Isolationsföstärkare och mätomvandlare för störningsfri signalöverföring

Isolationsförstärkare och mätomvandlare

Isolationsförstärkare och mätomvandlare garanterar störningsfri signalöverföring inom mät-, styr- och reglerteknik. Egensäkra, SIL-certifierade isolationsförstärkare och mätomvandlare erbjuder även explosionsskydd och ger säkerhet för människor, miljön och anläggningen.

Mer information
Hela produktlistan
Välj rätt isolationsförstärkare och mätomvandlare för varje applikation
Beställ helt enkelt rätt produkt här, även förkonfigurerad med individuell parametrisering för din applikation i kvantiteten 1. Som tillval kan du få ett lämpligt kalibreringscertifikat från fabriken för dina förkonfigurerade produkter. Du får certifikaten med eller utan testdata. Dessa räknas ut redan i produktionsprocessen och levereras direkt med produkten.
Till produktlistan
Isolationsförstärkare och mätomvandlare

Jämförelse av isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer och explosionsskydd

Rätt isolationsförstärkare och mätomvandlare för varje applikation

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Egensäkerhet och SIL 3 unikt kompakt i byggbredd och -höjd

MACX Analog

Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar

Varianter för standardapplikationer
Varianter för explosionsskydd egensäkerhet och Ex ec
Genomgående funktionell säkerhet i SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Genomgående funktionell säkerhet i SIL 2 SC3: AI, AO, DI, DO
Funktionell säkerhet PL d, PL c, typspecifik
Dubbelkanal
Varianter med brett inspänningsområde
Avbrottsfri mätning av strömslingor
Omgivningstemperaturområde: -40 °C … +70 °C utan derating
Informationshämtning via Signal Conditioner App NFC och QR-kod QR-kod

Fördelar

  • Isolera säkert, anpassa, filtrera och förstärk med omfattande lösningar för analog signalbehandling i in- och utgång
  • Säkrare och mer platsbesparande än någonsin: egensäkerhet och SIL 3 på en byggbredd på endast 6,2 mm med mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare
  • Maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och gasgrupper med en- och tvåkanaliga egensäkra isolationsförstärkare och -mätomvandlare
  • Hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
  • Integrera fältsignaler säkert i industriella nätverk via galvanisk isolation med buss- och nätverksanslutna isolationsförstärkare

Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro Egensäkerhet och SIL 3 unikt kompakt i byggbredd och -höjd

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro på DIN-skena
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram SIL
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med strömsignalmätning på DIN-skenan
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med Profinet-gateways och Signal Conditioner App
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram NE95
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro på DIN-skena

De mycket kompakta MINI Analog Pro-isolationsförstärkarna och -mätomvandlarna kombinerar egensäkerhets explosionsskydd och funktionell säkerhet upp till SIL 3 1oo1 med en unik kompakthet vad gäller byggbredd och -höjd. I din applikation kan du dra nytta av det särskilt användarvänliga konstruktions- och driftskonceptet, de många olika parametreringsalternativen och en konsekvent digitalisering.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram

Egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro har många internationella Ex-godkännanden för användning i upp till alla Ex-zoner och för alla ämnesgrupper. Dessutom har de godkänts för gruvdrift, har ett utökat temperaturområde på -40 till +70 °C och dokumenterade krav för användning på höjder på upp till 5000 m, vilket gör det möjligt att använda dem i krävande miljöer.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram SIL

Isolationsförstärkarna MINI Analog Pro kan bearbeta nästan alla ingångssignaler, t.ex. NAMUR, mA, mV och olika frekvenser. Enheterna kan överföra signaler från fältet till styrsystemet och från styrsystemet till fältet utan störningar tack vare säker isolering. Sådana signaler omfattar bl.a analoga standardsignaler (t.ex. 0/4 ... 20 mA), elektriska signaler eller signaler eller temperatursensorer, t.ex. termoelement och resistanstermometrar (t.ex. PT100).

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med strömsignalmätning på DIN-skenan

Platsbesparande, även mellan kabelkanalerna: Alla anslutningselement är lätt synliga och åtkomliga framifrån. Dessutom gör jackbara plintar och energibryggningen med DIN-skenekontakt installationen enklare för dig. Oavbruten mätsignal för strömmen och ett brett utbud av parameteralternativ förenklar idrifttagning och service.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med Profinet-gateways och Signal Conditioner App

Med de instickbara MINI Analog Pro-gateways kan du digitalisera mätvärdena (t.ex. Input 0/4 ... 20 mA) från upp till åtta godtyckligt kombinerade isolationsförstärkare, mätomvandlare eller mätomformare. Med Signal Conditioner App får du ett digitalt verktyg för enkel konfiguration, övervakning och information. Även DIP-switcharna kan konfigureras via appen, vilket minskar tiden för idrifttagning. Dessutom säkrar digital NFC-märkning och märkskylt framtiden.
Ännu en digital tjänst för dig: Beställ helt enkelt din individuellt parametrerade produkt via den användarstyrda webbkonfiguratorn, redan från 1 st. På begäran får du det matchande kalibreringscertifikatet från fabriken.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med piktogram NE95

Typtestet enligt NE95 utförs av ett oberoende testlaboratorium. Därmed uppfyller enheterna processindustrins krav på tekniska egenskaper, även vad gäller explosionsskydd, underhåll, montering och enhetsdokumentation.

