Isolationsföstärkare och mätomvandlare för störningsfri signalöverföring

Isolationsförstärkare och mätomvandlare

Isolationsföstärkare och mätomvandlare garanterar störningsfri signalöverföring inom mät-, styr- och reglerteknik. Från mycket kompakta 6-millimeters isolationsförstärkare och mätomvandlare via isolationsförstärkare med funktionell säkerhet, hela vägen till signalisolatorer för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden. Våra isolationsförstärkare och mätomvandlare klarar alla uppgifter för störningsfri signalöverföring inom MSR-teknik.

Mer information

Produktfamilj

Fördelar

  • Isolera säkert, anpassa, filtrera och förstärk med omfattande lösningar för analog signalbearbetning
  • Säker galvaniskt frånskild integrering av fältsignaler i industriella nätverk med isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning
  • Upp till 65 % platsbesparning jämfört med andra vanliga frånskiljare med högkompakta isolationsförstärkare
  • Exakt överföring och hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
  • Maximalt explosionsskydd för alla ex-zoner och gasgrupper: med en- och tvåkanaliga signalfrånskiljare för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden.
  • Integrera analoga signaler enkelt i säkerhetskedjan enligt maskindirektivet: med isolationsförstärkare med Performance Level