Kvinna och man vid bildskärm i digital fabrik

Digital Factory Färdiga lösningar som genomförs nu

Digitaliseringen ställer produktionen inför många utmaningar. Dock ger den framförallt mängder av möjligheter till att öka både produktivitet och anläggningstillgänglighet.

Utnyttja de maskin- och processdata som du redan har för att utforma din produktion mer flexibelt och effektivt. Lägg grunden för nya, datacentrerade affärsmodeller för att säkra din konkurrenskraft på lång sikt. Oavsett om det rör sig om nya anläggningar eller eftermontering har Phoenix Contact nya lösningar klara redan nu för att hjälpa dig med din digitala omvandling.

Tack vare våra Digital Factory-lösningar kunde vi öka produktiviteten i vår egen tillverkning med mer än 10 % på bara ett och ett halvt år. Dock ser vi ännu fler möjligheter som vi vill exploatera under de kommande åren.

Dr. Till Potente - Phoenix Contact, Vice President Operations and Sustainability inom Industry Management and Automation
Dr. Till Potente

Digitalisera nu We make the Digital Factory happen - now

För att du ska kunna dra nytta av fördelarna med digitaliseringen så snabbt som möjligt hjälper vi dig behovsanpassat – från enkla separata lösningar till omfattande digitaliseringskoncept.

Baserat på verkliga krav har alla våra lösningar utvecklats, testats och implementerats i produktionsprocessen med lyckat resultat tillsammans med den egna tillverkningen. Där bidrar de redan idag till produktivitetsökningen.

Text Digital Factory Now

Digitalisering av din produktion med Phoenix Contact Data är nyckeln i varje digitaliseringskoncept

I centrum för alla digitala processer står data. Dessa måste samlas in och bearbetas och tillhandahållas för användning på rätt plats och i ett lämpligt format. Den ökande sammankopplingen av intelligenta enheter ökar dock risken för hackerangrepp. Detta gör det än viktigare att fullständigt implementera säkerhetsaspekterna inom din industri. Digital Factory bygger på de fyra följande verksamhetsområdena:

  • Data Collection, Storage, and Evaluation
  • Data Transportation
  • Data Security
  • Data Usage

De fyra verksamhetsområdena erbjuder dig olika lösningar från insamling av data till utnyttjande av data. Varje enskild lösning anpassas inte bara individuellt efter dina behov. Även verksamhetsområdena kan kombineras valfritt eller betraktas var för sig. Oavsett var du befinner dig på vägen mot den digitala fabriken hjälper vi dig gärna med de kommande stegen.

Huvudnivå för 360° virtuell Digital Factory

Upptäck Digital Factory nu Upplev vår 360° virtuella rundvandring

Upplev hur de fyra verksamhetsområdena redan idag har realiserats på produktionsanläggningen i Bad Pyrmont. Dr. Till Potente tar emot dig virtuellt i vår interaktiva 360° Digital Factory och ser fram emot ditt besök och dina frågor.

PLCnext Factory Tour

Nytänkande inom produktion, produkter och processer

Växande infrastruktur i din produktion kräver intelligent användning av data, modern produktionsteknik och ett annat tankesätt för befintliga arbetsprocesser. Våra experter från PLCnext Factory visar hur det går att klara de olika utmaningarna genom att använda intelligenta lösningar. Upptäck lösningarna som kan förverkliga din Digital Factory.

Surfplatta med visualisering av digitaliseringen

Vårt prestationslöfte för din Digital Factory Redo för användning nu

För att kunna klara dagens krav på digitalisering och realisera möjligheter på ett lönsamt sätt, erbjuder våra lösningar dessa mervärden:

✔ Skalbara – skräddarsydda efter dina krav
✔ Testade och validerade – i vår egen produktion
✔ Ready-to-use – dra nytta av den digitala omvandlingen redan idag

Med målinriktad rådgivning hittar vi den rätta lösningen för din digitala fabrik tillsammans. Låt oss ta itu med digitaliseringens utmaningar tillsammans och utnyttja möjligheterna.

Empowering the All Electric Society CO2-neutral produktion med Digital Factory

På vägen mot en miljövänlig omvärld utgör den CO2-neutrala energin en viktig komponent för en hållbar framtid. Phoenix Contact driver på denna utveckling med sektorkoppling, vars mål är intelligent sammankoppling av alla energigenererande och energiförbrukande sektorer. Digital Factory har olika framtidsinriktade lösningar redo för detta.

För att t.ex. maskinerna ska uppnå hög produktivitet i en resurssnål verksamhet, behövs det diverse information från din fabriks infrastruktur. En förutsättning är rätt insamling, förvaltning och användning av det ökande antalet datapunkter. Genom att använda aktuella kommunikationsstandarder som 5G eller TSN erbjuder lösningarna för Digital Factory optimala förutsättningar för en ren framtid.

Vad handlar Digital Factory om? Värt att veta om digitaliseringen

Tidsåldern för Industri 4.0 för med sig olika krav när det gäller kvalitet, flexibilitet och kostnader i den digitala produktionen. Den digitala sammankopplingen av sensorer, instrument och andra nätverkskomponenter inom Industrial Internet of Things (IIoT) möjliggör sammankoppling av din digitala fabriks OT-miljö och IT-miljö.

För företag är fördelen uppenbar: Produktiviteten ökar och själva produktionen kan förebygga eventuella bortfall med Predictive Maintenance. Med en Digital Factory går det att uppleva digitaliseringen i ditt företag.