Aktiv redundansmodul QUINT ORING-modul med MOSFET

Aktiva redundansmoduler

Den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING isolerar försörjningsnät med MOSFET och ledningarna förblir avskilda hela vägen till lasten. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningarna övervakas ingångsspänningen och frånkopplingssträckan kontinuerligt. Den aktiva redundansmodulen QUINT ORING använder ACB Technology (Auto Current Balancing). På så sätt utjämnas belastningen på strömförsörjningarna och livslängden förlängs.

Mer information

Fördelar

  • Förebyggande funktionsövervakning genom kontinuerlig övervakning av inspänning och frånkopplingssträcka
  • Genomgående redundans fram till lasten
  • 70 % energibesparing med MOSFET
  • Skydd mot överspänningar vid utgången (OVP) maximerar driftsäkerheten
  • Skyddslackerad med ATEX- och IECEx-godkännande för extrema omgivningsförhållanden
Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING

Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING

Aktiv redundansmodul QUINT SINGLE-ORING

Den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING frånkopplar med MOSFET och garanterar maximal anläggningstillgänglighet och maximal driftsäkerhet. Försörjningsnäten kopplas isär och ledningarna kopplas från genomgående tills de letts till lasten. I kombination med 4:e generationens nya QUINT POWER-strömförsörjningar övervakas inspänningen och frånkopplingssträckan kontinuerligt. Plusvarianter och VP-varianten med säkring och Over Voltage Protection (OVP) säkrar känsliga laster. Överspänningar begränsas till < 28,8 V resp. < 30 V.

  • VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plusvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktiv redundansmodul QUINT ORING

Aktiv redundansmodul QUINT ORING

Aktiv redundansmodul QUINT ORING med ACB Technology

De nya QUINT ORING-modulerna med ACB Technology ger en jämn belastning av nätaggregaten och fördubblar livslängden för dina redundant drivna strömförsörjningar. För första gången erbjuder redundansmodulerna med ett brett ingångsspänningsområde även ACB Technology för 12 V-redundanssystem.

Vid ett system med två QUINT POWER-strömförsörjningar och en QUINT ORING övervakas ingångsspänning, utgångsström och frånkopplingssträcka kontinuerligt. En förlust av redundans identifieras på så sätt tidigt. Redundansmodulerna har också OVP (skydd mot överspänning). Detta skyddar lasten från spänningar > 32 V DC och säkerställer därmed maximal anläggningstillgänglighet för alla möjliga system.

Aktiv redundansmodul med ACB&nbsp;Technology

Aktiv redundansmodul med ACB&nbsp;Technology

Dubbel livslängd genom ACB Technology

På grund av asymmetrier försörjs lasten ofta endast av ett nätaggregat medan det andra går på tomgång. Det leder till en termisk belastning på det försörjande nätaggregatet, vilket gör att det åldras snabbare.

ORING-modulernas ACB Technology ger en symmetrisk belastning av båda strömförsörjningarna. En ingångsspänningsdifferens mellan strömförsörjningarna registreras kontinuerligt och regleras automatiskt vid en avvikelse på 300 mV. Lastströmmen fördelas därmed helt symmetriskt, vilket fördubblar det redundanta systemets livslängd.

Med modern MOSFET-teknik reduceras den termiska belastningen som uppstår med upp till 70 % jämfört med en diod.
Den låga förlusteffekten ser till att alla kopplingsskåpskomponenter förblir kylda.

Driftsäkerhet är nummer ett

Tillgängligheten spelar allmänt en avgörande roll, särskilt vid processtekniska anläggningar. Over Voltage Protection (OVP) skyddar laster nedströms mot överspänningar som uppstår på utgången på över 30 V DC resp. 28,8 V DC.

Det redundanta systemet av QUINT POWER-strömförsörjning och aktiv redundansmodul QUINT4-S-ORING/+ säkerställer med SIL-certifiering maximal driftsäkerhet. Använd systemet i applikationer med funktionell säkerhet upp till säkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).

Redundant strömförsörjningssystem

Redundant strömförsörjningssystem