Redundansmodul för DIN-skena

Redundansmoduler

En redundansmodul isolerar två strömförsörjningar och ökar anläggningens tillgänglighet och produktivitet.
Särskilt i tillämpningar med höga krav på driftsäkerhet är det extra viktigt med redundant strömförsörjning. Ett redundant system ser till att anläggningen inte stoppas om en nätdel går sönder.

Mer information

Nya produkter

Redundansmodul QUINT ORING
STEP DIODE

Aktiva redundansmoduler med ACB Technology

För en genomgående redundans

De nya QUINT ORING-modulerna med ACB Technology förfogar nu över ett överspänningsskydd som kan parametreras per NFC samt över två utgångar som säkerställer en maximal anläggningstillgänglighet.

Huvudegenskaper

 • ACB Technology och fritt valbar OVP (Over Volt Protection)
 • Skyddsbeläggning med ATEX-, IECEx- och UL HazLoc-godkännande för extrema omgivningsförhållanden
 • Temperaturområde: -40 °C … +70 °C

Fördelar

 • Förebyggande funktionsövervakning genom kontinuerlig övervakning av inspänning, utgångsström och frånkopplingssträcka
 • Genomgående redundans fram till lasten
 • Fördubblad livslängd tack vare jämn lastfördelning
 • 70 % Energibesparing genom frånkoppling med MOSFET
 • Skydd mot överspänningar vid utgången (Over Voltage Protection) höjer driftsäkerheten

Redundansmodul för enkel frånkoppling

Montering på hattskena eller jämna ytor

Nya STEP DIODE är kompakt, och perfekt för att användas i fördelningsdosor. Den ökar försörjningssäkerheten i fastighetsinstallationens område och kan även användas som effektökning.

Huvudegenskaper

 • Inspänning 5 V DC … 24 V DC
 • Utgångsström totalt max. 10 A
 • Push-in-anslutning med anslutningsriktning ledare/PCB: 45°
 • Temperaturområde: -10 °C … +70 °C

Fördelar

 • Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter
 • Genomgående frontlayout med meningsfull fronttest och QR-kod för hela STEP POWER-familjen
 • Strömmen får inte längre fördelas jämnt på båda ingångarna. 10 A kan anslutas per ingång, endast den totala strömmen på 10 A får inte överskridas
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och låga konstruktionen

Isärkoppling och övervakning med redundansmodulen QUINT S-ORING

Isärkoppling och övervakning med QUINT S-ORING

Isärkoppling och övervakning med den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING

Redundansmodulen QUINT S-ORING är en aktiv, enkanalig redundansmodul för isolerad konstruktion av ett redundant system. I kombination med de nya strömförsörjningarna QUINT POWER ges ett fullständigt övervakat system.

Isärkoppling, övervakning och reglering med redundansmodulen QUINT ORING

Isärkoppling, övervakning och reglering med QUINT ORING

Isärkoppling, övervakning och reglering med den aktiva redundansmodulen QUINT ORING

De aktiva redundansmodulerna QUINT ORING övervakar hela det redundanta systemet, alltså inspänningen, kabeldragningen och lastströmmen. På så sätt detekteras kritiska drifttillstånd i tid, och redundansen kan återställas.

Isärkoppling med diodmoduler

Isärkoppling med diodmoduler

Isärkoppling med diodmoduler

En redundant strömförsörjning med enkla diodmoduler frånkopplar två nätaggregat. Därmed påverkar en kortslutning på ett nätaggregats utgång eller i matarledningen från nätaggregatet till dioden inte längre lasten.

E-paper
Översikt över hela produktutbudet
Med våra strömförsörjningssystem säkerställer du hög anläggningstillgänglighet. Ta reda på mer om strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar för olika krav och branscher.
Öppna e-paper
Strömförsörjningssystem