Digital Factory: framtiden börjar idag Öka produktiviteten, förbättra hållbarheten, stärk datasäkerheten

En fabrik i en skog med logotypen Digital Factory now abstrakt avbildad med ikoner för temana öka produktiviteten, öka hållbarheten, stärka datasäkerheten

Utnyttja möjligheterna med Digital Factory för ökat mervärde

Digital-Factory-lösningar är nyckeln till en effektiv, hållbar och säker produktion. Och därmed för mervärde. Gå från att vara ägare till förvaltare av dina data och använd dem aktivt. Med Digital-Factory-lösningar kan du samtidigt förbättra produktiviteten och hållbarheten i din fabrik och stärka säkerheten i din produktion för ökad resiliens och stabilitet.

Anställda inom Food Beverage samtalar framför en surfplatta med en Metering and Reporting-instrumentpanel

Dina data alltid i åtanke för att optimera utrustningens totala effektivitet

Öka din produktivitet

Då produktions- och processkedjorna fungerar bättre optimeras kostnaderna och avkastningen. Våra lösningar för Digital-Factory skapar transparens och kunskap om alla processdata. Med hjälp av analysen kan du optimera och automatisera dina processer på ett målinriktat sätt. Detta leder till en betydande ökning av produktiviteten samtidigt som kostnaderna sänks.

Gröna växter i bakgrunden med en logotyp för Net Zero som representerar den hållbara fabriken

Hållbar produktionsstyrning för ett CO₂-neutralt fotavtryck

Förbättra din hållbarhet

Konsumenterna föredrar hållbara produkter och varumärken, lagar och regleringar skapar ytterligare tryck. Våra lösningar för Digital Factory skapar transparens och kunskap om alla lastdata. Med analysen kan du dra slutsatser om din resursförbrukning. Det sänker kostnaderna, bidrar till att minska utsläppen av klimatgaser och ökar företagets hållbarhetsbalans.

mGuard-security-router i en produktionsanläggning

Skydd mot obehörig åtkomst till din produktionsanläggning

Stärk din datasäkerhet

360°-datasäkerhet är grunden för en säker och tillförlitlig produktion inom Industri 4.0. Allt större produktionsnätverk, strängare lagkrav och nätverk mellan alla intressenter i produktionen ökar behovet av en holistisk cybersäkerhetsstrategi i fabriken.
Detta kräver en analys av hela nätverket enligt IEC 62443 för att säkerställa att data och åtkomst (på olika platser) alltid är säkra. Bara på det här sättet kan säkerhetsstatusen övervakas och utvärderas på ett övergripande sätt. Det handlar bland annat om att följa lagar och förordningar som NIS 2.0 eller IT-säkerhetslagen, säkra avtal i leveranskedjan eller skydda know-how från obehörig åtkomst. Detta kan förverkligas med 360°-säkerhetskonceptet (certifierat enligt IEC 62443) från Phoenix Contact.

Det vi tidigare bara hade en magkänsla för kan vi idag bevisa. Vi utvärderar data, använder programvarukunskap och kan därmed upptäcka avvikelser i ett tidigt skede, förbättra produktkvaliteten och optimera produktionsprocesserna snabbare.

Stefan Schnake - Phoenix Contact Electronics GmbH, Chef för Manufacturing Data Support
Medarbetare från PLCnext Factory-produktionen i Bad Pyrmont hos Phoenix Contact Electronics Stefan Schnake

Ditt manöverutrymme – obegränsat med våra lösningar

Nyckeln till ökad produktivitet, hållbarhet och säkerhet är data. Den som behärskar dem kommer även vara konkurrenskraftig i framtiden. Du har fyra handlingsfält där du kan blanda om korten för dig själv. Från lösningar för datainsamling till intelligenta, AI-baserade lösningar för smart produktion. Våra Digital Factory-lösningar är lika individuella och målinriktade som din produktion.

