Solcellspark med solceller

Solenergi Utforma hållbar energiförsörjning med utmärkta industrilösningar för alla aspekter av solpaneler

Solenergi är avgörande för regenerativ energiproduktion. Det bidrar i betydande omfattning till att täcka det ständigt växande energibehovet. Över hela världen stiger intresset för att bygga allt större och kraftfullare utomhusanläggningar med solpaneler. Sammankoppling, övervakning och kommunikation är ett absolut måste i detta sammanhang, i synnerhet när det gäller konstant nätkvalitet och behovsanpassat underhåll.

För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar är Phoenix Contact en kompetent partner. Vi har alltid rätt lösning – från utomhusanläggningar och takanläggningar till hybrida energisystem.

”Att använda solenergianläggningar för energiproduktion har nu blivit ett konkurrenskraftigt alternativ, även i länder utan subventioner. En betydande del av den totala energiproduktionen är beroende av en stabil drift och en reglerad inmatning av solenergi till elnätet. Phoenix Contact tillhandahåller lösningar för en miljömedveten och ekonomisk energiförsörjning som bygger på industristandarder.“

Global Industry Management - Team Solar Power - Phoenix Contact
Phoenix Contact Team Global Industry Management Solar Power

Lösningar för management för solparken

Att driva stora solcellsanläggningar kräver kontinuerlig övervakning och kontroll på segmentnivå. Med tillförlitliga övervakningslösningar håller du alltid koll på solcellsanläggningen och kan reagera omedelbart för att nå maximal avkastning. Läs mer Phoenix Contacts lösningar som kontinuerligt samlar in, visualiserar och utvärderar data från solcellsparken.

Solcellspark

Det innebär ett sömlöst koncept för en övergripande hantering av anläggningsportföljen, från fältnivån till visualiseringen av datan i en portal. Med det här öppna systemet genomförs integration och idrifttagningen av en solcellspark snabbt och enkelt.

Två män på takanläggning med solceller

Takanläggningar Utnyttja dina takytor på ett vinstbringande sätt

Stora takytor med låg lutning är den bästa förutsättningen för att driva solcellsanläggningar med vinst. Genom sjunkande modulpriser och stigande energikostnader blir solcellsanläggningar på privata, kommersiella och offentliga byggnader allt mer attraktiva även utan statliga förmåner.

För att övervaka installationerna och skydda mot blixtströmmar och överspänningar av alla slag erbjuder Phoenix Contact en bred portfölj för takanläggningar med solpaneler. Enskilda moduler kan kopplas spänningslöst för att uppnå maximal säkerhet vid underhåll eller fara. För mindre optimala takytor är modulväxelriktare ett bra alternativ. Det nya anslutningssystemet för modulväxelriktare är särskilt universellt och användarvänligt.

Solpaneler i torr omgivning

Lösningar för hybrida energisystem För krävande tillämpningar

1,2 miljarder människor världen över saknar tillgång till elektricitet. För att producera den nödvändiga självförsörjande energin används därför dieselgeneratorer på många platser. Kostnaderna för bränslet till dieselgeneratorerna ökar dock i stadig takt. Genom användning av solpanelshybridsystem kan inte bara kostnaderna, utan även CO2-utsläppen minskas på ett hållbart vis. I landsbygdsområden utan lokala elnät samt i utvecklings- och tillväxtländer har solpanelshybridanläggningar visat sig vara ett prisvärt och miljövänligt alternativ till elektrisk ström från avlägsna elnät med motsvarande kapacitet.

Solpanelshybridsystem installeras ofta under extrema klimatförhållanden. Förutom enheterna för energiproduktion, lagringsenheten och växelriktaren måste även de enheter som används för att styra och reglera dessa kunna stå emot tuffa omgivningsförhållanden. Lösningarna och komponenterna från Phoenix Contact uppfyller dessa krav på bästa sätt.

En man och en kvinna framför surfplatta samtalar om en produkt

Våra Energy Solution-partners

Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partners som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.

Dra nytta av våra kompetenta Solution-partners och få omfattande rådgivning nu!

Produkter

Phoenix Contact erbjuder innovativa lösningar och produkter för elproduktion med solpaneler. Grunden för dessa lösningar utgörs av ett brett spektrum av industriellt utprovad anslutnings- och automationsteknik. Genom att intelligent kombinera dessa produkter skapas system som uppfyller en rad olika funktioner, t.ex. styrsystem, fjärrövervakning och registrering av mätvärden.

Personlig kontakt
Skicka förfrågan om en individuell lösning nu!
Vi hjälper gärna till med att ta fram skräddarsydda lösningar för projektspecifika krav.
Kontakta oss
Gruppbild av Phoenix Contact industriteam för solenergi

Service och support

Realisera dina solcellsprojekt snabbare och mer effektivt. Det spelar ingen roll om du planerar, bygger eller underhåller anläggningar – våra tjänster ger dig ett pålitligt stöd och är skräddarsydda efter dina krav.

Tekniker vid arbete på apparatskåpet

Konstruktion och apparatskåpslösningar Vi bistår dig i projektets samtliga faser

Vi sätter höga standarder för din lösning! Samtliga av våra lösningar och tjänster är certifierade – från det färdigkopplade och programmerade apparatskåpet till våra tjänster för konstruktionsfasen. Våra branschexperter ger dig råd i alla faser av projektcykeln och hjälper vid behov till vid konstruktionsfasen av din anläggning.

I oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab testas alla Phoenix Contact-komponenter intensivt. Apparatskåpslösningar utformas och utvecklas enligt tillämpliga standarder och direktiv. Du kan alltså vara säker på att våra färdiga lösningar uppfyller höga krav.

Vi stöder dig oavsett vilka utmaningar du stöter på vid realiseringen av ditt solcellsprojekt.

Medarbetare vid ett möte om IT-säkerhet för nätverk med solpaneler

IT-säkerhet för nätverk med solpaneler Dra nytta av våra experters kunnande

Skydda dina anläggningar mot obehörig åtkomst från människor eller skadlig programvara. Industrial Ethernet från Phoenix Contact är lätt att integrera i din automatiseringsinfrastruktur – för vi gör Ethernet enkelt tack vare erfarenhet av automatisering och industriella Ethernet-nätverk under flera decennier.

Phoenix Contact erbjuder dig en bred portfölj av tjänster när det gäller ICS-Security och industriell kommunikationsteknik. Vi känner till och förstår kraven på automationen och nätverkstekniken i din solcellsanläggningen. Därför bistår vi dig alltid med råd, vi utvärderar och planerar baserat på dina behov och vid nödvändiga åtgärder för din räkning.

Utbildning och workshop för solenergi

Utbildning och workshops Förmedling av fackkunskap som är anpassad efter kunskapsnivån i din organisation

Tack vare nära kontakt med kunder och många års praktisk erfarenhet på fältet har vi utvecklat ett kvalifikationskoncept som gör att vi kan välja ut medarbetare med rätt kvalifikationer för dina behov:

Vi erbjuder alltid passande lösningar, oavsett projektfas, målgrupp och förkunskaper.

Medarbetare i telefon vid After Sales service för solenergi

After Sales Service Även efter köpet kan du lita på vårt servicenätverk

Koncentrerade kunskaper, mångårig praktisk erfarenhet och en mycket hög grad av flexibilitet kännetecknar våra serviceteam.

Vårt servicenätverk hjälper dig vid installation, idrifttagande och drift till och med i världens avlägsna regioner, t. ex. med en kostnadsfri systemhotline med produktsupport dygnet runt. I akuta lägen kan vi ordna ersättningsartiklar även utanför kontorstid.