Lösningar för bilproduktion Öka produktionseffektiviteten, förbättra hållbarheten, öka cybersäkerheten.

Karosstillverkning inom bilproduktion med blå digitaliseringslinjer

Intelligenta lösningar för alla produktionsområden

För att förbli konkurrenskraftiga måste produktionssystem och -processer, särskilt inom bilindustrin, alltid ligga på en tekniskt hög nivå. Det innebär att graden av automatisering, komplexitet och uppkoppling är maximal. Förlita dig på oss som en pålitlig partner med omfattande teknisk kompetens och tjänster för att öka din produktionseffektivitet, förbättra hållbarheten och förbättra cybersäkerheten i din bilproduktion.

Digitalisering inom bilproduktionen Nätverkslinjer från datainsamling till artificiell intelligens AI

Från datainsamling till artificiell intelligens

Från säkra nätverk och automatisering till artificiell intelligens

Under många decennier har en av våra huvudindustrier varit bilproduktion, för vilken vi fortsätter att utveckla lösningar för digitalisering, nätverk och säker automation på daglig basis. Den intelligenta uppkopplingen av alla system med moderna kommunikations- och säkerhetsstandarder samt ett säkert samarbete mellan människa och maskin är avgörande. Dra nytta av vår expertis och gör dina produktionsprocesser mer motståndskraftiga och säkra mot driftstopp. Gör din fabrik smartare genom AI-stödd datautvärdering och skapa flexiblare produktionsprocesser genom bättre användning av dina data för att driva verksamheten mer lönsamt och hållbart på sikt.

Man, apparatskåp, energi, mätinstrument, interiör, produktion, apparatskåp, Detlef Krieger, person, polotröja, arbetskläder, produktion, industri, fordonsindustri, produktionslinje
Bilchassi, bilindustri, Designline, fabriksautomation, tillverkning, foto, HMI, IMAVMMFA, industri, karosstillverkning, Palmela, panel, produktion, apparatskåp, skydd
AUTOMATION, produktionsanläggning, produktionshall, bilindustri, säkerhet, säkerhetssystem, produktionsnätverk, industriell brandvägg, fabrik, digitalisering, effektivitet, ikoner, linjer
Net Zero, Digital Factory now, Hållbarhet, Grön, CO2-neutral, Miljö, Natur, Bubbla, Färsk, Växthus, Global, Jordklot, Rund, Transparent, Mossa, Övervuxen, Skog, Ljust, Ljus
Man, apparatskåp, energi, mätinstrument, interiör, produktion, apparatskåp, Detlef Krieger, person, polotröja, arbetskläder, produktion, industri, fordonsindustri, produktionslinje

Pålitliga komponenter och tjänster är grunden för hög funktionell säkerhet i dina produktionsanläggningar och -processer.

Bilchassi, bilindustri, Designline, fabriksautomation, tillverkning, foto, HMI, IMAVMMFA, industri, karosstillverkning, Palmela, panel, produktion, apparatskåp, skydd

Våra styrsystem gör det möjligt att styra materialflödet i produktionen flexibelt och att reagera snabbt på förändringar på instabila marknader.

AUTOMATION, produktionsanläggning, produktionshall, bilindustri, säkerhet, säkerhetssystem, produktionsnätverk, industriell brandvägg, fabrik, digitalisering, effektivitet, ikoner, linjer

Säkerheten för dina data är avgörande. Våra TÜV-certifierade 360° säkerhetslösningar i enlighet med IEC 62443 säkerställer att driftstopp på grund av sabotage och därmed dataförluster förhindras och att din bilproduktion alltid är skyddad.

Net Zero, Digital Factory now, Hållbarhet, Grön, CO2-neutral, Miljö, Natur, Bubbla, Färsk, Växthus, Global, Jordklot, Rund, Transparent, Mossa, Övervuxen, Skog, Ljust, Ljus

Riktlinjer för hållbarhet, Miljölagstiftning, Carbon-Footprint-Performance – förbättra din miljöbalans tillsammans med oss. Var lönsam och ekologisk med den senaste tekniken.

