Skyddsenheter för strömförsörjning

Överspänningsskydd typ 1, typ 2 och typ 3 för strömförsörjningar.

Överspänningsskydd typ  1, 2 och 3 skyddar mot fel och störningar som skapas av överspänningar. Utan effektiva skydd måste du räkna med höga kostnader i samband med anläggningsfel. I värsta fall måste kanske de drabbade anordningarna repareras eller bytas ut. Med flerstegskonceptet från Phoenix Contact får du ett effektivt skydd för dina anläggningar och apparater.

Mer information

Fördelar

  • Kan användas i alla vanliga strömförsörjningssystem tack vare de kraftfulla komponenterna
  • Maximal anläggningstillgänglighet för anläggningen tack vare nätföljeströmsfri gnistgapsteknik
  • Genomgående skydd över alla skyddsnivåer tack vare harmoniserade säkringar
  • Platsbesparande och kostnadseffektiv installation tack vare smal konstruktion
  • Få reda på vad som händer direkt – tack vare förebyggande kontroll av jackbara säkringar
  • Överspänningsskydd för strömförsörjningar är en del av COMPLETE line-systemet
Safe Energy Control-produktportföljen

Safe Energy Control-produktportföljen

Safe Energy Control-produktprogrammet

Produktportföljen SEC (Safe Energy Control) står för utomordentlig livslängd och högsta prestanda inom området blixt- och överspänningsskydd. Tack vare de teknologiskt ledande gnistgapen erbjuder vi ett avbrottsfritt skydd av din anläggning. Den direkta samordningen mellan gnistgap och varistor på kombiskydd special ger maximalt skydd av dina känsliga enheter – till och med vid dynamisk överspänning. Samtidigt erbjuder produktportföljen världens första överspänningsskyddsenhet av typ 3 med push-in-anslutningsteknik för enkel och snabb installation. Den enhetligt kompakta konstruktionen samt den försäkringsfria användningen kompletterar SEC-familjen.

Typ 1+2 överspänningsskydd – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombiskydd typ 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombiskydd typ 1+2

Alla åskledare av typ 1 uppfyller de höga kraven gällande avledningsförmåga. Samtidigt är det också ett överspänningsskydd av typ 2. Att hänvisa till testklass II för en åskledare av typ 1 är redundant information som inte utgör någon extra kvalifikation. Därför kallas ofta sådana skydd för kombiskydd (överspänningsskydd typ 1+2). Ett kombiskydd är alltså ett skydd som uppfyller kraven för båda testklasserna.

Överspänningsskydd kombiskydd typ 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombiskydd typ 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombiskydd typ 1+2 special

Kombiskyddet typ 1+2 special skiljer sig i grunden från kombiskyddet typ 1+2. Kombiskyddet typ 1+2 special innehåller två självständiga säkringar som är parallellkopplade i ett trångt utrymme. Det spänningsomkopplande gnistgapet (överspänningsskydd, typ 1+2) arbetar optimalt tillsammans med en spänningsbegränsande varistor (överspänningsskydd, typ 2). Två oberoende säkringar i en kompakt modul säkrar på så vis ett optimalt reaktionsbeteende, bästa möjliga anläggningsskydd och en lång livslängd hos komponenterna.

Överspänningsskydd typ 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Överspänningsskydd typ 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Överspänningsskydd typ 2

Överspänningsskydd av typ 2 installeras ofta i undercentraler eller i maskinens apparatskåp. De bildar den andra skyddsnivån i ett koncept för överspänningsskydd med tre steg. Överspänningsskydd av typ 2 måste på ett säkert sätt kunna avleda överspänning från indirekta blixtnedslag eller kopplingsaktiviteter. Överspänning på grund av kopplingsaktiviteter är ofta mycket dynamisk och uppstår mycket oftare än blixtöverspänning. I detta fall passar teknik med snabbt reaktionsbeteende, t.ex. varistorteknik.

Apparatskydd typ 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Apparatskydd typ 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Apparatskydd typ 3

Överspänningsskydd av typ 3 är i regel installerade direkt framför terminalenheterna (apparaterna) som ska skyddas. Därför kallas de apparatskydd. På grund av varierande installationsomgivningar finns överspänningsskydd av typ 3 i olika konstruktioner:

  • Apparater för montering på DIN-skena
  • Apparater för installation i eluttag
Landskap med byggnader, kraftverk, vinkraftpark, solcellsanläggningar och infrastruktur

Överspänningsskydd för alla applikationer

Med rätt överspänningsskydd säkras tillgängligheten för applikationen. För en regenerativ, renare energiproduktion eller för framtidens mobilitet är en passande skydd mot överspänningar oumbärligt. Uppkopplade fastigheter, industrianläggningar och en tillhörande infrastruktur utgör basen för ett automatiserat värdeskapande.

För att dina anläggningar och investeringar ska förbli tillgängliga och produktiva erbjuder vi produkter för överspänningsskydd för nästan alla applikationer och typer av försörjningsnät.

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar
Överspänningsskydd för vindenergianläggningar
Överspänningsskydd för E-Mobility
Överspänningsskydd för fastighetsinstallation
Överspänningsskydd för samlingsskenesystem
Överspänningsskydd för området före mätaren
Överspänningsskydd för maskin- och anläggningsbyggnation
Överspänningsskydd för infrastruktur
Överspänningsskydd typ 1, typ 2 och typ 3

Överspänningsskydd typ 1, typ 2 och typ 3

Skillnaderna mellan överspänningsskydd av typ 1, typ 2 och typ 3

Kombiskydd resp. blixtströmavledare av typ 1 används i installation före mätaren. De måste uppfylla de högsta kraven, eftersom de också ska skydda mot effekterna av direkta blixtnedslag. I en typisk installation i huvudfördelningar är kraven på kortslutningshållfastheten mycket höga. För att dessa krav ska kunna uppfyllas, behövs en högpresterande teknik, exempelvis med gnistgapsteknik.

Kombiskydd typ 1+2 är åskledare som förutom att klara av blixtströmskontrollen dessutom uppfyller kraven vid de obligatoriska kontrollerna av överspänningsskydd av typ 2. Kombiskyddet typ 1+2 special har en särskild egenskap. Kraftfulla gnistgap kombineras direkt med varistorbaserade överspänningsskydd.

Överspänningsskyddsenheter av typ 2 med låg avledningsförmåga är installerade i området efter mätaren. De är ofta installerade i undercentraler eller maskinstyrskåp. Dessa överspänningsskyddsenheter måste kunna avleda inducerad överspänning från indirekta blixtnedslag eller omkopplingar, men inte direkta blixtströmmar. Då passar det med avledarteknik som har en snabb reaktion, t.ex. varistorer.

Överspänningsskyddsenheter av typ 3 med den lägsta avledningsförmågan, kallas även apparatskydd, monteras så nära slutenheten som möjligt. För signalledningar krävs särskilda överspänningsskyddsenheter. Även de monteras direkt före slutenheterna som ska skyddas. På grund av varierande installationsomgivningar finns enheterna i olika konstruktioner. Förutom den konventionella monteringen på DIN-skena finns det produkter för montering i eluttag eller för direkt montering på slutenhetens kretskort.

Tekniskt sett är överspänningsskyddet av typ 3 konstruerat på liknande sätt som typ 2 med varistorbas, men kraven på avledningsförmågan är lägre än för typ 2. Överspänningsskydd av typ 2/3 är framför allt avsedda för ledningar som leds in i en byggnad utifrån.