Visualisering av olika tekniker och trender inom ramen för digitaliseringen, till exempel användning av en Cobot, smart användning av data etc.

Digital Factory Lösningar klara för användning genomförs nu

Digitaliseringen ställer produktionen inför många utmaningar men framför allt erbjuder den dessutom otaliga möjligheter till produktivitetsökning och till en ökning av anläggningstillgänglighet.

För att utforma din produktion mer flexibelt och mer effektivt ska du använda redan befintliga maskin- och processdata. Lägg grunden för nya, datacentrerade affärsmodeller för att säkra din konkurrenskraft på lång sikt. Oavsett om det rör sig om nya anläggningar eller retrofit har Phoenix Contact nya lösningar i beredskap redan idag för att hjälpa dig med din digitala omvandling.

Tack vare våra Digital Factory-lösningar kunde vi öka produktiviteten i vår egen tillverkning med mer än 10 % på bara ett och ett halvt år. Dessutom ser vi i alla fall ännu mer potential som vi vill exploatera under de kommande åren.

Dr. Till Potente - Phoenix Contact, Senior Director Production and Engineering inom Industry Management and Automation
Dr. Till Potente
Whitepaper
Börja i dag: Sex steg till en hållbar fabrik
Med de data du genererar har du redan i dag nyckeln till en hållbar fabrik. I vår guide får du veta vilka enkla och konkreta åtgärder du kan vidta för att ta de första viktiga stegen mot en hållbar framtid. Ladda ner whitepaper nu utan kostnad, utan att du behöver lämna dina kontaktuppgifter.
Ta reda på mer nu
Man med skyddshjälm i en fabrik

Digitalisera nu We make the Digital Factory happen - now

För att du ska dra nytta av fördelarna med digitaliseringen så snart som möjligt hjälper vi dig behovsprövat – från enkla separata lösningar till omfattande digitaliseringskoncept.

Baserat på reella krav har alla våra lösningar utvecklats, testats om implementerats i produktionsprocessen med lyckat resultat tillsammans med den egna tillverkningen. Där lämnar de redan idag ett avgörande bidrag till produktivitetsökningen.

Text Digital Factory Now

Digitalisering av din produktion med Phoenix Contact Data är nyckeln i varje digitaliseringskoncept

I centrum för alla digitala processer står data. Dessa måste samlas in och bearbetas och tillhandahållas för användning på rätt plats och i ett lämpligt format. Den ökande uppkopplingen av smarta enheter ökar dock risken för hackerangrepp. Desto viktigare är ett fullständigt genomförande av säkerhetsaspekterna inom din industri. Digital Factory bygger på de fyra följande verksamhetsområdena:

  • Data collection, storage and evaluation
  • Data transportation
  • Data security
  • Data usage

De beskrivna fyra verksamhetsområdena erbjuder dig olika lösningar från insamling av data till utnyttjande av data. Varje enskild lösning anpassas inte bara individuellt efter dina behov utan även verksamhetsområdena kan kombineras valfritt eller betraktas var för sig. Oberoende av var du befinner dig på vägen mot den digitala fabriken hjälper vi dig gärna med de kommande stegen.

Huvudnivå för 360° virtuell Digital Factory

Upptäck Digital Factory nu Upplev vår 360° virtuella rundvandring

Upplev hur de fyra verksamhetsområdena redan idag har genomförts på produktionsplatsen i Bad Pyrmont. Dr. Till Potente tar emot dig virtuellt i vår interaktiva 360° Digital Factory och gläder sig över ditt besök och dina frågor.

PLCnext Factory Tour

Nytänkande inom produktion, produkter och processer

Växande infrastruktur i din produktion kräver intelligent användning av data, modern produktionsteknik och ett annat tankesätt för befintliga arbetsprocesser. Våra experter från PLCnext Factory visar hur det går att klara de olika utmaningarna genom att använda intelligenta lösningar. Upptäck lösningarna som kan förverkliga din Digital Factory.

Surfplatta med visualisering av digitaliseringen

Vårt prestationslöfte för din Digital Factory Redo för användning nu

För att göra digitaliseringens aktuella krav rättvisa och omsätta möjligheter på ett lönsamt sätt erbjuder våra lösningar dig följande mervärden:

✔ Skalbara – skräddarsydda efter dina krav
✔ Testade och validerade – i vår egen produktion
✔ Ready-to-use – dra nytta av den digitala omvandlingen idag

Med målinriktad rådgivning hittar vi den rätta lösningen för din digitala fabrik tillsammans. Låt oss ta itu med digitaliseringens utmaningar tillsammans och utnyttja möjligheterna.

Empowering the All Electric Society CO2-neutral produktion med Digital Factory

På väg till en miljövänlig omvärld utgör den CO2-neutrala energin en viktig beståndsdel för en hållbar framtid. Phoenix Contact driver denna väg framåt med sektorskoppling vars mål är intelligent uppkoppling av alla energigenererande och energiförbrukande sektorer. Digital Factory har olika framtidsinriktade lösningar i beredskap för detta.

För att t. ex. uppnå hög produktivitet för maskinerna inom ramen för en drift som är skonsam mot resurserna behövs det diverse information från din fabriks infrastruktur. En förutsättning är riktig registrering, hantering och användning av det ökande antalet datapunkter. Genom användning av aktuella kommunikationsstandarder som 5G eller TSN erbjuder lösningarna för Digital Factory optimala förutsättningar för en ren framtid.

Vad handlar Digital Factory om? Värt att veta om digitaliseringen

Tidsåldern för Industri 4.0 medför olika krav när det gäller kvalitet, flexibilitet och kostnader inom den digitala produktionen. Den digitala uppkopplingen av sensorer, instrument och fler nätverkskomponenter inom ramen för Industrial Internet of Things (IIoT) möjliggör uppkoppling av din digitala fabriks OT-nätverk och IT-nätverk.

För företag är fördelen uppenbar: Produktiviteten ökar och produktionen själv kan motverka eventuella bortfall förebyggande genom Predictive Maintenance. Med en Digital Factory går det att uppleva digitaliseringen i ditt företag.