Automationsteknik för PLCnext Technology

Automationsteknik för PLCnext Technology

Använd vårt breda produktsortiment inom automationsteknik för att ta din anläggning närmare IIoT och Industri 4.0 med PLCnext Technology. Arbeta med de programmeringsspråk som du föredrar, vare sig det är IEC 61131-3 eller högnivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.

Mer information

Orsaker till varför du borde utnyttja automationsteknik för PLCnext Technology:

 • PLC i olika effektklasser och optimerad för diverse tillämpningsområden möjliggör bästa möjliga anpassning till den aktuella automationsuppgiften
 • Anslutning till diverse molntjänster, t.ex. Proficloud.io gör det möjligt att analysera maskin- och anläggningsdata över hela världen
 • Tack vare open source-programvara och appar kan PLCnext Control-styrsystemen anpassas till olika tillämpningsområden
 • Öppet Linux-operativsystem och stöd för högnivåspråk inklusive optimerad utvecklingsmiljö
 • PLC-funktionalitet som kan utökas individuellt och modulära I/O-enheter banar väg för skräddarsydda automationssystem

Nya produkter

PLC-expansionsmodul – AXC F XT ML1000
PLCnext Control RFC 4072R
PLCnext Control – BPC 9102S
PLCnext Control Extension för PROFIBUS
PLC-expansion för maskininlärning
PLCnext Control Extension – AXC F XT ML 1000

Expansionsmodulen för PLCnext Control AXC F 3152 bygger på Edge TPU Google Coral, en plattform för maskininlärning. Edge TPU använder TensorFlow Lite så att alla på förhand tränade modeller kan användas med den programvara som bas.

Fördelarna

 • Gör det möjligt att bearbeta laddningsbara neurala nätverk
 • Fatta kritisk beslut lokalt utan att ta omvägen via en molntjänst
 • Resultatinformation överförs direkt via PLC:ns GDS

De viktigaste egenskaperna

 • Google Edge TPU ML-accelerator med fyra miljarder operationer per sekund (TOPS)
 • Stöd för TensorFlow Lite – ett ramverk för dataströmsorienterad programmering
 • Temperaturområde: -20 °C ... +55 °C

Redundant High-Performance PLC
PLCnext Control – RFC 4072R

PLCnext Control RFC 4072R har optimerats för tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet som kräver systemredundans på både I/O-nivån och PLC-nivån.

Fördelarna

 • Virtuell IP-teknik möjliggör enkel kommunikation till redundanssystemet
 • Det krävs inga ingående kunskaper om redundans – allmän hantering som på standardstyrenheter
 • PLCnext Technology optimerad för redundansfunktioner

De viktigaste egenskaperna

 • C2C-realtidskommunikation med OPC UA Pub/Sub
 • PROFINET-S2-systemredundans
 • Virtuell IP-teknik för kommunikation med SCADA-system

Kraftfulla säkerhetsstyrsystem för externa villkor
PLCnext Control – BPC 9102S

BPC 9102S är det kraftfullaste Remote Field Controller-styrsystemet som bygger på PLCnext Technology. Det har tagits fram för tillämpningar där högsta möjliga säkerhetskrav gäller eller extrema villkor råder.

Fördelarna

 • Intel® Core™ i7 Octa-Core-processorn och två kraftfulla processorer som bygger på ARM-arkitekturen tillhandahåller maximal prestanda
 • Hög säkerhetsnivå tack vare diversifierade processorer och stöd av upp till 300 PROFIsafe-enheter
 • Krav uppfylls snabbt genom färdiga funktionsbibliotek för säkerhet

De viktigaste egenskaperna

 • Standard- och säkerhetsprogrammering i ett enda engineering-verktyg
 • Upp till 300 PROFIsafe-enheter med stöd av PROFIsafe V2.6.1
 • Omgivningstemperatur (drift) på -20 °C till +60 °C utan fläkt

PLC-expansion för PROFIBUS
PLCnext Control Extension – AXC F XT PB

Expansionsmodulen är ett universellt PROFIBUS-DP-styrsystemet för PLCnext Control AXC F 2152 och AXC F 3152. Den integrerar det klassiska bussystemet i PLCnext Technology.

