Redundansmodul för DIN-skena

Redundansmoduler

En redundansmodul isolerar två strömförsörjningar och ökar anläggningens tillgänglighet och produktivitet.
Särskilt i tillämpningar med höga krav på driftsäkerhet är det extra viktigt med redundant strömförsörjning. Ett redundant system ser till att anläggningen inte stoppas om en nätdel går sönder.

Mer information
Isärkoppling och övervakning med redundansmodulen QUINT S-ORING

Isärkoppling och övervakning med QUINT S-ORING

Isärkoppling och övervakning med den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING

Redundansmodulen QUINT S-ORING är en aktiv, enkanalig redundansmodul för isolerad konstruktion av ett redundant system. I kombination med de nya strömförsörjningarna QUINT POWER ges ett fullständigt övervakat system.

Isärkoppling, övervakning och reglering med redundansmodulen QUINT ORING

Isärkoppling, övervakning och reglering med QUINT ORING

Isärkoppling, övervakning och reglering med den aktiva redundansmodulen QUINT ORING

De aktiva redundansmodulerna QUINT ORING övervakar hela det redundanta systemet, alltså inspänningen, kabeldragningen och lastströmmen. På så sätt detekteras kritiska drifttillstånd i tid, och redundansen kan återställas.

Isärkoppling med diodmoduler

Isärkoppling med diodmoduler

Isärkoppling med diodmoduler

En redundant strömförsörjning med enkla diodmoduler frånkopplar två nätaggregat. Därmed påverkar en kortslutning på ett nätaggregats utgång eller i matarledningen från nätaggregatet till dioden inte längre lasten.

E-paper
Översikt över hela produktutbudet
Med våra strömförsörjningssystem säkerställer du hög anläggningstillgänglighet. Ta reda på mer om strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar för olika krav och branscher.
Öppna e-paper
Strömförsörjningssystem