Stadsrelatead gatutrafik

Intelligent trafikledning KI-baserade lösningar för trafikledning

Mobilitetens kvalitet beror ofta direkt på en stads eller regions attraktivitet. CO2-utsläpp, buller och ökade trafikstockningar har långtgående konsekvenser för människor och natur. En intelligent trafikledning är oumbärlig för att motverka den tilltagande trafiken och för att låta trafiken flöda friktionsfritt.

Hos Phoenix Contact skapas lösningar för intelligent trafikregistrering och -ledning, som utgör ett viktigt bidrag för trafiksäkerheten och en hållbar mobilitet.

Intelligent ledning av trafiken

Den ökande befolknings- och trafiktätheten kräver nya ansatser inom stadsplaneringen. En intelligent trafikledning förbättrar transportmedlens mobilitetskomfort och säkerhet, och främjar klimatet. Med hjälp av motsvarande sensorer samt informations- och analyssystem kan gatutrafiken ledas mer effektivt och säkert.

Apparatskåpslösning för trafikregistrering

Lösning för trafikregistrering Flyt i trafiken tack vare en intelligent trafikledning

För optimering av trafikflödet har utvecklat Phoenix Contact utvecklat Smart Road Interface. Det intelligenta trafikregistreringssystemet registrerar trafikflöden anonymiserat, och utvärderar dessa med artificiell intelligens. Utvunna data om fordonsantal, fordonsantal och rörelseriktningar kan överföras styrsystemet eller direkt till trafikanterna.

Även omkopplingen av trafikljus kan effektiviseras genom data om trafikläget. Den smarta ledningen av ljussignalanläggningar förkortar restider och reducerar trafikrelaterade CO2-utsläpp.

Fördelar

  • Optimerade trafikflöden ökar livskvaliteten i städerna
  • Minskad negativ omvärldspåverkan och sjunkande energiförbrukning genom dynamisk trafikledning
  • Realtidsöverföring av mobilitetsdata i trafikledningssystem eller direkt till trafikanter
  • Dataskyddsöverensstämmelse genom anonymiserad trafikregistrering
Logotyper för Fraunhofer IOSB-INA och PLCnext Technology

Utveckling av intelligenta trafiksystem

Phoenix Contact engagerar sig i forskningsprojekt på temat smart stad. I samarbetet med Fraunhofer IOSB-INA uppstår koncept för intelligenta trafiksystem. Genom att använda sensorer samt analys-, prognos- och informationssystem kan vägen anslutas till trafikledningen via ett kommunikationsnätverk.

Trafikdata och infrastrukturrelevant data i realtid kopplas samman och förtätas via styrsystem, baserat på det öppna ekosystemet PLCnext Technology. Information från olika källor vidarebefordas och lagras i databaser, tolkas eller bearbetas fortsatt i Phoenix Contact-plattformen Grovez.io.

Intelligent trafikledning med smart stad box

VI FINNS DÄR FÖR DIG
Tillsammans hittar vi lösningen
Förbättra stadsplaneringen, trafikledningen och säkerhetsarbetet på gatorna – vi hjälper dig med koncept för en smart mobilitet.
Kontakta oss nu!
Man i kontrollrum i en smart stad