Fördelarna

 • Enkel integration av PROFIBUS-styrsystemets funktionalitet
 • Kommunikation via DP-V0 och DP-V1
 • Gör det möjligt att använda PROFIBUS för PLCnext Technology

De viktigaste egenskaperna

 • Upp till 125 PROFIBUS-enheter kan anslutas
 • Protokoll DP-V0/DP-V1
 • Temperaturområde: -25 °C ... +60 °C

PLCnext Control i Axiocontrol-serien

Skalbar PLCnext Control i olika effektklasser

Öppen och innovativ – den modulära PLCnext Control i serien Axiocontrol

Från den robusta Axiocontrol-serien erbjuder Phoenix Contact flera PLC:er i olika effektklasser för PLCnext Technology. De har utformats för programmering med högnivåspråk men kan även programmeras klassiskt med IEC 61131-3.
PLC-enheterna kan utökas med moduler för IP20-I/O-systemen Axioline och Inline. Dessutom kan PLCnext Control AXC F 2152 och AXC F 3152 utökas på vänster sida med maskinvarufunktioner, t.ex. en ytterligare Ethernet-port eller säkerhets- och AI-funktioner.

Säkerheten bygger på en Trusted-Plattform-modul (TPM), på vilken även användarlicenser kan sparas. Styrsystemen i denna serie är de första PLC-enheterna som av TÜV Süd certifierats enligt IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile i kombination med IEC 62443-4-2. Detta bekräftar att Secure Development Life Cycle tillämpades till fullo vid utvecklingen av PLCnext Control. Produktcertifieringen enligt IEC 62443-4-1/-4-2 visar att en produkt utvecklats på ett säkert sätt och informerar om vilka tekniska säkerhetskrav som uppfyllts. Genom att aktivera säkerhetsprofilen har du tillgång till en omfattande uppsättning av funktioner i säkerhetssteg 2 (SL2).

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Säker och redundant – PLCnext Control för stora nätverk

De högeffektiva styrsystemen för PLCnext Technology kan bl.a. användas för att realisera automationsapplikationer som ställer särskilda krav på säkerhet eller tillgänglighet. För tillämpningar på hög säkerhetsnivå kan du vara på den säkra sidan med våra säkerhetsstyrsystem upp till SIL 3. Tack vare två oberoende CPU-enheter kombinerar de maximal säkerhet med ett kraftfullt 4-kärnigt system som kan driva mycket stora nätverk med upp till 300 säkerhetsrelaterade enheter.

Med redundant automationsteknik minskar du nedtider, arbetar mer kostnadseffektivt och undviker dessutom faror – t.ex. i tunnlar eller på flygplatser. Den integrerade, fiberoptikbaserade redundansfunktionen möjliggör en oavbruten process i händelse av fel eller vid byte av styrsystem. RFC-styrsystemet arbetar baserat på PROFINET och upprättar det redundanta systemet automatiskt tack vare AutoSync Technology.

Båda RFC-styrsystem har ett lättanvänt användargränssnitt med förbättrad hantering tack vare en resistiv pekskärm. Detta säkrar en hög övervakningsnivå.
Med den integrerade OPC-UA-servern är PLC-enheterna tack vare ett standardiserat kommunikationsprotokoll redan idag redo för morgondagens krav och behov.

PLCnext Control för Edge Computing Use Cases

PLCnext Control för Edge-tillämpningar i två effektklasser

Datacentrerat och kompakt – PLCnext Control för Edge-Computing

För att optimalt utnyttja molnbaserade data från fältet kan PLCnext Control för Edge-tillämpningar användas för att konstruera intelligenta IoT-Edge-lösningar. På så sätt minskas klyftan mellan IT- och OT-världen. PLCnext Technology möjliggör enkel integration i befintlig IT-infrastruktur.

Med förinstallerade programvaruverktyg som Node-RED, en lokal Time Series-databas och en enkel molnanslutning, förkortas utvecklingstiderna och tiderna för tillhandahållandet. Eftersom bearbetningen av data sker fysiskt närmare användaren kan information utbytas snabbt, säkert och utan latenstid. Ett integrerat verktyg för webbaserad hantering säkrar en enkel och säker hantering. Dessutom är Edge-enheten särskilt kompakt med passiv kylning i helmetallkapsling.

