Kultur och värdegrund

Vad står Phoenix Contact för? Här kan du läsa om grunden för vårt samarbete och hur vi bidrar till en mer hållbar värld.
Anställda tittar på en surfplatta tillsammans

Baserat på vår passion för teknik och innovation skapar vi tillsammans en hållbar värld

Vi har alltid utvecklat teknik för en bättre framtid. För oss är tekniken nyckeln till välstånd och en hållbar tillväxt. Det gör att Phoenix Contact alltid har haft större värden i åtanke. Med Purpose Statement (syftesförklaringen) – vårt ”Varför” – skriver vi ner vårt företags syfte:

”Baserat på vår passion för teknik och innovation skapar vi tillsammans en hållbar värld.”

Vi har kunskapen, produkterna och lösningarna för att forma denna värld. Vi ser oss själva som en aktiv del av samhället. Det är uppenbart att våra handlingar har en inverkan. Vi kan och vill mäta oss med detta.

Vår mission

Som teknikföretag strävar vi efter målbilden med All Electric Society på vägen mot en hållbar värld.

Uppkopplad jordglob för att visualisera All Electric Society

Empowering the All Electric Society

Empowering the All Electric Society

”Lösningar för elektrifiering, nätverk och automatisering är vårt bidrag till en värld där alla har tillgång till förnyelsebar energi.”

Detta är vår mission, som vi använder för att beskriva vad vi gör för att uppnå målbilden av en hållbar värld.

Vår kultur och våra värderingar

Som oberoende familjeföretag förenar vi vårt jordnära sätt och långsiktiga filosofi med vår passion för den senaste tekniken. Det är människorna som står i fokus hos Phoenix Contact.

Globala utmaningar utan motstycke kräver mer än någonsin ett medvetet engagemang för värdebaserade åtgärder.

En tavla med Corporate Principles i ett mötesrum

Grunden för vårt agerande och vårt samarbete har i årtionden varit fast förankrad i våra Corporate Principles. Oförändrade i ordalydelsen. Oförändrade i sin inverkan.

Oberoende

  • Vi agerar alltid på ett sådant sätt att vi kan säkerställa vår entreprenörskraft.

Innovativ och kreativ

  • Vi ser på innovation som vägen in i en hållbar framtid som gör att vi kan utveckla företaget långsiktigt.

Tillitsfullt partnerskap

  • Vårt agerande vägleds av en ömsesidig tillit, vänlighet och uppriktighet.
  • Våra relationer till kunder och affärspartners fokuserar på hållbara fördelar för alla parter.
  • Vår företagskultur främjar förtroende och våra medarbetares utveckling så att de kan nå uppsatta mål.

Att skapa mening tillsammans med en entreprenörsanda Detta, tillsammans med vår passion för teknik och innovation, förenar oss på Phoenix Contact.

Planering i en industrihall
Arbetare i signalväst och skyddshjälm
Tre studenter från det dubbla studieprogrammet i maskinbyggnation i verkstaden
Arbetare i transformatorstationen
Tre män i arbete i Eduline-laboratoriet, Kiel