Den globala bilindustrin genomgår en omvandling som präglas av nya teknologiska trender som berör alla produktionsområden. En infrastruktur som alltid är säker och intelligent uppkoppling av alla anläggningar med moderna kommunikationsstandarder räknas till grundförutsättningarna när det gäller en Smart Factory. Tack vare artificiell intelligens och en effektiv datahantering går det att förena ekonomiska och ekologiska mål med varandra.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Text Digital Factory Now

Digitalisering av din produktionsanläggning Skapa mervärden med lösningar som är tillgängliga direkt

Växande infrastruktur och den ökande graden av digitalisering erbjuder optimala möjligheter att förverkliga mervärden för din anläggning med befintliga data, t. ex. produktivitetsökningar. En förutsättning för detta är bl. a. en riktig hantering av dina data samt säkra nätverk mot obehörig åtkomst. Phoenix Contact har testat och provat lämpliga lösningar i den egna produktionen och erbjuder idag olika lösningar för den digitala framtiden för din Digital Factory med Proof-of-Concept.

Digitalisering som drivkraft – användningsfall från bilindustrin

Under många decenniers verksamhet har vi implementerat ett stort antal applikationer inom branscher av olika slag hos kända kunder. Övertyga dig själv om våra användningsfall inom bilproduktion.

Karosstillverkning Bilindustri Shopfloor Bodyshop Chassy Produktivitet Fordon Kaross
IT-säkerhet, mGuard, Router, Säkerhet, IT-säkerhet, Produkter
Lackerad bildel vid biltillverkning
Transportteknik bilproduktion med apparatskåpslösning för produktionsautomatisering
Bildörrar i en tillverkningsanläggning
Slutmontering i en biltillverkningsanläggning
Karosstillverkning Bilindustri Shopfloor Bodyshop Chassy Produktivitet Fordon Kaross

Inom karosstillverkningen hanteras de mest varierande karossvarianter och då helst utan avbrott och påverkan på takttiden. Vår särskilt kommunikationsskickliga automationslösning säkerställer det optimala informationsflödet för en hög produktivitet, flexibilitet och kvalitet i tillverkningen. Nätverksprodukter och styrsystem från Phoenix Contact arbetar med kända IT-standarder. Det är fördelaktigt vid integreringen i konstruktionsprocesserna och sörjer för snabba idrifttagningar.

 • Hög produktivitet och korta cykeltider genom realtidskommunikation i styrsystemet
 • Stor integreringsförmåga och stort oberoende genom öppna standarder i den industriella kommunikationen
 • Enkel implementering av automationslösningen i din konstruktionsprocess genom standardiserade gränssnitt

IT-säkerhet, mGuard, Router, Säkerhet, IT-säkerhet, Produkter

Pressverket är en långsiktig och stor investering. Det har till uppgift att pressa och stansa karosseridelar i plåt av varierande material och detta i hög hastighet och med stor precision. Vid sidan av de fysikaliska kraven på vibrationshållfasthet kräver de tekniska lösningarna en mycket tillförlitlig och framför allt säker kommunikation.
Phoenix Contact erbjuder datasäkerhet genom beprövade säkerhetslösningar enligt IEC 62443 och fjärrövervakningskoncept samt individuella lösningar för maskinsäkerheten.

 • Felsäkerhet tack vare robusta produkter med hög stöt- och vibrationshållfasthet
 • Säker kommunikation genom IT-säkerhetskoncept enligt IEC 62443
 • Kostnadsbesparande och effektiva underhållskoncept med digitala lösningar för decentraliserad åtkomst till anläggningen
 • Maskinsäkerhet genom ett styrsystems- och nätverksoberoende säkerhetskoncept

Lackerad bildel vid biltillverkning

Transport, behandling och lackering måste ske avbrottsfritt och högautomatiserat. Under lackeringsprocessen används många material i de mest varierande omgivningsförhållanden. Datatransparens och en flexibel industriell kommunikationsteknik är en förutsättning för kvaliteten och för den effektiva användningen av dessa material.
Automationstekniken från Phoenix Contact är ett stöd ända fram till processtekniken inom dessa omfattande arbetsuppgifter.

 • Tillförlitliga processer genom flexibla kommunikationsnätverk
 • Avbrottsfria processer genom redundanta styrsystems-, strömförsörjnings- och nätverkskoncept
 • Hållbart optimala parameterinställningar för lackeringar med hög kvalitet

Transportteknik bilproduktion med apparatskåpslösning för produktionsautomatisering

Genom hela bilproduktionen gäller att rätt material ska finnas tillgängligt för de korrekta tillverkningsprocesserna vid rätt tidpunkt. Alla olika varianter gör att det ställs mycket höga krav på tillgängligheten och bearbetningen av information i de rörliga systemen.
Lösningar från Phoenix Contact möjliggör en kostnadseffektiv visualiseringsutformning och selektiv manövrering av logistiska processer. Våra digitaliseringslösningar bidrar till tillförlitlig transport av material.

