Stad uppifrån med visualisering av digitaliseringen av fastigheter

Fastighetsautomation Building Intelligence – Shaping digital change together

✓ Fastighet, människa och användning i samklang
✓ Kombination av lönsamhet och komfort
✓ Hög energieffektivitet
✓ Klarar uppdatering och uppgradering utan avbrott under pågående drift

Digitalisera fastigheter och inte längre bara automatisera

Vår arbetsplats och vårt boende får en allt större betydelse. Fastigheter måste långsiktigt bidra till företags framgång och inte betraktas som kostnadskrävande anläggningar. Moderna fastigheter anpassar sig efter användaren och möjliggör en ekonomisk drift av fastigheten. Dessutom kan smarta byggnader lämna ett stort bidrag till CO2-reduceringen. Vi måste tänka nytt i vårt samhälle och vår ekonomi när det gäller fastigheter.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Kvinna i fastighet med en digital plan i händerna

Digital transformation inom byggnadsindustrin

Vill du uppnå en ekonomisk och effektiv fastighetsdrift och dessutom få nya möjligheter till komfort?

Anpassa din byggnad flexibelt till användarens behov. Skapa en lönsam och tillförlitlig drift. Med en framtidsinriktad infrastruktur och användarinriktad utrustning skapar du mer välbefinnande, ökar användarnas effektivitet och ger utrymme att utforma individuella och smarta funktioner. Dra nytta av potentialen för den digitala transformationen inom byggnadsindustrin.

Styrsystem för rumsautomation med smart telefon

Intelligenta behovsanpassade styrsystem för rumsautomation

Styrs klimatiseringen, belysningen och energiförsörjningen redan samordnat?

På så sätt skapar du mer komfort i dina rum och samtidigt en hög energieffektivitet. Hur är detta möjligt? T. ex. kan den spillvärme som genereras användas för uppvärmningsändamål. Genom att använda spillvärmen sparas primärenergi och därmed energikostnader in.

Luftkvaliten i fastigheten är dålig och produktiviteten sjunker. Låter detta bekant?

Alla människor har en annan känsla av välbefinnande när det gäller omgivningen. Ljus, temperatur och ljudstyrka har en stark påverkan på vår produktivitet och kreativitet. Smarta byggnader sätter en behovsprövad belysning, ventilation och även skuggning i centrum och reagerar individuellt på dina behov.

Vi ger dig stöd under alla faser i din fastighets livscykel

Från planering över integration i system till ett vitt utbrett sortiment med mer än 60 000 produkter till din smarta fastighet. För idrifttagande och under driften bemästrar du tillsammans med oss dina utmaningar under hela din fastighets livsfascykel.

Styrsystem för systemet för fastighetsdrift Emalytics via en surfplatta

System för fastighetsdrift Emalytics

System för fastighetsdrift Emalytics Den tekniska grunden för din Smart Building

Oavsett om det handlar om effektiv integrering av befintliga system: med vårt IoT-baserade system för fastighetsdrift Emalytics digitaliserar du din fastighet och drar nytta av en effektiv konstruktion och ett system för alla applikationer.