NearFi-kopplare

NearFi-kopplare – kontaktfri ström- och dataöverföring

NearFi är Phoenix Contacts nya teknik för kontaktfri överföring i realtid. Genom protokolloberoende Ethernet-kommunikation banar tekniken väg för flexibla användningsmöjligheter för alla Ethernet-protokoll.

NearFi-kopplare kan överföra energi (24 V, 2 A) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) via en luftspalt på några få centimeter. Det innebär att du slipper använda slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella tillämpningar och kan dessutom minimera kostnaderna från driftstopp.

Fördelar:

  • Kontaktlös – utan slitage eller underhåll
  • Protokolloberoende och latensfri Ethernet-kommunikation i realtid
  • Hög effekt i kompakt kapsling
  • Flexibel – hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ
  • Diagnostik som syns runt om tack vare LED-ring på kapslingen
Bitorienterad överföring med NearFi

NearFi-kommunikation i realtid

Ethernet i realtid

Energi- och datakopplaren överför Ethernet-data i realtid med upp till 100 MBit/s. Kopplarna arbetar fullständigt protokolltransparent så att alla konventionella Ethernet-protokoll kan användas.

Dessutom överför kopplaren även energi induktivt och kan därmed kontaktfritt försörja ytterligare terminalmoduler såsom I/O-stationer, switchar etc. med energi.

NearFi-kopplare animation - Live Demo
NearFi-kopplare animation - Live Demo YouTube

NearFi-teknik i video

Vill du veta mer Phoenix Contacts kontaktfria realtidsöverföringsteknik NearFi, utan att läsa mycket? Då kan du titta på vår video.

I demon visar vi hur avbrottskostnaderna minimeras genom att NearFi-kopplaren ersätter slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella applikationer.

NearFi-kopplare i drift bland damm och smuts

Robusta och mångsidiga

NearFi-kopplare tål damm och smuts

Där konventionell anslutningsteknik ofta begränsas av plats- och rörelsebegränsningar, vibrationer, damm och smuts, rotation och frekvent kontaktering, kan NearFi användas för slitagefri kommunikation via en luftspalt på några få centimeter. Överföringen begränsas inte heller av icke-metalliska mellanrum som t.ex. glas, plast eller trä, vilket banar väg för flexibla användningsmöjligheter.

Tack vare robusta IP65-kapslingar med M12-anslutningar för Ethernet och spänning kan NearFi-kopplare användas även i krävande miljöer.

Fördelar: kan användas universellt.

NearFi-kopplare i vinklat läge

NearFi-kopplare i drift

Hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ

I motsats till konventionella kontaktlösningar kan NearFi-kopplare dras till varandra från valfri riktning eller till och med roterande. Kopplarna behöver inte heller sitta exakt över varandra, utan kan sitta mitt emot varandra med en förskjutning eller en tangentiell vinkel.

Universella monteringsmöjligheter gör att kopplarna kan monteras flexibelt. Kopplarna kan monteras med monteringsflänsen och M5-skruvar eller med innergängan och M6-skruvar.

Fördel: reducerade precisionskrav på den mekaniska rörelsen för två oberoende anläggningsdelar.

En man betraktar en NearFi-kopplare med cirkulär optisk signalering

Primär- och sekundärkopplare med en cirkulär LED-ring för snabb diagnostik

Enkelt idrifttagande och enkel diagnostik

I princip behövs det alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt. En integrerad justeringshjälp signalerar när enheterna har kopplats optimalt.

Den cirkulerande optiska signaleringen med ljusstarka LED-lampor visar kopplingssträckans driftsberedskap från varje rumslig vinkel. Via en digital utgång går det dessutom att diagnostisera kopplarna med ett överordnat styrsystem. En digital ingång vid basenheten gör det möjligt att definierat slå på och stänga av mottagarenheten.

Typiska tillämpningar för NearFi-kopplare

Robot i bilfabriken
Materialtransportsystem
Förarlösa transportsystem (FTS)
Hanterings- och lättkonstruktionsrobotar
Renrumssystem
Robot i bilfabriken

Vid underhållsintensiva applikationer, t.ex. verktygsbyte på robotar, kan NearFi-kopplare enkelt användas istället för slitagebenägna och underhållsintensiva kontakter, vilket minimerar kostnaderna från driftstopp.

Materialtransportsystem

Kommunicera kontaktfritt med NearFi-kopplare mellan arbetsstyckeshållare och bearbetningsstationer. Ersätt släpringar i vrid- och rundtaktsbord med slitagefria kopplare.

Förarlösa transportsystem (FTS)

Installera NearFi-kopplare snabbt och enkelt på ditt förarlösa transportsystem (FTS) samt överför energi och data kontaktfritt mellan laddstationer och FTS.

Hanterings- och lättkonstruktionsrobotar

Använd NearFi-kopplare för kontaktlös dockning mellan robotar och arbetsplatser och ersätt slitagebenägna kontakter.

Renrumssystem

Använd NearFi-kopplare för kommunikation i renrumssystem. Genom den kontaktfria överföringen undviker du partikelbelastningar vid kontakter.

NearFi-kopplare i drift vid byte av robotverktyg

Verktygsbyte på industrirobot

NearFi-kopplare i drift vid byte av robotverktyg

I synnerhet vid tillämpningar som byte av robotverktyg är kontakternas livslängd begränsad. Vid byten av robotverktyg lossas och ansluts kontakterna ofta flera hundra gånger per dag.

Kontakter kan skadas, bli smutsiga eller böjas. Det leder till oplanerade eller oförutsägbara produktionsbortfall och regelbundna underhållsintervall. Kostnaderna kan snabbt rusa iväg till sjusiffriga belopp. Kontaktfri kommunikation med NearFi-kopplare råder snabbt bot.