Lösningar för elinstallation: Crimpfox DUO vid användning framför apparatskåp

Elinstallation och elektronik Building Intelligence - Quick and easy installation.

  • Omfattande produktportfölj för en fastighets hela livscykel
  • Framtidsinriktade produkter med lång livslängd i industrikvalitet
  • Världsomspännande försäljnings- och servicenätverk samt mångårig branscherfarenhet

Phoenix Contact erbjuder en bred produktportfölj från enkla, tidsbesparande installationer till smart fastighetsautomation. Från kablage och överspänningsskydd till infrastruktur för smart användning av data i systemet för fastighetsdrift – med våra långlivade produkter och innovativa lösningar utformar vi din Smart Building tillsammans med dig.