Industriell kommunikation – från fältbussen till Industrial Ethernet

Industriell kommunikation

Målet med industriell kommunikation är att skapa tillförlitlig dataöverföring från fält- till styrsystemsnivån. Heltäckande lösningar med Industrial Ethernet, moderna trådlösa tekniker och cybersäkerhet ökar tillgängligheten och säkerheten hos nätverkssystem. Kommunikationen blir effektiv tack vare nätverksprotokoll och fältbussystem såsom PROFINET, OPC UA, PROFIBUS och INTERBUS.

Mer information

Genomgående nätverksanslutning från fältnivån till styrsystemsnivån

Digitalisering förutsätter att alla system och komponenter är nätverksanslutna med varandra – från givare till moln. Här har Ethernet etablerat sig som gemensam kommunikationsstandard för en genomgående nätverksanslutning från fältnivå upp till styrsystemsnivå och kontor (IT).

Digitalisering i produktionen

Digitalisering i produktionen

Nya produkter

Nästa generations WLAN-klient

Industriella Wi-Fi 6-moduler

WLAN-klienter i den senaste generationen

För kraftfulla och tillförlitliga trådlösa kommunikationsnät: Den kraftfulla WLAN 1120 och den kompakta IP20-versionen, WLAN 1020, har den senaste Wi-Fi 6-tekniken (IEEE 802.11ax) och en innovativ allt-i-ett-apparatdesign.

Huvudegenskaper

  • IEEE 802.11ax
  • Bakåtkompatibel med äldre WLAN-standarder som t.ex. Wi-Fi 4
  • WLAN-klient och Soft-Accesspunkt
  • Throughput >600 MBit/s netto

Fördelar

  • Avsevärt förbättrad prestanda, tillförlitlighet och realtid med Wi-Fi 6
  • Snabbt byte av WLAN-celler med programvaruoptimerad roamingfunktion
  • Framtidssäker, eftersom den är förberedd för Wi-Fi 6E (6 GHz-bandet)
  • Förenklad montering och installation tack vare ”allt-i-ett”-konstruktion
  • Mer utrymme i AGV:er och mobila robotar tack vare kompakt konstruktion

Inom industriautomationen används dock fortfarande ofta traditionella fältbussar, olika protokoll och terminaler med seriellt gränssnitt används. Därför tillhandahåller Phoenix Contact seriella enhetsservrar och gatewayer. De integrerar de olika kommunikationssystemen i Industrial Ethernet-nätverket, omvandlar data och därmed gör dem allmänt tillgängliga.
Robusta automationsswitchar tillhandahåller en tillförlitlig sammanlänkning på fält- och styrsystemsnivå. De fördelar alla data intelligent i nätverket. Backbone-switchar med höga prestanda gör det enkelt att sammanlänka till IT-nätverket (företagets nätverk). Brandväggar ger den nödvändiga säkerheten som säkerställer en kontrollerad och säker kommunikation mellan nätverkssegmenten.

Industriell kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlös teknik

Industriell kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlös teknik

Industriell kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlös teknik: allt från samma källa

Vilket överföringsmedium är lämpligt för din applikation? Om ditt system sträcker sig över stora avstånd rekommenderar vi fiberoptik. Om kabelinstallationer är dyra eller inte kan användas kan trådlösa gränssnitt användas över korta och medellånga avstånd, t.ex. WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless och WirelessHART. Om inga kommunikationsledningar är tillgängliga är mobilnät ett bra alternativ. Phoenix Contact har de passande komponenterna för alla överföringsmedier: från mediekonverterare till konvertering till fiberoptik, via trådlösa moduler (mobilnät) till passande kontakter, kablar och antenner.

Tillförlitliga nätverk med hög prestanda

Tillförlitliga nätverk med hög prestanda

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av processrelevanta data mellan komponenterna i ditt automationssystem, t.ex. mätvärden, tillståndsvärden och kommandon. Dessutom skickas ytterligare information vidare t.ex. för processoptimering eller för ett framåtblickande underhåll på kontorsnivå. För att överföra dessa allt större datamängder tillförlitligt tillhandahåller Phoenix Contact prestandastarka nätverkskomponenter med Gigabit-överföring och intelligenta filterfunktioner.
Redundansmekanismer som MRP, DLR, RSTP, PRP m.m. möjliggör dessutom ett särskilt felsäkert produktionsnätverk och därmed öka tillgängligheten.

Säkerhetslås som representerar cybersäkerhet och nätverkssäkerhet

Cyber security är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk

Cybersäkerhet för ökad nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerhet får en allt viktigare roll eftersom nätverken blir fler och fler. Våra komponenter stödjer funktioner för att skydda dina system mot hot och obehörig åtkomst. Det är funktioner som nätverkssegmentering, brandväggar, säker fjärråtkomst, krypterad dataöverföring, Port security m.m.

För oss är en heltäckande cybersäkerhet dock någonting som går utöver själva säkerhetsfunktionerna. Det börjar med en säker produktutveckling och sträcker sig över kontinuerliga analyser och omedelbara åtgärder då säkerhetsluckor uppstår samt nödvändiga uppdateringar som är tillgängliga i många år. Vi erbjuder säkra helhetslösningar och rådgivningstjänster.

Säker anslutning av decentraliserade stationer till kontrollrummet

Säker anslutning av decentraliserade stationer till kontrollrummet

Fjärrövervakning via internet och Cloud

Tack vare den direkta åtkomsten kan industrianläggningar som är på olika platser få underhålls- och servicearbete snabbt och effektivt. Beroende på dina krav kan du använda ledningar som finns till för ändamålet eller kommunicera över mobilnätet. Phoenix Contact har en passande lösning för alla applikationer: från DSL-, LAN- och mobilnätsroutrar till fältbuss- och ethernet-extendrar. För att skydda mot störningar och obehöriga ändringar erbjuder Phoenix Contact produkter som är utrustade med de modernaste säkerhetsmekanismerna såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerade brandväggar.

Man från kundservice med headset vid dator

Vi ger dig gärna råd – på plats eller på telefon

Vi hjälper dig gärna Hjälp vid nätverksplaneringen och -idrifttagningen

Från nätverksplaneringen via idrifttagning till underhåll så ger våra kompetenta nätverksexperter råd och stöd. Med vår mångåriga erfarenhet i automationstekniken är vi bekanta med dina utmaningar samtidigt som vi kan ge dig råd om den senaste Industri 4.0-tekniken och säkerhetsstandarder. Vi erbjuder dessutom dina medarbetare kurser för Industrial Ethernet, säkerhetsmedvetande och hur våra produkter ska hanteras på rätt sätt.

LinkedIn-logotyp

LinkedIn: Industrial Communication och Cyber Security Bli en del av vår community nu!

Med hjälp av industriella kommunikationsnätverk kan vi på ett tillförlitligt sätt överföra data från fältet via styrsystemsnivån till molnet. På vår LinkedIn-sida Industrial Communication och Cyber Security hittar du intressant information om nätverkstillgänglighet, cybersäkerhet, fjärrövervakning och mycket mer. Bli en del av vår community!