Processindikeringar för indikering och övervakning av analoga givarsignaler

Processindikeringar

Multifunktionella processindikeringar i serien Field Analog registrerar och övervakar analoga signaler och temperatursignaler som t.ex. ström, spänning, RTD och TC, även i explosionsfarliga områden. Aktuella processvärden visas på den lättavlästa, bakgrundsbelysta displayen. Samtidigt får du en snabb överblick genom processindikeringens stapeldiagram. Även på större avstånd upptäcks larmtillstånd snabbt, tack vare displayens växlande färger.

Mer information

Fördelar med våra processdisplayer i produktserien Field Analog

  • Enkel konfiguration av processdisplayer, går att välja med knappsats på fronten eller med FDT/DTM-programvara
  • Överblick på displayen: visning av värden: t.ex. stapeldiagram eller mätställenas beteckning, samt färgbyte vid fel
  • Enkel installation med standardiserade kapslingsmått och jackbara anslutningsplintar
  • Överför och visa processdata digitalt med HART-anpassade displayvarianter
  • Internationellt användbar med UL- och CSA-godkännanden
  • Även för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden: varianter med ATEX-, CSA-, och FM-godkännanden
Multifunktionell processindikering i fältkapslingen

Multifunktionell processdisplay för installation i fält

Universell användning – multifunktionella processdisplayer

Field-Analog-processdisplayer finns för fält- och manöverpanelsinstallation. Via universalingångarna mäter du ström, spänning, RTD:er och TC:er. Omfattande godkännanden möjliggör även anslutning av givare i explosionsfarliga områden. Aktuella processvärden visas tydligt med fem siffror på den bakgrundsbelysta displayen. Samtidigt får du en snabb överblick via stapeldiagrammet. Växlande färger gör att du upptäcker larmtillstånd snabbt även på större avstånd.