Fjärrövervakning av system inom automation - man med surfplatta med fjärråtkomst till maskiner och anläggningar

Industriell fjärrkommunikation Åtkomst till maskiner och anläggningar runtom i världen

Din kompetenta partner för fjärrnätverk - från fjärrövervakning till fjärruppkoppling:

  • Bred produktportfölj för industriell fjärrkommunikation
  • Trådbunden och trådlös åtkomst till dina fjärrnätverk
  • Flexibel och framtidssäker nätverksanslutning med Industrial 5G

Framtidssäkra nätverk

Maskiner och anläggningar är ofta utspridda. Den säkra anslutningen av decentraliserade stationer till kontrollrummet förverkligas med de mångsidiga möjligheterna till fjärrkommunikation. Detta möjliggör åtkomst och kontinuerlig övervakning av processdata från en central plats. Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av produkter för trådlös och trådbunden fjärråtkomst för detta ändamål.

Video: Produkter för fjärrkommunikation inom industriell automation
Produkter och lösningar för industriell kommunikation med dina system i fjärrnätverk YouTube

Lär dig mer om vilka möjligheter som finns för att upprätta en fjärranslutning till din anläggning:

  • Fjärrövervakning: global och direkt åtkomst till styrsystem och Ethernet-nätverk gör det möjligt att utföra underhålls- och servicearbeten snabbt och effektivt.
  • Fjärrunderhåll: den säkra och kontinuerliga överföringen av processdata till ledningscentralen gör det möjligt att övervaka och reglera avlägsna utomhusstationer och understationer.
  • Fjärrstyrning och -övervakning: Med proaktiva och exakta varningar i god tid via SMS eller e-post kan fel snabbt avhjälpas och produktionsstopp minimeras.
Industriellt nätverk

Fjärrkommunikation via Industrial 5G

Fjärråtkomst via 5G

5G som ny standard för mobilnät utökar möjligheterna till industriell kommunikation avsevärt. Förutom höga datahastigheter möjliggörs ett större antal deltagare och låga latenstider med hög tillförlitlighet. I klassiska tillämpningar för fjärrövervakning och fjärrunderhåll krävs ofta kommunikation över långa avstånd. Det är här det offentliga mobilnätet kommer in i bilden, eftersom det är tillgängligt över hela världen och ger tillgång till internet även på avlägsna platser.

Med Industrial 5G kan t.ex. även privata nätverk implementeras. På så sätt uppfylls alla förutsättningar för en flexibel och framtidssäker nätverksanslutning i mobila eller högflexibla applikationer. Fördelarna med ett privat nätverk är att företag kan spåra, analysera och flexibelt konfigurera datatrafiken som de vill. Vi ger dig gärna råd om de nya möjligheterna med 5G!

LinkedIn-logotyp

LinkedIn: Industrial Communication och Cyber Security Bli en del av vår community nu!

Med hjälp av industriella kommunikationsnätverk kan vi på ett tillförlitligt sätt överföra data från fältet via styrsystemsnivån till molnet. På vår LinkedIn-sida Industrial Communication och Cyber Security hittar du intressant information om nätverkstillgänglighet, cybersäkerhet, fjärrövervakning och mycket mer. Bli en del av vår community!