Processdisplayer och fältenheter

Processdisplayer och fältenheter

Processindikeringarna och fältenheterna i serien Field Analog möjliggör insamling, övervakning och decentral indikering av analoga signaler och temperatursignaler samt dessas styrsystem via digitala och analoga in- och utgångar. Temperaturomvandlare med slingmatning registrerar signalerna från temperaturomvandlare, termoelement, motstånds- och spänningsgivare direkt i fält och omvandlar dem till norm- och HART®-signaler.

Mer information