Elinstallation och elektronik Vi erbjuder en bred produktportfölj från enkla, tidsbesparande installationer till smart fastighetsautomation.

Elektriker med Crimpfox DUO framför apparatskåpet

Med våra långlivade produkter och innovativa lösningar utformar vi din Smart Building tillsammans med dig – från kabeldragning och överspänningsskydd till infrastruktur för smart användning av data i systemet för fastighetsdrift.

  • Omfattande produktportfölj för en fastighets hela livscykel
  • Framtidsinriktade produkter med lång livslängd i industrikvalitet
  • Världsomspännande försäljnings- och servicenätverk samt mångårig branscherfarenhet