 • Kostnadseffektiv konstruktion genom en selektivt arbetande visualiseringsassistent
 • Drivenheter kopplas på ett sätt som ger lågt slitage och låga förluster
 • Besparingar i installationskostnader genom digitaliseringslösningar som kan monteras i efterhand

Bildörrar i en tillverkningsanläggning

 • Områdesoptimerad tillverkning genom integrering av decentraliserad automationsteknik i anläggningen
 • Snabb idrifttagning tack vare öppna gränssnitt och enkel parameterisering

Slutmontering i en biltillverkningsanläggning

Under slutmonteringen monteras karosseri och drivlina ihop. Människa och maskin monterar dessutom säten, instrumentpanel, hjul och fönsterrutor. Slutligen lämnas en färdig, testad bil till försäljning.
Automationslösningarna från Phoenix Contact stöder korrekt ergonomi och manövreringen vid manuella monteringar. De sörjer för exakt logistik och monteringsprocesser med snabba, tillförlitliga informationsflöden.

 • Enkelt underhåll och reservdelslagring då standardprodukter används
 • Kvalitet genom visuellt stöd för monteringsprocesserna
 • Kostnadseffektiv förbearbetning av datan i de processreglerande styrsystemen

Lösningar för bilindustrin
Lösningar för bilindustrin YouTube

Lösningar för alla produktionsområden

Sammankoppling av säkerhet och flexibla processer är grundförutsättningen för en framgångsrik produktion. Inom den kompletta produktionsprocessen efterfrågas öppna och smidiga automatiseringslösningar. Extra viktigt är en säker kommunikation, fungerande maskinsäkerhet, diagnos samt hög tillgänglighet och bearbetningshastighet.

Team med internationella kollegor

Partner till bilindustrin – globalt

Bilindustrin kräver global tillgänglighet och världsomspännande service. Phoenix Contact har kontor och dotterbolag i över 140 länder runt om i världen. Våra experter har ett nära nätverk över nationsgränserna och har ett ständigt utbyte med våra kunder, partner, forskningen och branschnätverk som PNO.

Vi är en partner till fordonsindustrin.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Stora fordonsprojekt genomförs ofta inte i bara ett land, utan hanteras av olika internationella projektteam på kund- och Phoenix Contact-sidan. Mitt jobb är att säkerställa en smidig kommunikation så att alla intressenter hela tiden har insyn i den aktuella projektstatusen."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"Regelbunden utbildning på plats med tekniska team är en av mina favoritaktiviteter. Det personliga kunskapsutbytet direkt på plats hos kunden om produkter, lösningar och ny teknik är mycket viktigt för mig för att direkt kunna ta itu med frågor och utmaningar."

Angel Troyas

"I ett projekt med vår kund Audi kunde jag bidra med min tekniska expertis som lösningsingenjör direkt på plats i Mexiko. Öppen kommunikation på det lokala språket, direkt stöd av projekten på plats och personligt utbyte med människorna på anläggningen är enligt min mening avgörande för att ett projekt ska lyckas."

Andreas Stanislawski

"För att möta utmaningarna från den innovativa bilindustrin måste produkterna alltid vara skräddarsydda för individuella krav. Det är särskilt viktigt för mig att involvera våra kunder i varje utvecklingssteg så att vi omgående kan ta tillvara på deras återkoppling."

Michael Potthast

"I min roll som Key Account Manager för Automotive är jag den första kontaktpunkten för kommunikationen mellan kunden och Phoenix Contact. Service och ett utbyte baserat på partnerskap och förtroende har högsta prioritet."

Effektstarka produkter för biltillverkning

Med många års erfarenhet och kunskap om de branschspecifika kraven ger utmärkta produkter upphov till enastående industrilösningar. I en intelligent kombination blir dessa produkter till system med flexibla funktioner såsom styrsystem, fjärrövervakning och mätvärdesinsamling. Branschkunnande, mångårig erfarenhet och kunskap om de specifika kraven är hemligheten bakom våra inspirerande industrilösningar.