Vindenergianläggningar i det gröna landskapet

Vindkraft Utforma hållbar energiförsörjning med utmärkta industrilösningar

Kärva miljöförhållanden och långa livscykler – vindenergianläggningar ställer höga krav på elektroniken. För att säkerställa dina anläggningars lönsamhet på ett hållbart sätt fokuserar våra experter på dina utmaningar med mångåriga tekniska kunskaper och passion.

Kärnan utgörs av utmärkta produkter, smart kombinerade till innovativa system. Vi utvecklar lösningar som avrundas genom teknik-, service och utbildningstjänster och kompletteras med branschspecifika egenskaper. Dra fördel av mogen teknik för din vindenergianläggning - på land eller till havs.

Vindkraftens ökande flexibilisering och digitalisering kräver en sammansmältning av hittills åtskilda system för att vi ska kunna bidra till All Electric Society.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Wind Power
Andre Köhnke

Lösningar för tillståndsövervakning

En permanent övervakning och analys av vindenergianläggningar är oumbärling. I fokus för tillståndsövervakning står särskilt utsatta delar som t.ex. drivlinan och generatorn. Med en växande anläggningsstorlek blir även övervakningen av rotorbladen viktigare och viktigare. För att skador ska detekteras tidigt är varje nytt rotorblad försett med en mängd sensorer. Med Condition-Monitoring-system drivs anläggningarna märkbart mer effektivt eftersom stillestånden för under och reparation reduceras till ett minimum.

Vindenergianläggning och åskmoln med grafiska element

Modulär rotorbladsövervakning Vår lösning för optimerad anläggningsdrift

Rotorbladen utsätts för höga påfrestningar. De löper stor risk för att skadas och utsättas för slitage. Beroende på kraven erbjuder Phoenix Contact en anpassad sammanställning över våra lösningar för rotorbladsövervakning. En kombination av enskilda system skapar den modulära designen hos vår lösning Blade Intelligence.

Lösningar för anläggningsautomation

Phoenix Contact erbjuder intelligenta lösningar som kan användas för att tillförlitligt och effektivt automatisera både delapplikationer som kompletta vindenergianläggningar (WEA) och hela vindkraftsparker. Med styrnings- och programvarulösningar från Phoenix Contact förblir du konkurrenskraftig och reagerar flexibelt på förutsättningarna som förändras dynamiskt.

En man med surfplatta framför monitorer vid kontrollen av anläggningstillgängligheten

Integrering av undersystem Hög tillgänglighet för dina vindenergianläggningar

Öka anläggningstillgängligheten genom att använda vår styrningslösning med en Multicore-processor. Tack vare att du sparar in ett separat databehandlingsstyrsystem för Condition-system sänker du kostnaderna för maskinvara.

En man framför monitorn vid modellering av en vindenergianläggning i Matlab Simulink

Effektiv anläggningsutveckling Modellbaserad systemutveckling

Modellera din vindenergianläggning i Matlab Simulink och diagnostisera dina modeller inklusive debugging utan Matlab-licens i vår modulära programvaruplattform.

Denna programvaruplattform ökar takten i din konstruktionsprocess genom återanvändning av användarspecifika automationsmoduler och en objektorienterad programmering.

Teknik

Våra lösningar baseras på PLCnext Technology, ekosystemet för industriell automation

PLCnext Technology

PLCnext Technology erbjuder en omfattande portfölj med produkter som är avstämda mot varandra och möjliggör en snabb och tillförlitlig uppbyggnad. Dessutom en enkel anpassning till den driftansvarigas individuella krav genom integrering av Open Source-programvara, appar och framtidsteknik. Nya IoT-baserade affärsmodeller realiseras genom direkt anslutning till molnbaserade tjänster och databaser.
Tack vare vår PLCnext Technology integrerar du enkelt de applikationer och tillämpningar som utvecklats med högnivåspråket i ditt totala system. Uppdatering eller underhåll av enskilda moduler är möjlig även under drift. Du avgör på vilken processor och med vilken uppgift programsekvenserna synkroniseras och bearbetas.

Produkter

Phoenix Contact erbjuder dig innovativ automations- och anslutningsteknik för upprustning av din vindenergianläggning eller hela din vindkraftpark. Många produkter har utvecklats speciellt för vindenergibranschen och övertygar med sin särskilda robusthet och smarta funktioner. Användarvänlig drift och sömlöst samspel är självklarheter. Upplev våra produktlösningar för vindenergibranschen.

Service och support för ditt vindkraftsprojekt

Det spelar ingen roll om du driver, planerar, reser eller underhåller anläggningar – våra tjänster ger dig ett tillförlitligt stöd och är skräddarsydda efter dina krav.

Samtal under ett projekt

Projektvägledning Vi vägleder dig genom de avgörande faserna av ditt projekt

Våra experter på vindkraft ger dig råd i alla faser av projektcykeln och övertar, efter behov, uppbyggnaden av vindenergianläggningen. I oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab testas alla Phoenix Contact-komponenter till din vindenergianläggning intensivt. Apparatskåpslösningarna utformas och byggs enligt tillämpliga standarder och direktiv. Så här får du en garanti om att våra färdiga lösningsprodukter uppfyller de nödvändiga industristandarderna. Vår After-Sales-Service är alltid tillgänglig för dig vid installationen och idrifttagandet av vår vindenergilösning.

Medarbetare samtalar om tjänster vid en vindenergianläggning

Skydda din vindenergianläggning Dra nytta av våra kunskaper för maskin- och anläggningssäkerhet

Utöver komponenter för funktionell säkerhet stödjer vi dig även med individuella tjänster för säker drift i processtekniska anläggningar. Våra branschexperter hjälper dig produktneutralt vid planeringen och genomförandet av livscykeln enligt EN 61511 samt vid PLT-säkerhetsutrustning.
Dessutom kan integreringen av maskiner i processanläggningarna dessutom göra maskindirektivet tillämpligt. Här hjälper vi dig med våra tjänster enligt EN 13849.

Personer på kurs framför en vindenergianläggning

Utbildningar för våra lösningar inom vindenergiområdet Workshops som är anpassade efter dina kvalifikationer

Baserat på många års erfarenhet och intensiva kundkontakter från vindenergiindustrin har Phoenix Contact utvecklat ett utbildningskoncept som anpassas individuellt efter dina medarbetares behov. Vi tar alltid fram en individuell offert beroende på projektfas, målgrupp och förkunskaper.

Personlig kontakt
Skicka förfrågan nu om en individuell lösning!
Vi hjälper gärna till med att ta fram skräddarsydda lösningar för dina projektspecifika krav.
Kontakta oss
Vindteam i vinterlandskap framför vindenergianläggningar