Piktogram för datainsamling
Piktogram för datatransport
Piktogram för datasäkerhet
Piktogram för dataanvändning
Piktogram för datainsamling

Sensor-, maskin- och processdata genereras permanent. Datainsamling fungerar på olika platser och över hela världen. Även existerande maskiner kan integreras i den digitala fabriken tack vare öppna gränssnitt.

Piktogram för datatransport

Att göra komplexitet lätt att hantera – lättare sagt än gjort. Det är för att data genereras på alla nivåer i den digitala fabriken – från en sensor till ända upp i molnet – och nätverket växer för varje dag. Dataflödet är grunden för en friktionsfri produktion i en digital fabrik. Flexibla strukturer och möjligheter till nätverksdiagnostik i realtid skapar en framtidssäker och utbyggbar infrastruktur.

Piktogram för datasäkerhet

Ju mer komplext nätverket är, desto viktigare är datasäkerheten. Detta gäller både IT- och OT-nivåerna. En 360-graders säkerhet för alla branscher inom nätverket är A och O för framgång och stabilitet i den digitala fabriken. 

Piktogram för dataanvändning

Riktad användning och uppkoppling av data är avgörande för den digitala fabriken. Den intelligenta sammankopplingen av ERP, MES, DCS och produktion ger upphov till ny kunskap som ger det avgörande övertaget. 

Digital Factory i praktiken: användningsfall inom livsmedels- och dryckessektorn

Processoptimering i befintliga arbetsflöden är en av de viktigaste faktorerna för att göra produktionen och tillverkningen mer resurseffektiv. Med våra lösningar kan du förverkliga din digitalisering under drift: steg för steg, utan stora tekniska insatser, stilleståndstider eller tidskrävande maskinombyggnader.

Transportband med äpplen i livsmedelsindustrin
Anställda inom dryckesindustrin
Anställda i produktionen under väsentlighetsanalysen
Medarbetare med surfplatta i produktionen
Transportband med äpplen i livsmedelsindustrin

Allt fler konsumenter kräver transparens när det gäller koldioxidavtrycket från deras livsmedel. Denna information och mycket mer om förbrukning och resursanvändning i produktionen tillhandahålls av holistisk mediemätning. Den avgörande fördelen: all information är tillgänglig i realtid, oavsett var du befinner dig. Och de gör det utan att påverka dina produktionsprocesser.

Anställda inom dryckesindustrin

Det måste vara möjligt att exakt utvärdera insamlade data. Vi gör dina data begripliga och intelligenta. Vår lösning ger korrekt och anpassat bearbetad information om den aktuella produktionsstatusen i realtid. Och dessutom: Data som anpassats till olika medarbetares eller gruppers behov görs tillgängliga via intuitiva användargränssnitt. Det innebär kunskap, förtroende och är grunden för realistiska prognoser och korrekta beslut.

Anställda i produktionen under väsentlighetsanalysen

Vi ser företagen ur ett helhetsperspektiv och ser inte hållbarhet och effektivitet som motsatser. Effektiviteten ökar genom optimeringar av styrsystem och produktion. Det sparar energi och resurser – ett minus för kostnaderna, ett starkt plus för hållbarheten.  

Medarbetare med surfplatta i produktionen

Data är kärnan i all produktion. I vår nätverksbaserade värld växer hotet om dataförlust och manipulation varje dag. De största säkerhetsriskerna och de rättsliga kraven utgör ramverket. Phoenix Contact erbjuder 360°-industrisäkerhet – heltäckande säkerhet för kunddata, kommunikation och drift av maskiner och anläggningar – och gör din produktion motståndskraftig och tillförlitlig.

Bryter ny mark med Digital Factory

Digitaliseringen kräver också ett nytt sätt att tänka. Vi gjorde det i vår PLCnext Factory – produktionsanläggningen för Phoenix Contact Electronics: där våra produkter för automation, säkerhetstillämpningar och nätverkssäkerhet tillverkas, bröt vi ny mark. Resultatet förvånar och övertygar på samma gång.

