Fastighetsautomation Digitaliseringen måste vara till för människor. Särskilt där de bor och arbetar. Därför kopplar vi samman fastigheten och dess system efter individuella krav. Hur möjliggör vi det? Data. Data. Data. De utgör grunden för detta samspel. Med dem automatiserar vi utvecklingen och frigör potentialen i Smart Buildings, där vi bor bekvämare och arbetar effektivare. Det är så vi lyckas med intelligent interaktion mellan människor och fastigheter.

Människor och tillämpningar i en Smart Building

Den digitala omställningen kräver anpassningsbara fastigheter som tänker på morgondagen redan idag. Nyckeln: smarta nätverk och övergripande fastighetsautomation.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Människor som pratar framför en pekskärm

Intelligent sammankoppling av fastighetens alla system tack vare helhetsbaserad fastighetsautomation

Building Intelligence

Smarta byggnader blir alltmer uppkopplade. Därför är det ännu viktigare att du har en partner som har ett helhetsgrepp – från fältnivån via fastighetsautomation till fastighetshantering och -drift.
Oavsett om du är elektriker, systemintegrator, planerare, arkitekt eller byggherre: Endast genom samverkan mellan alla inblandade parter är det möjligt att bygga och driva effektiva, intelligenta och hållbara fastigheter. Det som hör ihop sammanförs: en övergripande fastighetsautomation och ett smart BIoT-ramverk där allt sammanstrålar. Automatisering, energiövervakning, datainsamling och säker anslutbarhet för system, anläggningar och komponenter. Vad får du ut av det? Det är enkelt: Driftkostnaderna minskar, användarkomforten ökar.

Människor vid ett barbord i samtal

Integrerad fastighetsplanering som grund för en Smart Building

Grunden för varje Smart Building: övergripande fastighetsplanering

Den som vill bygga smarta byggnader måste planera med ett helhetsgrepp redan från början. Endast en sammankoppling av hela infrastrukturen leder i slutändan till högre effektivitet i fastigheten. För att uppnå detta måste tydligt fokus läggas på ett smidigt samspel mellan fastighetens olika system redan innan planeringen påbörjas. Resultatet: En hållbar och energieffektiv fastighetsdrift samt individuella och behovsorienterade användarkoncept. Det är bra för dig – och för miljön.

Systemintegrator för fastighetsteknik framför ett apparatskåp

Intelligent sammankoppling av teknisk fastighetsutrustning

Intelligent automation för idag, imorgon och i övermorgon

Tekniken ska följa dig, inte tvärtom. Därför möjliggör vårt BIoT-ramverk en smidig integration av hela den tekniska fastighetsutrustningen – inklusive system från tredje part – på denna plattform. Då framtiden är öppen måste alla gränssnitt också vara det. Vår plattform är därför inte bara effektiv och säker, utan också flexibel och modulärt utbyggbar. Det är så här man skapar fastigheter som utvecklas tillsammans med dig.

Dina fördelar Digitaliserade fastigheter ökar användarnas tillfredsställelse och produktivitet

 • Helhetsautomation på ett enkelt sätt:
  en öppen och flexibel plattform för alla tillämpningar och processer

 • Spara kostnader och utnyttja potentialer:
  styra, utvärdera och bearbeta data från alla enskilda system efter behov

 • Skydda investeringar på lång sikt:
  kan uppdateras och uppgraderas när som helst under drift, enkelt modulärt utbyggbar

 • Öka energieffektiviteten:
  minskning av CO2-utsläpp med målet att uppnå klimatneutralitet

 • Öka marknadens attraktionskraft:
  hög användarkomfort, låga driftkostnader

Utforma den digitala omställningen tillsammans
Smart, digitalt, framåtblickande
För att fastigheter ska kunna drivas effektivt och vara framtidssäkrade behövs övergripande och intelligenta nätverk. I vår e-tidning visar vi hur du kan uppnå just detta genom att digitalisera fastighetsautomationen.
Läs e-papperet nu
Smarta byggnader i en stad

Allt från en enda källa – för din smarta byggnad

Vill du ha en Smart Building? Då behöver du en partner med en helhetssyn – från fältnivån till kommunikation och övergripande hantering. En gång utformad och alltid uppdaterad. Med över 60 000 produkter är det precis vad vi erbjuder – kontakta oss.

Modern byggnad från insidan

Upplev Building IoT-lösningar virtuellt idag! Upplev vår Smart Building

Upptäck Phoenix Contact-gruppens Industry Solution Center i Bad Pyrmont i en 360° rundvandring. Rör dig virtuellt genom fastigheten och få en uppfattning om de möjligheter som vår IoT-baserade fastighetshantering innebär.

Fastighetsautomation med Phoenix Contact

Begreppet fastighetsautomation omfattar all utrustning för styrning, reglering och övervakning av komplexa fastighetstekniska anläggningar och för insamling av driftsdata.

Vi är din partner för detta. Det uttalade målet är att allt ska vara sammankopplat. Detta är dock endast möjligt om vi lämnar de klassiska strukturerna för fastighetsautomation bakom oss. Vi talar inte längre enbart om fält-, automations- och ledningsnivåer, utan om integration av alla system i fastigheten. Och det under en fastighets hela livscykel. Fastighetsautomation innebär idag fastigheter med integrerade nätverk, hållbar och effektiv fastighetsdrift och en hög trivselfaktor för de människor som bor och arbetar i dessa fastigheter. För detta har vi produkter, lösningar och våra experter.