ner till enheten i omgångar. Skydda övervakningsreläets konfiguration från obehörig åtkomst med en PIN-kod.

Fyra kompakta övervakningsreläer på en DIN-skena

Kompakta övervakningsreläer – ansluts snabbt och utan verktyg

Kompakta övervakningsreläer

De kompakta övervakningsreläerna EMD-BL är optimala för enkla övervakningsuppgifter, i synnerhet i fastighetsinstallationer och serietillverkning.

Fördelarna med våra kompakta övervakningsreläer:

 • Tar lite plats tack vare kompakt installationskapsling
 • Enkel hantering med omkopplare på framsidan av kapslingen för parameterinställning
 • Översiktlig diagnostik med status-LED
 • Perfekt för serietillverkning tack vare prisoptimerad lösning för många övervakningsfunktioner

Övervakningsrelä EMD-BL i detalj

Fyra övervakningsreläer intill varandra med en hand för storleksjämförelse
Två övervakningsreläer med en ledning, kopplad via push-in-direktanslutningsteknik
Övervakningsrelä med skruvmejsel för att ställa in parametrarna med hjälp av en omkopplare
Transportbandsdrivning med motor, kontakt och anslutning till övervakningsreläet
Fyra övervakningsreläer intill varandra med en hand för storleksjämförelse

Enheterna i EMD-BL-serien utmärker sig särskilt genom sin smala konstruktion och hör till de kompakta övervakningsreläerna i vår produktfamilj. Med allt mer elektronik i apparatskåpen är utrymmesbrist en ständig utmaning. Tack vare den utrymmessnåla konstruktionen är vårt övervakningsrelä optimalt lämpat för fastighetsinstallation och serietillverkning.

Två övervakningsreläer med en ledning, kopplad via push-in-direktanslutningsteknik

Minska kabeldragningstiden många gånger om med den beprövade push-in-direktanslutningstekniken. Utan verktyg och med upp till 50 % minskade anslutningskrafter reducerar du inte bara den tid som krävs utan även processkostnaderna. Både spännings- och fasövervakningsreläer installeras snabbt tack vare matningen från mätkretsen.

Övervakningsrelä med skruvmejsel för att ställa in parametrarna med hjälp av en omkopplare

Önskade parametrar, t.ex. övervakningsområde och växlingsfördröjning, kan enkelt ställas in med hjälp av omkopplare på framsidan av kapslingen. Väl avläsbara lysdioder ger också snabb analys på plats.

Transportbandsdrivning med motor, kontakt och anslutning till övervakningsreläet

Strömövervakning: Kontrollera elektriska laster vad gäller funktionalitet och kabelbrott med hjälp av underströmsövervakning och undvik överbelastning eller blockering med hjälp av överströmsövervakning.

Fasövervakning: Övervaka alla fasparametrar (fasfel, fasföljd och asymmetri) i ett trefasnät

Temperaturövervakning: Detektera uppvärmning av motorn med temperaturberoende motstånd som aktiverar reläet för en signal.

Spänningsövervakning: Skydda maskiner och anläggningar från skadliga effekter av över- eller underspänning.

Strömvakt

Strömvakt: strömvärden synliga

Strömvakt

Strömvakten omvandlar sinusformade växelströmmar på 50 Hz eller 60 Hz till digitala kopplingssignaler. Strömregistreringen sker induktivt via ledaren som för genom modulen. Grovinställningen på växlingsnivån utförs internt via DIP-switchar och finjustering via en potentiometer på framsidan. På utgångssidan sitter ett högvärdigt guldbelagt växlande relä som kan användas för beteende vid arbets- och viloström.

Fördelar med strömvakten

 • Inställningsbar kopplingshysteres
 • Utgång på ett växlande relä
 • 3-vägs isolation
 • Inställbart beteende vid arbets- och viloström
 • Brytpunkten i mätområdet från 0 till 16 A AC kan väljas fritt
E-paper
Översikt över hela produktportföljen
Här hittar du vår expertis inom koppling, isolation och förstärkning. Välj rätt relä för din tillämpning, från Solid-State-reläer, elektromekaniska reläer, kopplingsreläer, optokopplare, övervakningsreläer eller tidreläer till logikmoduler.
Öppna e-paper
Produktfamilj med reläer, optokopplare, övervakningsreläer och strömvakter