Processdisplayer och fältenheter

Processdisplayer och fältenheter

Processindikeringarna och fältenheterna i serien Field Analog möjliggör insamling, övervakning och decentral indikering av analoga signaler och temperatursignaler samt dessas styrsystem via digitala och analoga in- och utgångar. Temperaturomvandlare med slingmatning registrerar signalerna från temperaturomvandlare, termoelement, motstånds- och spänningsgivare direkt i fält och omvandlar dem till norm- och HART®-signaler.

Mer information

Fördelar

 • Multifunktionella och universella: processindikeringar med universalingång
  för ström, spänning och signaler från RTD:er, TC:er och motståndsgivare
 • Utgångs-loopmatad och med HART®-kommunikation: Display för 4 … 20 mA och HART®-signaler för mappning av upp till fyra alternerande mätvärden från en givare via HART®
 • Kompakt och kostnadseffektiv: 7-segments LED-indikering med integrerad börvärdesgivare för kostnadseffektiv övervakning av standard-, ström- och spänningssignaler samt frekvens- och pulssignaler
 • Registrera och omvandla signaler i fält: Loopmatad temperaturomvandlare för registrering av resistanstermometrar, termoelement, motstånds- och spänningsgivare
 • HART®-kommunikation: Enkel online-konfiguration och diagnostik av HART®-anpassade fältenheter samt kontinuerlig dokumentation av processvariabler och tillstånd via PC eller managementsystem

Processindikeringar, fältenheter, HART-kommunikation

Processindikeringar Field Analogue i fälthöljet och för apparatskåpet
Fältenheter och temperaturomvandlare med loopmatning
HART®-multiplexer för HART®-kommunikation
Processindikeringar Field Analogue i fälthöljet och för apparatskåpet

 • Multifunktionella processindikeringar
 • Utgångs-loopmatade processindikeringar
 • 7-segments LED-indikering

Fältenheter och temperaturomvandlare med loopmatning

 • Temperaturomvandlare med loopmatning
 • Temperaturomvandlare för montering i givarhuvudet med loopmatning

HART®-multiplexer för HART®-kommunikation

 • För online-konfiguration och -diagnostik av HART®-anpassade fältenheter
 • Kontinuerlig dokumentation av processvariabler och tillstånd via PC eller ledningssystem

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd
Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.
Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”