Aktiv redundansmodul QUINT ORING-modul med MOSFET

Aktiva redundansmoduler

Den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING isolerar försörjningsnät med MOSFET och ledningarna förblir avskilda hela vägen till lasten. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningarna övervakas ingångsspänningen och frånkopplingssträckan kontinuerligt. Den aktiva redundansmodulen QUINT ORING använder ACB Technology (Auto Current Balancing). På så sätt utjämnas belastningen på strömförsörjningarna och livslängden förlängs.

Mer information

Fördelar

 • Förebyggande funktionsövervakning genom kontinuerlig övervakning av inspänning och frånkopplingssträcka
 • Genomgående redundans fram till lasten
 • 70 % energibesparing med MOSFET
 • Skydd mot överspänningar vid utgången (OVP) maximerar driftsäkerheten
 • Skyddslackerad med ATEX- och IECEx-godkännande för extrema omgivningsförhållanden

Nya produkter

Redundansmodul QUINT ORING
Aktiva redundansmoduler med ACB Technology
För en genomgående redundans

De nya QUINT ORING-modulerna med ACB Technology förfogar nu över ett överspänningsskydd som kan parametreras per NFC samt över två utgångar som säkerställer en maximal anläggningstillgänglighet.

Fördelarna

 • Förebyggande funktionsövervakning genom kontinuerlig övervakning av inspänning, utgångsström och frånkopplingssträcka
 • Genomgående redundans fram till lasten
 • Fördubblad livslängd tack vare jämn lastfördelning
 • 70 % Energibesparing genom frånkoppling med MOSFET
 • Skydd mot överspänningar vid utgången (Over Voltage Protection) höjer driftsäkerheten

De viktigaste egenskaperna

 • ACB Technology och fritt valbar OVP (Over Volt Protection)
 • Skyddsbeläggning med ATEX-, IECEx- och UL HazLoc-godkännande för extrema omgivningsförhållanden
 • Temperaturområde: -40 °C … +70 °C

STEP DIODE
Redundansmodul för enkel frånkoppling
Montering på hattskena eller jämna ytor

Nya STEP DIODE är kompakt, och perfekt för att användas i fördelningsdosor. Den ökar försörjningssäkerheten i fastighetsinstallationens område och kan även användas som effektökning.

Fördelarna

 • Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter
 • Genomgående frontlayout med meningsfull fronttest och QR-kod för hela STEP POWER-familjen
 • Strömmen får inte längre fördelas jämnt på båda ingångarna. 10 A kan anslutas per ingång, endast den totala strömmen på 10 A får inte överskridas
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och låga konstruktionen

De viktigaste egenskaperna

 • Inspänning 5 V DC … 24 V DC
 • Utgångsström totalt max. 10 A
 • Push-in-anslutning med anslutningsriktning ledare/PCB: 45°
 • Temperaturområde: -10 °C … +70 °C

Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING

Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING

Aktiv redundansmodul QUINT SINGLE-ORING

Den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING frånkopplar med MOSFET och ger maximal anläggningstillgänglighet och maximal driftsäkerhet. Försörjningsnäten kopplas isär och ledningarna separeras genomgående fram till lasten. I kombination med 4:e generationens nya QUINT POWER-strömförsörjningar övervakas inspänningen och frånkopplingssträckan kontinuerligt. Plusvarianten och VP-varianten med säkring och Over Voltage Protection (OVP) skyddar känsliga laster. Överspänningar begränsas till <28,8 V resp. <30 V.

 • VP-variant >30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
 • Plusvariant >28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktiv redundansmodul QUINT ORING

Aktiv redundansmodul QUINT ORING

Aktiv redundansmodul QUINT ORING med ACB Technology

De nya QUINT ORING-modulerna med ACB Technology ger en jämn belastning av nätaggregaten och fördubblar livslängden för dina redundant drivna strömförsörjningar. För första gången erbjuder redundansmodulerna med ett brett ingångsspänningsområde även ACB Technology för 12 V-redundanssystem.

Vid ett system med två QUINT POWER-strömförsörjningar och en QUINT ORING övervakas inspänning, utgångsström och frånkopplingssträcka kontinuerligt. En förlust av redundans identifieras på så sätt tidigt. Dessutom kan redundansmodulerna fås med olika Over Voltage Protection (OVP)-trösklar och garanterar därmed maximal anläggningstillgänglighet för alla möjliga system.

Individuellt tillgängliga OVP-trösklar:
<26,5 V DC
<28,8 V DC
<30 V DC
<32 V DC

Aktiv redundansmodul med ACB Technology

Aktiv redundansmodul med ACB Technology

Fördubblad livslängd med ACB Technology

På grund av asymmetrier försörjs lasten ofta endast av ett nätaggregat medan det andra går på tomgång. Det leder till en termisk belastning på det försörjande nätaggregatet, vilket gör att det åldras snabbare.

ORING-modulernas ACB Technology ger en symmetrisk belastning av båda strömförsörjningarna. En inspänningsdifferens mellan strömförsörjningarna registreras kontinuerligt och regleras automatiskt till en avvikelse på 300 mV. Lastströmmen fördelar sig helt symmetriskt.

Med modern MOSFET-teknik reduceras den termiska belastningen som uppstår med upp till 70 %. Den lägre förlusteffekten ser till att alla komponenter i apparatskåpet håller sig kallare och det redundanta systemets livslängd fördubblas.

Driftsäkerhet är nummer ett

Tillgängligheten spelar allmänt en avgörande roll, särskilt vid processtekniska anläggningar. Over Voltage Protection (OVP) skyddar laster nedströms mot överspänningar som uppstår på utgången på över 30 V DC resp. 28,8 V DC.

Det redundanta systemet av QUINT POWER-strömförsörjning och aktiv redundansmodul QUINT4-S-ORING/+ säkerställer med SIL-certifiering maximal driftsäkerhet. Använd systemet i applikationer med funktionell säkerhet upp till säkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).

Redundant strömförsörjningssystem

Redundant strömförsörjningssystem