Smart Traffic Gör transporterna mer effektiva och transparenta – för en koldioxidsnål och mindre energiförbrukande trafikinfrastruktur.

Person med smartphone och surfplatta framför ett vattendrag

Trafiksektorns bidrag för att nå klimatmålen drivs framåt genom digital teknik och intelligenta automatiseringslösningar. Utforma Smart Traffic globalt tillsammans med oss.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Vägtrafik med nätverk

Data förändrar vår rörlighet

Mobilitetens kvalitet beror ofta direkt på en stads eller regions attraktivitet. En ständig ökning av trafiken i alltmer komplexa strukturer kräver mer än någonsin smarta koncept för vägar och vattenvägar.
För att göra mobiliteten effektivare används digitalisering och artificiell intelligens för förbättrad, innovativ informationsinsamling och trafikstyrning. Databaserad styrning och nätverksanslutning av trafikinfrastrukturen leder inte bara till mer energieffektiva transportsätt, utan förbättrar också mobilitetskomforten och trafiksäkerheten.

Låt oss få trafikinfrastrukturen att tänka själv

Utmaningarna för trafikinfrastrukturen är stora i tider av klimatförändring och globalisering. Phoenix Contact utvecklar öppna och säkra system för trafikstyrning, tunnelbyggnad och trafikteknisk utrustning. Målet är en trafikinfrastruktur som tänker själv – för att optimera mobiliteten, förbättra luftkvaliteten, skydda miljön och undvika olyckor.

Användningsområden

Upplyst gata i en stad på natten
Stadstrafik
Upplyst tunnel
Samtal mellan två personer framför en sluss med signalanläggningar
Upplyst gata i en stad på natten

Den befintliga infrastrukturen för belysning måste möta nya tekniska och ekonomiska utmaningar. En ökad säkerhet och attraktivitet för gator och torg är centralt. Stadsplanerare satsar på energi- och resurssparande lösningar.

Intelligent belysningsstyrning erbjuder en enorm potential när det gäller energieffektivitet och svarar för en friktionsfri och individuellt anpassningsbar drift av lamporna. Portföljen sträcker sig från elektromekaniska komponenter, styrsystems- och kommunikationskomponenter med integrerad fjärruppkoppling till molnbaserade ljushanteringssystem för urbana tillämpningar.

Mer om intelligent gatubelysning
Stadstrafik

Koldioxidutsläpp, buller och ökade bilköer har konsekvenser för människa och natur över hela världen. I framtiden är ett intelligent trafikhanteringssystem med utnyttjande av trafik- och miljödata ovillkorligt. Ett digitalt optimerat trafikflöde ökar då inte bara energieffektiviteten för transportsätten utan förbättrar även trafiksäkerheten i staden.

Hos Phoenix Contact uppstår intelligenta trafiksystem som möjliggör en automatiserad trafikstyrning. Genom att använda sensorer samt analys-, prognos- och informationssystem ansluts vägen till trafikstyrningen via ett kommunikationsnätverk.

Mer om intelligent trafikstyrning
Upplyst tunnel

Gator, tåg och tunnelbanetunnlar spelar en viktig roll i utvecklingen av ett effektivt och hållbart mobilitetssystem. Stora ökningar av trafiken i allt mer komplexa strukturer kräver smarta automationslösningar. Fokus ligger på den urbana mobiliteten och trafikanternas säkerhet.

Phoenix Contact är en pålitlig och erfaren samarbetspartner vid genomförandet av krävande tunnelautomationsprojekt. Vi tillhandahåller allt från det centrala elementet i styrtekniken, sköter anslutningen av givare och ställdon, installerar överspänningsskydd och levererar det omfattande säkerhetskonceptet.

Mer om Digital Tunnel
Samtal mellan två personer framför en sluss med signalanläggningar

Internationellt tillgängliga vattenvägar kräver tillförlitlig signalering under svåra omgivningsförhållanden, säker styrning enligt maskindirektivet och intelligent uppkopplade anläggningar. Med Smart Traffic-lösningar blir driften och utbyggnaden av vattenvägar mer transparent, effektivare och kundvänligare.

Phoenix Contact erbjuder produkter och system för en genomgående automation av signaleringar och vattenvägar. Portföljen sträcker sig från de olika LED-lamporna för användning i en krävande omgivning till en helhetslösning. Med en intelligent hantering av vattentrafik förverkligar du en säker drift dygnet runt och sänker de löpande kostnaderna.

Mer om säkra signalanläggningar på vattenvägar