Logikmoduler – högkompakt styrning och omkoppling

Programmerbara logikmoduler/styrreläer

På marknaden för logikmoduler, så kallade styrreläer, kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler.  Kombinera logikmodulen med passande relä- och analogmoduler efter behov. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

Mer information

Logikmoduler: översikt över systemet

Logikmoduler: logikreläsystemets moduler

Logikmoduler: logikreläsystemets moduler

Urvalet av olika moduler möjliggör en flexibel utbyggnad av systemet. På så sätt står, utöver basmodulen, även expansionsmoduler för mer komplexa uppgifter till förfogande. För varje logikmodul är åtta PLC-INTERFACE-moduler fritt valbara. Konfigurera och koppla upp till 48 I/O-signaler med en basmodul och två expansionsmoduler.

1. Basmodul
PLC logic bearbetar med en basmodul 16 I/O-signaler på bara 50 mm monteringsbredd.

2. Expansionsmoduler
Anslutningen mellan bas- och expansionsmoduler genomförs utan verktyg med integrerade kontakter.

3. Minneskomponent
Säkra program eller överför dem enkelt till andra apparater.

4. Relä- och analogmoduler
Den modulära konstruktionen med olika relä- och analogmoduler möjliggör en kanalspecifik bestyckning.

5. PLC logic-appen
Enkla och snabba parameteranpassningar och övervakning per app för iOS och Android. Appen och den tillhörande Bluetoothadaptern ger snabb och trådlös åtkomst till processdata.

Fördelar med styrreläerna

  • Hög tillgänglighet med jackbara omkopplare
  • Kombinera flexibelt: bestycka varje kanal individuellt som in- eller utgång med relämoduler eller analoga moduler beroende på applikationskraven
  • Effektiv anslutning tack vare push-in-anslutningsteknik och specialvarianter för givar- resp. ställdonsanslutning
  • Enkel realisering av projekten genom intuitiv programvara
  • Trådlös drift och övervakning med Bluetooth-adapter och PLC logic-app
  • Det programmerbara logikreläsystemet ingår i COMPLETE line-systemet