Solcellspark med solceller

Solenergi Utforma hållbar energiförsörjning med utmärkta industrilösningar för alla aspekter av solpaneler

Solenergi är avgörande för regenerativ energiproduktion. Det bidrar i betydande omfattning till att täcka det ständigt växande energibehovet. Över hela världen stiger intresset för att bygga allt större och kraftfullare utomhusanläggningar med solpaneler. Sammankoppling, övervakning och kommunikation är ett absolut måste i detta sammanhang, i synnerhet när det gäller konstant nätkvalitet och behovsanpassat underhåll.

För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar är Phoenix Contact en kompetent partner. Vi har alltid rätt lösning – från utomhusanläggningar och takanläggningar till hybrida energisystem.

”Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla lösningar för en miljömedveten och kostnadseffektiv energiförsörjning som bygger på industristandarder.“

Global Industry Management - Phoenix Contact
Phoenix Contact Team Global Industry Management Solar Power

Team Solar Power

Lösningar för management för solparken

Att driva stora solcellsanläggningar kräver kontinuerlig övervakning och kontroll på segmentnivå. Med tillförlitliga övervakningslösningar håller du alltid koll på solcellsanläggningen och kan reagera omedelbart för att nå maximal avkastning. Läs mer Phoenix Contacts lösningar som kontinuerligt samlar in, visualiserar och utvärderar data från solcellsparken.

Solcellspark

Kombinationen av intelligent automation och omfattande visualiseringsverktyg gör att du kontinuerligt kan samla in och utvärdera data från din solcellspark. Från datainsamling på fältnivån till matningsreglering och visualisering tillhandahåller vi fullständiga och sömlösa lösningar för management för solparken.

Två män på takanläggningar med solceller

Lösningar för takanläggningar Utnyttja takytorna på ett vinstbringande sätt

Stora takytor med låg lutning är den bästa förutsättningen för att driva solcellsanläggningar med vinst. Sjunkande modulpriser och stigande energikostnader gör att solcellsanläggningar på privata, kommersiella och offentliga byggnader allt mer attraktiva även utan statliga förmåner.

För att övervaka installationerna och skydda mot blixtströmmar och överspänningar av alla slag erbjuder Phoenix Contact en bred portfölj för takanläggningar med solpaneler. Enskilda moduler kan kopplas spänningslöst för att uppnå maximal säkerhet vid underhåll eller fara. För mindre optimala takytor är modulväxelriktare ett bra alternativ. Det nya anslutningssystemet för modulväxelriktare är särskilt universellt och användarvänligt.

Solpaneler i torr omgivning

Lösningar för hybrida energisystem För krävande tillämpningar

1,2 miljarder människor världen över saknar tillgång till elektricitet. För att producera den nödvändiga självförsörjande energin används därför dieselgeneratorer på många platser. Kostnaderna för bränslet till dieselgeneratorerna ökar dock i stadig takt. Genom att använda solpanelshybridsystem sänker man inte bara kostnaderna, dessutom minskar CO2-emissionen på ett hållbart sätt. I landsbygdsområden utan lokala elnät samt i utvecklings- och tillväxtländer har solpanelshybridanläggningar visat sig vara ett prisvärt och miljövänligt alternativ till elektrisk ström från avlägsna elnät med motsvarande kapacitet.

Solpanelshybridsystem installeras ofta under extrema klimatförhållanden. Förutom enheterna för energiproduktion, lagringsenheten och växelriktaren måste även de enheter som används för att styra dessa kunna stå emot tuffa omgivningsförhållanden. Lösningarna och komponenterna från Phoenix Contact uppfyller dessa krav på bästa sätt.

En man och en kvinna framför surfplatta samtalar om en produkt

Våra Energy Solution-partners

Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partners som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.

Dra nytta av våra kompetenta Solution-partners och få omfattande rådgivning nu!

Produkter

Phoenix Contact erbjuder innovativa lösningar och produkter för elproduktion med solpaneler. De här lösningarna bygger på ett brett spektrum av industriellt beprövad anslutnings- och automationsteknik. Genom att intelligent kombinera dessa produkter skapas system som uppfyller en rad olika funktioner, t.ex. styrsystem, fjärrövervakning och registrering av mätvärden.

Service och support

Implementera ina solcellsprojekten snabbare och mer effektivt. Det spelar ingen roll om du planerar, bygger eller underhåller solcellsanläggningar – våra tjänster ger dig ett pålitligt stöd och är skräddarsydda efter dina krav. De är skräddarsydda efter dina krav på lönsam solenergi.

Tekniker vid arbete på apparatskåpet

Konstruktions- och apparatskåpslösningar Vi bistår dig i projektets samtliga faser

Vi sätter höga standarder för din lösning! Alla våra lösningar och tjänster är certifierade – från det färdigkopplade och programmerade apparatskåpet till våra tjänster för konstruktionsfasen. Våra branschexperter ger dig råd i alla faser av projektcykeln och hjälper vid behov till vid dimensionering och konstruktion av din anläggning.
I oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab genomgår alla Phoenix Contact-komponenter intensiv provning. Apparatskåpslösningar utformas och utvecklas enligt tillämpliga standarder och direktiv. Du kan alltså vara säker på att våra färdiga lösningar uppfyller högt ställda krav. Vi stöder dig oavsett vilka utmaningar du stöter på vid implementeringen av ditt solcellsprojekt.

Medarbetare i möte om IT-säkerhet för nätverk med solpaneler

IT-säkerhet för nätverk med solpaneler Dra nytta av våra experters kunnande

Skydda anläggningarna mot obehörig åtkomst och skadlig programvara. Industrial Ethernet från Phoenix Contact är lätt att integrera i din automationsinfrastruktur – vi gör Ethernet enkelt tack vare decennielång erfarenhet av automation och industriella Ethernet-nätverk. Phoenix Contact tillhandahåller en bred portfölj av tjänster för ICS-Security och industriell kommunikationsteknik. Vi känner till och förstår vilka krav som ställs på automation och nätverksteknik i din solcellsanläggning. Därför bistår vi dig alltid med råd, vi utvärderar och planerar baserat på dina behov och vidtar nödvändiga åtgärder för din räkning.

Deltagare vid utbildning och workshop för solenergi

Utbildning och workshops Förmedling av fackkunskap som är anpassad efter kunskapsnivån i din organisation

Tack vare nära kontakt med kunder och många års praktisk erfarenhet på fältet har vi utvecklat ett kvalifikationskoncept som gör att vi kan välja ut medarbetare med rätt kvalifikationer för dina behov: vi erbjuder ett utbud som passar beroende på projektfasen, målgruppen och förkunskaperna.

Medarbetare i telefon vid After Sales Service för solenergi

After Sales Service Även efter köpet kan du lita på vårt servicenätverk

Koncentrerade kunskaper, mångårig praktisk erfarenhet och en mycket hög grad av flexibilitet kännetecknar våra serviceteam. Vårt servicenätverk hjälper dig vid installation, idrifttagning och drift, t.ex. med en kostnadsfri jourtelefon med produktsupport dygnet runt – även på de mest avlägsna platser. I akuta lägen kan vi ordna ersättningsartiklar även utanför kontorstid.

Personlig kontakt
Skicka förfrågan om en individuell lösning nu!
Vi hjälper gärna till med att ta fram skräddarsydda lösningar för projektspecifika krav.
Kontakta oss
Gruppbild av Phoenix Contact industriteam för solenergi