Siffror, data, fakta om PLCnext Digital Factory

Upplev Digital Factory interaktivt

Upplev de möjligheter som Digital Factory-lösningar ger dig i vår interaktiva rundtur. Lär dig hur du ökar produktiviteten i din fabrik, förbättrar hållbarheten och samtidigt skyddar den mot obehörig åtkomst. Vi kommer att visa dig hur vi har implementerat detta på vår egen produktionsanläggning i Bad Pyrmont.

Dr. Till Potente välkomnar dig virtuellt i vår 360°-Digital-Factory och visar dig potentialen direkt i produktionen.

Utdrag från PLCnext Factory 360°-tour
Whitepaper
Börja i dag: Sex steg till en hållbar fabrik
Med de data du genererar har du redan i dag nyckeln till en hållbar fabrik. I vår guide får du veta vilka enkla och konkreta åtgärder du kan vidta för att ta de första viktiga stegen mot en hållbar framtid. Ladda ner whitepaper nu utan kostnad, utan att du behöver lämna dina kontaktuppgifter.
Ta reda på mer nu
Man med skyddshjälm i en fabrik
Team Digital Factory now – dina kontaktpersoner

Vi hjälper dig över hela världen på vägen till den digitala fabriken

Våra experter finns där för dig

Våra digitaliseringsexperter pratar gärna med dig om dina specifika förutsättningar på plats. Tillsammans tittar vi på dina behov och din nuvarande digitaliseringsstatus och visar dig var du kan hitta din hävstång för ökad produktivitet och hållbarhet – från effektiva lösningar för brownfield-tillämpningar till omfattande digitaliseringskoncept för smart produktion.

Forma framtiden tillsammans

Med en passion för teknik och innovation skapar vi tekniska lösningar för en värld värd att leva i. Vi utvecklar individuella kundlösningar runt om i världen, arbetar som partner i expertkommittéer och utformar nya tekniska idéer för en värld som är värd att leva i.

Produktion med IT-säkerhetskomponenter och TÜV SÜD-sigill IEC 62443

360° säkerhet certifierad enligt IEC 62443

Säkert certifierad – redan idag enligt morgondagens standarder

Digitaliseringens djupgående omvandling kräver nya standarder för att vi ska kunna agera snabbt och säkert. Våra experter bidrar med värdefulla synpunkter i en rad olika tekniska kommittéer och standardiseringskommittéer. Här utvecklar vi tillsammans med partners nya datasäkerhetsstandarder för komplexa nätverk på IT- och OT-nivå, som redan idag införlivas i vår produktutveckling.

Hur cybersäkerhet implementeras i Digital Factory ges av samverkan mellan tekniska och organisatoriska åtgärder som alltid måste anpassas efter det specifika användningsfallet. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet för att lyckas med implementeringen.

Dr Lutz Jänicke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Dr Ing Lutz Jänicke säkerhetsexpert Phoenix Contact IEC 62443 TÜV Süd
Idealet Empowering the All Electric Society

Morgondagens hållbara värld, dagens teknik

Den digitala fabriken i All Electric Society

På resan mot en miljövänlig värld utgör CO2-neutral energi en viktig komponent i en hållbar framtid. Phoenix Contact driver på denna utveckling med sektorkoppling, vars mål är intelligent sammankoppling av alla energigenererande och energiförbrukande sektorer. Digital Factory har olika framtidsinriktade lösningar redo för detta.

För att t.ex. medarbetarna ska uppnå hög produktivitet i en resurssnål verksamhet, behövs det diverse information från din fabriks infrastruktur. En förutsättning är rätt insamling, hantering och användning av det ökande antalet datapunkter. Genom att använda aktuella kommunikationsstandarder erbjuder lösningarna för Digital Factory optimala förutsättningar för en ren framtid.

PLCnext Factory-Tour

Digital Factory now på YouTube

På YouTube visar våra experter från PLCnext Factory hur det går att klara de olika utmaningarna genom att använda intelligenta lösningar. Upptäck vilka lösningar som gör att du kan reagera på den växande infrastrukturen i din produktion. Se hur du kan tänka om då du använder intelligent dataanvändning, modern produktionsteknik, och hur det kan optimera befintliga arbetsprocesser.