Anställda vid kraftverket i Neurath

Industriell signalbearbetning

I industriella miljöer har det förgrenade nätet av ledningar för mät-, styr- och reglerteknik en liknande roll som nervbanorna i människokroppen.
Vid tillämpningar inom industrin tillhandahåller och erhåller sensorer och ställdon ett stort antal mätvärden som på ett tillförlitligt sätt måste överföras från fältet till styrsystemsnivån och tillbaka.
Isolera, omvandla, filtrera, förstärk, koppla – gränssnittsteknik från Phoenix Contact banar väg för en tillförlitlig signalbearbetning.

Temperaturmätning inom processindustrin

Anpassa och skydda digitala och analoga processignaler

Inom processautomationen påverkas signalöverföringen av en allt mer elektriskt aktiv miljö, vilket i synnerhet gäller svaga mätvärdessignaler från sensorer.
Isolationsförstärkare och mätomvandlare isolerar, filtrerar och förstärker dessa signaler.

Processanläggning

Electronic Marshalling jämfört med klassisk signalkorskoppling

Vid I/O-signalkorskoppling för standard I/O-system sorteras fältsignalerna på byglingsnivån efter signaltypen och bearbetas via gränssnittsnivån. Därefter förs de till de signalspecifika I/O-korten på styrenheten. I motsats till detta tillåter I/O-signalkorskoppling och -implementering för universella I/O-system att kanalerna kan beläggas fritt från fältet till styrsystemet.