Energimätinstrument och energimätare för energiövervakning

Energimätinstrument och energimätare

Det tar bara några minuter att konfigurera EMpro-energimätinstrumenten och integrera dem i nätverket. Spara kabeldragningsarbete genom direktanslutning av tillverkaroberoende Rogowski-spolar och dra nytta av många praktiska webbserver- och apparatfunktioner. EMpro-energimätare med MID-godkännande enligt EN 50470 tillåter en debitering av energidata som är exakt för kostnadsstället.

Mer information

Nya produkter

AC-energimätare EMpro med MID-godkännande

AC-energimätare EMpro med MID-godkännande

Optimerad för laddinfrastruktur-applikationer

De nya EMpro-energimätarna lämpar sig för insamling av energidata för avräkningsändamål i E-Mobility-laddstationer. Modbus/RTU-registertabellernas datastruktur har utvecklats särskilt för kommunikation med laddteknikkomponenter. Med en byggbredd på endast en resp. fyra DIN-enheter är mätarna mycket platsbesparande.

De viktigaste egenskaperna

 • Maximal strömingång 40 A (1-fas), 80 A (3-fas)
 • Byggbredd: 17,5 mm (1-fas), 72 mm (3-fas)
 • Modbus/RTU-gränssnitt och S0-utgång
 • Betriebstemperatur: -25 °C ... +70 °C
 • MID-godkännande för avräkningsändamål
 • Noggrannhetsklass B (1 % EN 50470-3)
 • Kalibreringscertifikat enligt EN 62058-31 på förfrågan

Fördelarna

 • Direktmätning av laddström upp till 80 A – utan ytterligare strömtransformator
 • Sparar plats i laddstolpen tack vare en låg byggbredd på endast 17,5 mm resp. 72 mm
 • Tillförlitlig drift i utomhusområdet – dimensionerad för extrema temperaturer upp till +70 °C
 • MID-godkännande tillåter användning för avräkning av laddningar
 • Fullständig bidirektionell 4-kvadrant-mätning för alla energi- och effektvärden
 • Snabb och enkel template-utveckling genom beprövade Modbus-RTU-registertabeller

EMpro – energimätinstrument

EMpro – energimätinstrument
EMpro – energimätinstrument YouTube
Energimätinstrument EMpro

Energimätinstrument EMpro

EMpro energimätinstrument: din snabbaste väg till energimätningen

EMpro:s energimätinstrument samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem. Med den webbaserade, användarvänliga installationsassistenten konfigurerar och integrerar du enheterna i några få steg. Dra även nytta av den enkla direktanslutningen med vanliga Rogowski-spolar samt av en mängd praktiska webbserver- och apparatfunktioner.
Integrerat REST-gränssnitt och en direkt molnanslutning öppnar dörren till IoT:s digitala värld, Internet of Things. Portföljen rundas av med 24 V-varianter.

Fördelar med våra EMpro energimätinstrument

 • I endast tre steg till energimätning med den intuitiva installationsassistenten
 • Spara in på kabeldragnings -och konfigurationstid genom att använda energimätinstrument med direktanslutning av tillverkaroberoende Rogowski-spolar
 • Lättservade genom smarta webbserver- och displayfunktioner
 • Världstäckande dataåtkomst och användning av smarta enheter med direkt molnanslutning
 • EMpro-energimätinstrument ingår i COMPLETE line-systemet
Endast tre steg för energimätning – intuitiv konfiguration och idrifttagning

Endast tre steg till energimätning

Endast tre steg till energimätning

Den användarstyrda installationsassistenten gör att du kan utföra konfigurationen och idrifttagningen intuitivt. Dra nytta av en snabb baskonfiguration i bara tre steg:

 • Upprätta kommunikationsgränssnittet
 • Välj nättyp
 • Ställ in ström- och spänningsnätingång
Direktanslutning för Rogowski-spolen

Direktanslutning för Rogowski-spolen

Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid

Varianterna med Rogowski-mätingången gör att du sparar mycket tid vid kabeldragningen och konfigurationen:

Du kan ansluta all vanliga och tillverkaroberoende Rogowski-spolar direkt. Mätomvandlaren som i vanliga fall krävs behövs inte längre.

Service vid energimätinstrumentet EMpro

Service vid energimätinstrumentet EMpro

Enkla servicefunktioner

Exportera aktuella konfigurationsdata och historiskt insamlade signal- och fellistor för en snabb felanalys. Fel- och larmtillstånd som uppstått i anläggningen identifieras snabbt och tydligt på plats genom att färgen på displayen ändras

Enkel anslutning med EMpro:s REST API

Åtkomst till datapunkter via REST API i EMpro:s energimätinstrument

I lokala nätverk är det enkelt att nå enheter via det integrerade REST API. REST eller ”REpresentional State Transfer” är en vanlig arkitektur i IT-miljöer som blir allt vanligare även inom industriella tillämpningar. Den användarvänliga gränssnittsarkitekturen använder välkända internetprotokoll. Data hämtas från varje webbläsare med några få kommandon, till exempel genom en HTTP-GET-Request. Du behöver inga långa registertabeller eller specialkunskaper om industriella kommunikationsprotokoll.

Med EMpro-energimätinstrument direkt till molnet, utan gateway

Med EMpro-energimätinstrument direkt till molnet, utan gateway

Få världstäckande tillgång till dina mät- och komponentdata utan en extra IoT-gateway. Du behöver varken IoT-gateway för att aggregera data eller för översättning mellan lokala nätverksprotokoll och IoT-protokoll eller för kryptering. Det IoT-kompatibla EMpro kan integrera sina data direkt och säkert i molnet via en router.

Skydd mot obehörig åtkomst till energidata

Skydd mot obehörig åtkomst

Ökad datasäkerhet

Skydda energidata från obehörig åtkomst: manöverelementen kan frånkopplas på enheten, vilket förhindrar obehörig användning på plats. Genom att stänga av gränssnitten förhindrar du obehörig åtkomst till energidata eller att konfigurationen ändras oavsiktligt.

EMpro – integrera energimätinstrument i de vanligaste industriella nätverksstrukturerna och fältbussystemen

EMpro

Enkel integrering

Utöver gränssnitten för den klassiska industriella kommunikationen har produkterna en integrerad REST API. Du får tillgång till en världstäckande anslutbarhet i Internet of Things med IoT-kompatibla varianter för direkt molnanslutning.

MID-certifierade energimätare enligt EN 50470

MID-certifierade energimätare enligt EN 50470 för fakturering av energidata som är exakt för kostnadsstället

Exakt mätning och kommunikation av energidata för varje kostnadsställe

EMpro-energimätare med MID-godkännande enligt EN 50470 tillåter en debitering av energidata som är exakt för kostnadsstället. Mätinstrumenten samlar in de viktigaste elektriska parametrarna, t.ex. strömmar, spänningar, effektfaktorer och effekter samt energivärden i alla fyra kvadranter. Via konventionella kommunikationsgränssnitt vidarebefordras data till ditt överordnade styrsystem.

Fördelar med våra EMpro energimätare med MID-godkännande

 • Integrera energimätare enkelt i fältbussar och nätverk med M-buss-, Modbus/RTU-, eller Modbus/TCP-gränssnitt
 • Smal på DIN-skenan tack vare en monteringsbredd på bara 72 mm
 • Spara tid och pengar: energimätare i varianter med direktströmmätningar upp till 80 A utan externa strömomvandlare
 • Enkel Modbus-integrering tack vare standardiserade registertabeller med befintliga EMpro-energimätinstrument
 • Datafjärråtkomst, -lagring och -export på ethernetbaserade energimätare