Fjärrunderhåll och fjärrövervakning på PC i kontorsmiljö

Industriell fjärrkommunikation Från fjärrövervakning till fjärruppkoppling

Med våra lösningar för industriell fjärrkommunikation kan du dra nytta av säker fjärråtkomst till dina maskiner och anläggningar över hela världen. Det finns många olika sätt att integrera decentrala stationer till kontrollrummet – från kortvarig åtkomst till kontinuerlig processdataövervakning från en central plats.

Vid fjärrövervakning handlar det om temporär åtkomst till en maskin eller anläggning. Vid fjärrunderhåll krävs främst en permanent anslutning till en avlägsen station. Larmsystem säkrar att meddelanden om olika tillstånd kommer fram i rätt tid och möjliggör en tillförlitlig anläggningstillgänglighet.

Produkter för industriell fjärrkommunikation
Produkter för industriell fjärrkommunikation YouTube

Lär dig mer om vilka möjligheter det finns att upprätta en fjärranslutning till din anläggning:

  • Fjärrunderhåll: den säkra och kontinuerliga överföringen av processdata till ledningscentralen gör det möjligt att övervaka och reglera avlägsna utomhusstationer och understationer.
  • Fjärrövervakning: global och direkt åtkomst till styrsystem och Ethernet-nätverk gör det möjligt att utföra underhålls- och servicearbeten snabbt och effektivt.
  • Larmning: med proaktiva och exakta varningar i god tid via SMS eller mail kan fel snabbt avhjälpas och produktionsstopp minimeras.