Solenergi Utforma hållbar energiförsörjning med utmärkta industrilösningar för alla aspekter av solpaneler.

Solcellsanläggning

Solenergi är avgörande för regenerativ energiproduktion. Den bidrar i betydande omfattning till att täcka det ständigt växande energibehovet. Sammankoppling, övervakning och kommunikation är ett absolut måste i detta sammanhang, i synnerhet när det gäller konstant nätkvalitet och behovsanpassat underhåll. För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar är Phoenix Contact en kompetent partner. Vi har alltid rätt lösning – från utomhusanläggningar och takanläggningar till hybrida energisystem.

Solceller är drivkraften bakom förnyelsebar energi. Våra lösningar för övervakning, styrsystem och programvara är ett partnerskap för att minska utsläppen.

Andre Koehnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Renewable Energy
Andre Koehnke

Lösningar för management för solparken

Att driva stora solcellsanläggningar kräver kontinuerlig övervakning och kontroll på segmentnivå. Med tillförlitliga övervakningslösningar håller du alltid koll på solcellsanläggningen och kan reagera omedelbart för att nå maximal avkastning. Läs mer Phoenix Contacts lösningar som kontinuerligt samlar in, visualiserar och utvärderar data från solcellsparken.

Två elinstallatörer går igenom en takanläggning med solceller

Lösningar för takanläggningar Utnyttja takytorna på ett vinstbringande sätt

Stora takytor med låg lutning är den bästa förutsättningen för att driva solcellsanläggningar med vinst. Sjunkande modulpriser och stigande energikostnader gör att solcellsanläggningar på privata, kommersiella och offentliga byggnader blir alltmer attraktiva även utan statliga förmåner.

För att övervaka installationen och skydda den varaktigt mot blixtströmmar och överspänningar av alla typer, erbjuder Phoenix Contact en bred portfölj för takanläggningar med solpaneler. Enskilda moduler kan kopplas spänningslösa för att uppnå maximal säkerhet vid underhåll eller fara.

Solpaneler i torr omgivning

Lösningar för hybrida energisystem För krävande tillämpningar

1,2 miljarder människor världen över saknar tillgång till elektricitet. För att producera den nödvändiga självförsörjande energin används därför dieselgeneratorer på många platser. Kostnaderna för bränslet till dieselgeneratorerna ökar dock i stadig takt. Genom användning av solpanelshybridsystem kan inte bara kostnaderna, utan även koldioxidutsläppen minskas på ett hållbart vis. I landsbygdsområden utan lokala elnät samt i utvecklings- och tillväxtländer har solpanelshybridanläggningar visat sig vara ett prisvärt och miljövänligt alternativ för elektrisk ström. Enheterna för energiproduktion, lagringsenheter och växelriktare samt även de enheter som behövs för att styra och reglera dessa måste kunna stå emot tuffa omgivningsförhållanden. Phoenix Contacts lösningar och komponenter uppfyller kraven på bästa sätt.

En man och en kvinna framför surfplatta samtalar om en produkt

Våra Energy Solution-partners

Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partners som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.

Dra nytta av våra kompetenta Solution-partners och få omfattande rådgivning nu!

Produkter

Phoenix Contact erbjuder innovativa produkter för elproduktion med solpaneler. De här lösningarna bygger på ett brett spektrum av industriellt beprövad anslutnings- och automationsteknik. Genom att intelligent kombinera dessa produkter skapas system som uppfyller en rad olika funktioner, t.ex. styrsystem, fjärrövervakning och registrering av mätvärden.

Service och support

Realisera dina solcellsprojekt snabbare och mer effektivt. Det spelar ingen roll om du planerar, bygger eller underhåller anläggningar – våra tjänster ger dig ett pålitligt stöd och är skräddarsydda efter dina krav.

Tekniker vid arbete på apparatskåpet

Konstruktions- och apparatskåpslösningar Vi bistår dig i projektets samtliga faser

Våra branschexperter ger dig råd i alla faser av projektcykeln och hjälper vid behov till vid dimensionering och konstruktion av din anläggning. Alla Phoenix Contact-komponenter kontrolleras noggrant av det oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab. Apparatskåpslösningar utformas och utvecklas enligt tillämpliga standarder och direktiv. Vi stöder dig oavsett vilka utmaningar du stöter på vid implementeringen av ditt solcellsprojekt.

Medarbetare vid ett möte om IT-säkerhet för nätverk med solpaneler

IT-säkerhet för nätverk med solpaneler Dra nytta av våra experters kunnande

Skydda anläggningarna mot obehörig åtkomst och skadlig programvara. Industrial Ethernet från Phoenix Contact kan du lätt integrera i din automatiseringsinfrastruktur. Phoenix Contact erbjuder en mångfacetterad portfölj med tjänster inom ICS-Security och industriell kommunikationsteknik. Vi förstår vilka krav som ställs på automation och nätverksteknik i din solcellsanläggning. Därför bistår vi dig alltid med råd, vi utvärderar och planerar baserat på dina behov och vidtar nödvändiga åtgärder för din räkning.

Utbildning och workshop för solenergi

Utbildning och workshops Förmedling av fackkunskap som är anpassad efter kunskapsnivån i din organisation

Tack vare nära kontakt med kunder och många års praktisk erfarenhet på fältet har vi utvecklat ett kvalifikationskoncept som gör att vi kan välja ut medarbetare med rätt kvalifikationer för dina behov:

Vi erbjuder alltid passande lösningar, oavsett projektfas, målgrupp och förkunskaper.

Medarbetare i telefon vid After Sales service för solenergi

After Sales Service Även efter köpet kan du lita på vårt servicenätverk

Koncentrerade kunskaper, mångårig praktisk erfarenhet och en mycket hög grad av flexibilitet kännetecknar våra serviceteam.

Vårt servicenätverk hjälper dig vid installation, idrifttagande och drift till och med i världens avlägsna regioner, t. ex. med en kostnadsfri systemhotline med produktsupport dygnet runt. I akuta lägen kan vi ordna ersättningsartiklar även utanför kontorstid.