Produktanimering mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro
Mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro MovingImage

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog på DIN-skena
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram explosionsskydd
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram SIL och PL
Tvåkanalig med endast 12,5 mm byggbredd
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram global försörjning
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram NE95
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog på DIN-skena

Isolationsförstärkarna och mätomvandlarna MACX Analog erbjuder ett omfattande utbud av lösningar för säker galvanisk isolation och tillförlitlig signalkonditionering. I egensäkra kretsar erbjuder egensäkerhetsvarianterna explosionsskydd upp till alla zoner och ämnesgrupper. Produkterna, som konsekvent har utvecklats i enlighet med säkerhetskraven i IEC/EN 61508 och PL EN ISO 13849, garanterar säkerheten för människor, miljön och anläggningen.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram explosionsskydd

Egensäkra isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog har många internationella Ex-godkännanden för användning i upp till alla Ex-zoner och för alla ämnesgrupper. Dessutom finns det godkännanden för gruv- och sjöfartsindustrin samt varianter med ett utökat temperaturområde på -40 till +70 °C och dokumenterade krav för användning på höjder på upp till 5000 m, vilket gör det möjligt att använda dem i krävande miljöer.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram SIL och PL

Våra isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog är tillgängliga i alla säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL 2 SC 3 eller SIL 3. Utvalda produkter har PL-certifiering för användning inom maskinbyggnation. Detta gäller både standardapplikationer och explosionsskydd.

Tvåkanalig med endast 12,5 mm byggbredd

Spara utrymme med tvåkanaliga varianter och signalfördubblare med en byggbredd på endast 12,5 mm. Den säkra isoleringen av in- och utgångar i denna lilla storlek möjliggör en tillförlitlig behandling av signalerna.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram global försörjning

Använd varianterna med en spänningsförsörjning på 24 till 230 V AC/DC över hela världen i alla strömförsörjningar eller även om du inte har 24 V DC-spänning att tillgå för att mata enheterna.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog med piktogram NE95

Med NAMUR-typtestet enligt NE95 uppfyller MACX Analog-isolationsförstärkare, -mätomformare och -mätomvandlare processindustrins krav på tekniska egenskaper, även vad gäller explosionsskydd, underhåll, montering och enhetsdokumentation. Typtestet enligt NE95 utförs av ett oberoende testlaboratorium.

Systemkomponenter och tillbehör Enkel energibryggning, flexibla försörjningsmöjligheter och bekväm diagnostik med DIN-skenekontakten

Systemkomponenter: DIN-skenekontakt och isolationsförstärkare på DIN-skenan
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro och MACX Analog med DIN-skenekontakt
En enskild DIN-skenekontakt på DIN-skenan
Systemströmförsörjning QUINT POWER
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro och MACX Analog med Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapter
Systemkomponenter: DIN-skenekontakt och isolationsförstärkare på DIN-skenan

Försörj de aktiva 24 V-isolationsförstärkarna valfritt via anslutningsplintarna eller använd den modulära DIN-skenekontakten som en flexibel systemlösning för energibryggning. DIN-skenekontakten gör det i synnerhet i applikationer med flera kanaler lättare att installera en systemexpansion eller att byta moduler även under löpande drift. Andra tillbehör, som exempelvis programmeringsadaptrar och genomgångsplintar, kompletterar utbudet.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro och MACX Analog med DIN-skenekontakt

DIN-skenekontakten TBUS är kompatibel i produktfamiljerna MINI Analog Pro och MACX Analog. Detta gör att du kan använda följande typer av spänningsförsörjning:
• Matning direkt via apparatens försörjningsingång
• Matning via en separat matningsmodul
• Försörjning via en systemströmförsörjning med brett ingångsområde

En enskild DIN-skenekontakt på DIN-skenan

Alla komponenter i matningssystemet är mekaniskt skyddade mot kontakt i in- och utgångarna. Kontaktelementen är placerade i en robust plastkapsling. Dessutom erbjuder DIN-skenekontakten kodning samt ett hjälpmedel för felfri och snabb insättning av modulerna.

Systemströmförsörjning QUINT POWER

QUINT POWER-strömförsörjningar i effektintervallet under 100 W har en liten storlek och erbjuder hög anläggningstillgänglighet. Med denna strömförsörjning, som utvecklats speciellt för MSR-teknik, är det möjligt att försörja isolationsförstärkarna direkt från en 230 V AC-strömförsörjning via DIN-skenekontakten. De kan enkelt sättas på TBUS och levererar en maximal ström på 2,5 A.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro och MACX Analog med Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapter

Idealisk för anläggningsutökningar eller installationer i efterhand: Power Rail-adaptern för Pepperl+Fuchs-matningssystemet i K- och SC-serierna. Power Rail-adaptern möjliggör en alternativ användning av produktfamiljerna MINI Analog Pro och MACX Analog i befintliga installationer med Pepperl+Fuchs-Power Rail i K- och SC-serierna. Kontakteringen är säker och vibrationssäker tack vare den fasta passformen på Power Rail och en mekanisk kodning. Kan installeras i upp till Ex-zon 2.

Hand med smartphone och Signal Conditioner App

Smart parametrisering, övervakning, identifiering Signal Conditioner App

Signal Conditioner App gör det enklare än någonsin att identifiera och parametrisera dina produkter och övervaka processvärden. Du har också tillgång till modulspecifika dokument, t.ex. medföljande blad och datablad. Ett hjälpmedel för inställning av DIP-switchar finns tillgängligt för produkter med DIP-switchar. Enkel anslutning via NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth eller QR-kod. Appen finns tillgänglig gratis för både Android- och Apple iOS-smartphones.

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd
Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.
Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”