Empowering the All Electric Society

Tillsammans för en hållbar värld.
Anställd i arbetskläder framför ett naturlandskap med vindkraftverk och solpaneler

All Electric Society

Klimatförändringarna och energiomställningen ställer världen inför stora utmaningar och komplexa frågor. Phoenix Contact har svaret: All Electric Society står för en värld där energi från förnybara källor står till förfogande i tillräcklig utsträckning till ett överkomligt pris. Där inte bara förnyelsebar energi konsekvent genereras och utnyttjas, utan där även behovet av primärenergi minskas genom effektivitetsåtgärder och intelligenta och sammankopplade nätverkssystem skapas. Lösningar och teknik för elektrifiering, nätverk och automatisering är nyckeln. Alla dessa krävs för att förverkliga sektorkoppling, där energi som genereras från förnybara källor används efter behov och efterfrågan.

Allt vi behöver för en hållbar framtid finns tillgängligt redan idag – solenergi, vattenkraft och vindkraft. Och Phoenix Contacts teknik och expertis. Vi måste bara agera. Tillsammans. Inte i morgon. Inte någon gång. Utan nu.

All Electric Society-bloggen

  • Filters:

9 Resultat

Picture for Batterilager som funktionell förstärkare
Applikationsexempel

Batterilager som funktionell förstärkare

Phoenix Contact använder öppen styrteknik för att överbrygga klyftan mellan energiproduktion, lagring och vidare användning.
Picture for Grön energi med hög säkerhet
Gästinlägg

Grön energi med hög säkerhet

Hauke Kästing och Phoenix Contact skyddar vindkraftverk mot cyberbrottslighet.
Picture for 5G-campusnät
Applikationsexempel

5G-campusnät

Exempel på industriella tillämpningar av trådlös bredbandskommunikation.
Picture for Matningsmanagement 2.0
Applikationsexempel

Matningsmanagement 2.0

Phoenix Contact erbjuder en certifierad lösning för solcellssanläggningar.
Picture for Energilagringsmoduler kopplar samman sektorer
Applikationsexempel

Energilagringsmoduler kopplar samman sektorer

Betydelsen av innovativ anslutningsteknik för säker drift av energilagringsmoduler och för att förverkliga All Electric Society.
Picture for Byggnad 60 – integrerad fastighetsplanering
Applikationsexempel

Byggnad 60 – integrerad fastighetsplanering

Hur integrerad byggnadsplanering och digitalisering revolutionerar byggbranschen.
Picture for Likströmsnät för sektorkoppling
Story

Likströmsnät för sektorkoppling

E-Mobility, solcellsanläggningar och batterilager revolutionerar branschen.
Picture for Sammankoppling av fabrik och fastighet
Applikationsexempel

Sammankoppling av fabrik och fastighet

Emalytics Automation är ett system för fastighetsdrift och harmoniserar dataformat och kopplar samman sektorer på ett intelligent sätt.
Picture for Med full vindkraft mot cyberbrottslighet
Applikationsexempel

Med full vindkraft mot cyberbrottslighet

Phoenix Contact skyddar vindkraftverk och andra anläggningar som producerar förnybar energi mot cyberbrottslighet med effektiva säkerhetslösningar.

All Electric Society Alliance

För att framtidsvisionen om All Electric Society ska bli verklighet måste aktörer inom vetenskap, politik, näringsliv och industri arbeta tillsammans. För att på ett lämpligt sätt kunna dra nytta av de enorma chanserna med en resurssnål energiomställning inom sektorerna industri, energi, infrastruktur och mobilitet samarbetar Phoenix Contact aktivt med andra aktörer: Med All Electric Society Alliance vill vi tillsammans med kompetenscentret All Electric Society vid Westsächsische Hochschule Zwickau och ytterligare innovatörer inom omvandlingen samla krafterna för att med kunskap, produkter och lösningar förverkliga vår gemensamma framtidsvision.

Koppla upp dig mot våra experter

All Electric Society-team av experter
AES-Kontaktperson
"Vi ger råd i frågor som rör sektorkoppling och assisterar dig med våra lösningar."