En installatör arbetar med en kopplingsdosa

Plintar för normcentraler Vi erbjuder en komplett portfölj med radplintar för installation av elfördelningar.

  • Tidsbesparande anslutning med push-in-plintar utan verktyg
  • Platsbesparande kabeldragning med skruvplintar
  • Samma tillbehör för båda plinttyperna

Du väljer. Beroende på hur du föredrar att arbeta, erbjuder vi både PTI-installationsplintar med push-in-anslutningsteknik och UTI-installationsplintar med skruvanslutningsteknik för kabeldragningen av elfördelningar.

PTI- och UTI-installationsplintarna har många funktioner och använder till och med samma tillbehör från radplintsystemet CLIPLINE complete.

KNX-installationsplintarna passar perfekt för bekväm och översiktlig kabeldragning vid KNX-fastighetsautomation. En platsbesparande PEN- och skyddsledarfördelning genomförs på nolltid med FIX-fördelningsblocken.

Anslutningsklara fördelningsblock PTVFIX och PTFIX med push-in-anslutning

FIX-fördelningsblock

I moderna installationer integreras alltmer säkerhetsutrustning (jordfelsbrytare JFB) samt automatsäkringar. Utmaningen består i att på ett platsbesparande sätt ansluta PEN-ledaren bakom jordfelsbrytaren till fastighetskablaget. Med hjälp av de kompakta FIX-fördelningsblocken realiseras PEN-ledaranslutningarna, men även PE-anslutningarna samt andra potentialer platsbesparande tack vare tvärmonteringen.

Men FIX-fördelningsblocken PTFIX och PTVFIX erbjuder ännu mer: De flexibla fästvarianterna gör det även möjligt att montera vid svåra monteringsförhållanden. Färgvarianterna ger en tydlig kabeldragning och enkel identifiering av potentialerna. Push-in-direktanslutningstekniken möjliggör kabeldragning utan verktyg av styva och flexibla ledare som är försedda med trådändhylsor. FIX-fördelningsblocken sparar tid, plats och pengar.

Ledaranslutning med push-in-anslutning av PTI-installationsplintar

Push-in- eller skruvanslutning?

Om du värdesätter tidsbesparande kabeldragning av styva ledare, då är PTI-installationsplintarna med push-in-anslutning utan verktyg helt rätt för dig. Även flexibla ledare med trådändhylsa ansluts genom att bara jacka i dem.

För att öppna plinten eller kontaktera flexibla ledare utan trådändhylsa, kan du trycka på den orangefärgade tryckknappen med nästan alla typer av skruvmejslar eller med en mätspets.

Radplint UTI 2,5-PE/L/NT

Om du ofta behöver göra eftermonteringar i elfördelningar med lite plats, är installationsplintarna med skruvanslutningsteknik det du söker. Med UTI-installationsplintarna ansluts nämligen två 1,5 mm²-ledare samtidigt i en enda anslutningspunkt på endast 5,2 mm byggbredd. Förutsättningen är att de båda ledarna är av samma typ med samma area och att anläggnings- eller fastighetsoperatören accepterar en sådan dubbelbeläggning.

Oberoende av vilken anslutningsteknik du använder får du alltid tillförlitliga förbindelser som är stabila över lång tid.

KNX-installationsplintar

KNX-installationsplintar

Framför allt med stjärnformade kablage i KNX-bussystemet blir det extra trångt i normcentralen. De färgkodade fler-våningsplintarna i serien PTTBS 1,5/S som bara är 3,5 mm smala möjliggör en tydlig optisk tilldelning av anslutningspunkter och ledarfärger.

I bryggschakten som är dubbelt konstruerade per plan, förbinds potentialerna godtyckligt och även överhoppande, genom användning av standardiserade byglar. På så sätt korskopplas KNX-systemets huvud- och reservledare på endast 7 mm bredd bekvämt i normcentralen.

Kopplingsdosa med PTVFIX-fördelningsblock
Kopplingsdosa med PTVFIX-fördelningsblock YouTube

PTVFIX-fördelningsblock Fördelningsblock särskilt för platt potentialfördelning med ledaranslutning på sidan

  • Installation utan verktyg med push-in-anslutning
  • Mer överskådligt även i trånga utrymmen, som i kopplingsdosan
  • Flexibel fastsättning på DIN-skenor, monteringsplattor eller med självhäftande montering