Lösningar för Smart Traffic

Smart Traffic Lösningar för intelligent trafikinfrastruktur

Utmaningarna för trafikinfrastrukturen är stora i tider av klimatförändring och globalisering. Utöver garantin om mobilitetskomfort och säkerhet ska framtidens trafikleder bli mer miljövänliga och hållbara. Tiden har kommit för att använda digitalisering och artificiell intelligens för en förbättrad, innovativ informationsinsamling och trafikstyrning.

För att styra och koppla upp morgondagens trafik på ett effektivt sätt utvecklar Phoenix Contact öppna och säkra system för land- och vattentrafikvägar. Vi lägger grunden för en medtänkande trafikinfrastruktur med smarta lösningar som intelligent trafikövervakning eller belysningshantering för urbana applikationer.

En trafikinfrastruktur som förbrukar mindre kol och mindre energi är en nödvändig förutsättning för en klimatvänlig ekonomisk utveckling. Trafiksektorns bidrag för att nå klimatmålen drivs framåt genom digital teknik och intelligenta automatiseringslösningar. Utforma Smart Traffic tillsammans med oss.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Digitalisering av väginfrastrukturen

Mobilitetens kvalitet beror ofta direkt på en stads eller regions attraktivitet. En ständig ökning av transportkapaciteten i alltmer komplexa strukturer kräver smarta koncept för våra vägar. För att förbättra trafikflödet och hållbarheten på vägarna erbjuder vi digitala lösningar för krävande projekt kring trafikhantering, tunnelbyggnad och infrastrukturutrustning. Vi ökar då inte bara energieffektiviteten för trafikutövarna utan förbättrar även mobilitetskomforten och trafiksäkerheten.

Grönt ljus

Trafikstyrning Öppna och säkra system för vägar som "tänker".

CO2-emissioner, buller och ökad uppkomst av damm har konsekvenser för människa och natur över hela världen. I framtiden är ett intelligent trafikhanteringssystem med utnyttjande av trafik- och miljödata ovillkorligt. Ett digitalt optimerat trafikflöde ökar då inte bara energieffektiviteten för transportsättet utan förbättrar även trafiksäkerheten i staden.

Hos Phoenix Contact uppstår intelligenta trafiksystem som möjliggör en automatiserad trafikstyrning. Genom att använda sensorer samt analys-, prognos- och informationssystem ansluts vägen till trafikledningen via ett kommunikationsnätverk.

Upplyst park på natten

Allmän belysning Styra gator och torg effektivt

Den befintliga infrastrukturen för belysning måste möta nya tekniska och ekonomiska utmaningar. En ökad säkerhet och attraktivitet för gator och torg är centralt. Stadsplanerare satsar på energi- och resurssparande lösningar.

Intelligent belysningsstyrning erbjuder en enorm potential när det gäller energieffektivitet och svarar för en friktionsfri och individuellt anpassningsbar drift av lamporna. Portföljen sträcker sig från elektromekaniska komponenter, styrsystems- och kommunikationskomponenter med integrerad fjärruppkoppling till molnbaserade ljushanteringssystem för urbana tillämpningar.

Tunnelexperter från Phoenix Contact står i tunneln

Tunnelteknik Lösningar för tunnelinfrastruktur

Gator, tåg och tunnelbanetunnlar spelar en viktig roll i utvecklingen av ett effektivt och hållbart mobilitetssystem. Stora ökningar av transportkapaciteten i allt mer komplexa strukturer kräver smarta automationslösningar. Fokus ligger på den urbana mobiliteten och trafikanternas säkerhet.

Phoenix Contact är en pålitlig och erfaren samarbetspartner vid genomförandet av krävande tunnelautomationsprojekt. De tillhandahåller allt från det centrala elementet i styrtekniken, sköter anslutningen av givare och ställdon, installerar överspänningsskydd och levererar det omfattande säkerhetskonceptet.

Digitalisering av vattenvägarna

En säker och tillförlitlig användning av sjölederna måste alltid vara garanterad. Internationellt tillgängliga vattenvägar kräver tillförlitlig signalering under svåra omgivningsförhållanden, säker styrning enligt maskindirektivet och intelligent uppkopplade anläggningar. Med Smart Traffic-lösningar blir driften och utbyggnaden av vattenvägar mer transparent, effektivare och kundvänligare.

Experter på säker signalering på vattenvägar står vid vattnet

Slussanläggningar Säker drift med signallampor och automatiseringsteknik

Slussar och rörliga broar möjliggör varutrafiken på och över vattenvägar. För att sjötrafiken ska kunna reagera på hinder som fartygsstrukturer i god tid regleras trafiken av signaler som syns på långt håll. Baserat på modern automatiseringsteknik garanteras ett säkert trafikflöde utan extra fördröjningar.

Phoenix Contact erbjuder produkter och system för en genomgående automatisering av signaleringen på vattenvägar. Portföljen sträcker sig från de olika LED-lamporna för användning i en krävande omgivning till en helhetslösning. Med en intelligent hantering av vattentrafik förverkligar du en säker drift dygnet runt och sänker de löpande kostnaderna.

Visualisering av sammankopplingen av vatteninfrastrukturen

Sensoruppkoppling Ständig översikt över miljöförhållandena inom sjöfarten

Extremväder som ihållande torka eller extrem kyla hindrar sjöfarten i ökad omfattning. Tidig upptäckt och rapport om sjunkande vattennivåer eller tillfrusna vattenvägar kan förhindra kritiska situationer. Digital information är ett stöd vid beslutet om sjötrafiken ska ställas in eller fortsätta.

En effektiv övervakning av miljöpåverkan sker med lämpliga sensorer. Sensorerna levererar viktiga data, t. ex. vattennivåer och vattentemperatur. Prognostisering av förändringarna i vattenvägarnas förutsättningar härleds via intelligenta åtgärder som kompletterats med väder- och klimatdata. Med hjälp av en standardiserad uppkoppling går det att integrera både befintliga, nya och mycket avlägsna sensorer på ett enkelt och komfortabelt sätt.

Grunden för kommunikationen på framtidens vattenvägar utgörs av sensornätverk som LoRaWAN och standarder för mobilnät som 5G – alltid med garantin att de höga kraven på datasäkerhet och tillgänglighet uppfylls.