PLCnext Technology startpaket
Kom igång med PLCnext Technology nu!
Lär dig mer om den öppna världen som är PLCnext Technology och låt dig imponeras av funktionaliteten, användarvänligheten och den enastående prestandan. Lycka till med programmeringen.
Till startpaket
PLCnext Technology startpaket
Automationssystem med PLCnext Control och diverse I/O-enheter

Automationssystem med PLCnext Control och diverse I/O-enheter

Hög modularitet i automationssystemet med I/O-enheter

Behöver du I/O-enheter för automationssystemet? Vår omfattande portfölj med I/O-moduler gör det möjligt att enligt byggsatsprincipen konstruera PLC-stationer som uppfyller de aktuella applikationskraven på ett optimalt sätt. Vid en PLCnext Control i serien Axiocontrol radar du sedan upp de blockmodulära I/O-modulerna i produktfamiljen Axioline F och de Axioline Smart Elements som kan ställas ihop flexibelt på litet utrymme. I/O-portföljen innefattar förutom digitala och analoga moduler även olika funktionsmoduler. Några Axioline F-moduler är även tillgängliga som varianter för särskilt krävande omgivningsförhållanden.

Du använder redan idag I/O-systemet Inline från Phoenix Contact för att automatisera dina anläggningar och vill i framtiden dra nytta av fler fördelar och gå över till ekosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterplinten gör det möjligt att enkelt uppgradera en befintlig I/O-station till en PLCnext Control och på så sätt successivt modernisera ett befintligt system.
Programvaran Project+ används för att snabbt och felfritt välja passande I/O-funktioner och projektera I/O-stationen.

PLC-expansioner för Safety, Ethernet och INTERBUS

PLC-expansioner för Safety, Ethernet och INTERBUS

Funktionell utökning av PLCnext Control

Utöka funktionerna hos PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152), t.ex. med hjälp av en säkerhets-, Ethernet- eller AI-modul som placeras till vänster om styrsystemet. Därefter har du tillgång till ytterligare ett extra Ethernet-gränssnitt, eller optimeras ditt styrsystem för tillämpningar med artificiell intelligens eller för maskininlärning. PROFIsafe-expansionerna, som kan anslutas till vänster, är fullvärdiga säkerhetsanpassade småskaliga PLC-enheter som utökar antalet funktioner för din PLCnext Control för säkra applikationer upp till SIL 3. Använd ytterligare en expansionsmodul för att ansluta upp till tre moduler anslutas till PLC:n.

Utnyttja de övriga delarna i PLCnext Technology-ekosystemet

PLCnext Engineer
Programmerare med laptop
Laptop med PLCnext Store på bildskärmen
PLCnext Engineer

Den flexibla programvaruplattformen PLCnext Engineer är en kostnadsfri programvara som förenar alla engineering-uppgifter för PLCnext Control i ett verktyg. Programvaran gör det möjligt att konfigurera och programmera enligt IEC 61131-3, utföra safety-programmering, visualisering samt diagnostik. Dessutom kan programvaran utökas med tilläggsprogram för ytterligare funktioner och gränssnitt.
PLCnext Engineer gör det möjligt att öppna program som bygger på högnivåspråk eller MATLAB® Simulink®-modeller, och att sedan driftsätta samt administrera dessa på en PLCnext Control. På så sätt kan kod som bygger på högnivåspråk enkelt anslutas till standardautomationen.

Till programvara
Programmerare med laptop

Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda open source-programvara och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Utnyttja information, stöd och praktiska resurser via PLCnext Technology. Ställ annars en fråga i forumet och få svar av våra experter eller andra användare. Konsultera FAQ-sektionen, titta på handledningar, dra nytta av vår närvaro på GitHub, Instagram och LinkedIn. Läs om spännande tillämpningar på MakersBlog eller lär dig mer om branschtrender och Use Cases.

Till communityt
Laptop med PLCnext Store på bildskärmen

PLCnext Store innehåller programvaruapplikationer (appar) som du direkt kan använda för att styra eller utöka funktionaliteten i PLCnext Control. Tack vare att det är en öppen butik kan även externa leverantörer sälja era utvecklade appar. Med PLCnext Store har du tillgång till ett stort antal appar för varje tillämpning – från programvarubibliotek för accelererad programmering till förprogrammerade appar som det inte krävs några programmeringskunskaper för att använda.

Till PLCnext Store