Vindenergianläggningar i det gröna landskapet

Vindkraft En frisk fläkt för din anläggning

Kärva miljöförhållanden och långa livscykler – vindenergianläggningar (VEA:er) ställer höga krav på elektroniken. För att säkerställa dina anläggningars lönsamhet på ett hållbart sätt fokuserar våra experter med mångåriga tekniska kunskaper och passion på dina utmaningar.

Kärnan utgörs av utmärkta produkter, smart kombinerade till innovativa system. Vi utvecklar lösningar som avrundas genom teknik-, service och utbildningstjänster och kompletteras med branschspecifika egenskaper. Dra nytta av mogen teknik till din vindenergianläggning – på land eller till havs.

Digitaliseringen har kommit till vindenergibranschen och kommer att vara en fast beståndsdel i framtiden. Phoenix Contact har tagit till sig temat digitalisering och är berett att tillsammans med dig diskutera framtidsinriktade lösningar och system.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Wind Power
Andre Köhnke

Lösningar för tillståndsövervakning

En permanent övervakning och analys av vindenergianläggningar är oumbärling. I fokus för tillståndsövervakning står särskilt utsatta delar som t.ex. drivlinan och generatorn. Med en växande anläggningsstorlek blir även övervakningen av rotorbladen viktigare och viktigare. För att skador ska detekteras tidigt är varje nytt rotorblad försett med en mängd sensorer. Med Condition-Monitoring-system drivs anläggningarna märkbart mer effektivt eftersom stillestånden för under och reparation reduceras till ett minimum.

Vindenergianläggning och åskmoln med grafiska element

Modulär rotorbladsövervakning Vår lösning för optimerad anläggningsdrift

Rotorbladen utsätts för höga påfrestningar. De löper stor risk för att skadas och utsättas för slitage. Beroende på kraven erbjuder Phoenix Contact en anpassad sammanställning över våra lösningar för rotorbladsövervakning. En kombination av enskilda system skapar den modulära designen hos vår lösning Blade Intelligence.

Anläggningsautomation

Phoenix Contact erbjuder intelligenta lösningar som du kan använda både för automatisering av deltillämpningar och hela vindenergianläggningar samt vindkraftsparker. Med styrnings- och programvarulösningar från Phoenix Contact förblir du konkurrenskraftig och reagerar flexibelt på förutsättningarna som förändras dynamiskt.

En man med surfplatta framför monitorer vid kontrollen av anläggningstillgängligheten

Integrering av undersystem Hög tillgänglighet för dina vindenergianläggningar

Öka anläggningstillgängligheten genom att använda vår styrningslösning med en Multicore-processor. Tack vare att du sparar in en separat databehandlingsstyrning för Condition-system sänker du kostnaderna för maskinvara.

En man framför monitorn vid modellering av en vindenergianläggning i Matlab Simulink

Effektiv anläggningsutveckling Modellbaserad systemutveckling

Modellera din vindenergianläggning i Matlab Simulink och diagnostisera dina modeller inklusive debugging utan Matlab-licens i vår modulära programvaruplattform.

Denna programvaruplattform ökar takten i din konstruktionsprocess genom återanvändning av användarspecifika automationsmoduler och en objektorienterad programmering.

Skärm med Proficloud.io-instrumentpanelen framför en havsbaserad vindkraftpark

Översikt med alla uppgifter Hämta, övervaka och spåra data när som helst

Instrumentpanelerna i Time Series Data Service i IIoT-plattformen Proficloud.io från Phoenix Contact är en omfattande molnbaserad lösning för övervakning av vindkraftverk. Du kan när som helst kontrollera statusen för dina vindkraftverk online. För att förhindra skador kan du vidta nödvändiga åtgärder direkt.

Teknik

Tack vare vår öppna styrningsplattform PLCnext Technology integrerar du enkelt de applikationer och tillämpningar som utvecklats med högnivåspråket i ditt totala system. Uppdatering eller underhåll av enskilda moduler är möjlig även under drift. Du avgör på vilken processor och med vilken uppgift programsekvenserna synkroniseras och bearbetas.

PLCnext Technology

PLCnext Technology är grunden för den nya, öppna styrningsplattformen från Phoenix Contact. Den erbjuder en omfattande portfölj med produkter som är avstämda mot varandra och möjliggör en snabb och tillförlitlig uppbyggnad. Dessutom en enkel anpassning till den driftansvarigas individuella krav genom integration av Open Source-programvara, appar och framtidsteknik.

Nya IoT-baserade affärsmodeller realiseras genom direkt anslutning till molnbaserade tjänster och databaser.

Produkter

Phoenix Contact erbjuder dig innovativ automatiserings- och anslutningsteknik för utrustning av din vindenergianläggning eller hela din vindkraftpark. Många produkter har utvecklats speciellt för vindenergibranschen och övertygar med sin särskilda robusthet och smarta funktioner. Användarvänlig drift och sömlöst samspel är självklarheter. Upplev våra produktlösningar för vindkraftsbranschen.

Service och support för ditt vindkraftsprojekt

Det spelar ingen roll om du driver, planerar, reser eller underhåller anläggningar – våra tjänster ger dig ett tillförlitligt stöd och är skräddarsydda efter dina krav.

Samtal under ett projekt

Projektvägledning Vi vägleder dig genom de avgörande faserna av ditt projekt

Våra experter på vindkraft ger dig råd i alla faser av projektcykeln och övertar, efter behov, uppbyggnaden av vindenergianläggningen. I oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab testas alla Phoenix Contact-komponenter till din vindenergianläggning intensivt. Apparatskåpslösningarna utformas och byggs enligt tillämpliga standarder och direktiv. Så här får du en garanti om att våra färdiga lösningsprodukter uppfyller de nödvändiga industristandarderna. Vår After-Sales-Service är alltid tillgänglig för dig vid installationen och idrifttagandet av vår vindenergilösning.

Medarbetare samtalar om tjänster för maskin- och anläggningssäkerhet

Skydda din vindenergianläggning Dra nytta av våra kunskaper för maskin- och anläggningssäkerhet

Utöver komponenter för funktionell säkerhet stödjer vi dig även med individuella tjänster för säker drift i processtekniska anläggningar. Våra branschexperter hjälper dig produktneutralt vid planeringen och genomförandet av livscykeln enligt EN 61511 samt vid PLT-säkerhetsutrustning.

Dessutom kan integreringen av maskiner i processanläggningarna dessutom göra maskindirektivet tillämpligt. Här hjälper vi dig med våra tjänster enligt EN 13849.

Människor vid en utbildning på området vindkraft

Utbildningar för våra lösningar inom vindenergiområdet Workshops som är anpassade efter dina kvalifikationer

Baserat på många års erfarenhet och intensiv kundkontakt från vindenergiindustrin har Phoenix Contact utvecklat ett utbildningskoncept som anpassas individuellt efter dina medarbetares behov.

Vi tar alltid fram en individuell offert beroende på projektfas, målgrupp och förkunskaper.

Personlig kontakt
Skicka förfrågan nu om en individuell lösning!
Vi hjälper gärna till med att ta fram en skräddarsydd lösning för dina projektspecifika krav.
Kontakta oss
Phoenix Contact-vindteam i vinterlandskap framför vindenergianläggningar