Skyddsrelä för tillförlitligt nätskydd

Reläskydd

Vårt omfångsrika sortiment av skyddsteknik möjliggör en tillförlitlig nätåtkomst i spänningsområdena 10-110 kV. Skydds- och styrenheterna kan bl.a. användas i enkel- och dubbelskenor, stjärnformade, ringformade och maskformade nät. Produkterna kan också användas i isolerade, kompenserade och fasta nät. De kan även användas i nät vars jordning har lågt motstånd.

Mer information

Kontakta oss för mer information om produkterna

Skyddsrelä för tillförlitligt nätskydd

Översikt över alla fördelar Digitala skyddsreläer för intelligent nätskydd

  • Stor mängd funktioner med skydds-, styr- och mätfunktioner i kompakt konstruktion
  • Intuitiv användning tack vare översiktlig front och smidig parameterinställning
  • Hög livslängd tack vare konstruktion utan batteri och extremt låg energiförbrukning
  • Uppfyller kraven på IT-säkerhet enligt vitbok från den tyska branschorganisationen för energi- och vattenförvaltning (BDEW)

Översikt över vår skyddsteknik Skydda, övervaka och styra elektriska nät

Skyddsrelä enhetsfront
Man i ett kontrollrum använder operativprogramvaran DIGICOM vid idrifttagning
Öppen kopplingsbox med skyddsrelä
Skyddsrelä enhetsfront

Skyddsreläernas enhetsfronter tillhandahåller många möjligheter för interaktion och visualisering av aktuella tillstånd.
Displayerna kan konfigureras individuellt och lämnar nog med plats för att kunna visa anläggningsrelaterad grafik, mätvärden och virtuella LED-lampor.
Ett stort antal navigerings- och manöverknappar gör det enkelt att utföra styrningsrelaterade uppgifter på plats. Via USB-servicegränssnittet på framsidan kan man enkelt ansluta skyddsreläet.

Man i ett kontrollrum använder operativprogramvaran DIGICOM vid idrifttagning

Med operativprogramvaran kan man enkelt och snabbt ställa in enhetens parametrar. Det innebär t.ex. att beroenden mellan utförda inställningar beaktas och grånas under den stegvisa idrifttagningen.
Förutom de allmänna enhetsinställningarna ställs även parametrar in för gränssnitten till primärteknik och skyddsfunktionen.
Förutom I/O-matriser är även redigeringslösning till stöd vid framtagning av logik och visualiseringar under inställningsprocessen.
Flera olika kommunikationsalternativ kan användas för att upprätta direkt kommunikation till ett styrsystem eller överordnad styrteknik.

Öppen kopplingsbox med skyddsrelä

Med vår omfattande tjänsteportfölj hjälper vi dig att digitalisera och optimera om- och utbyggnaden av dina nät. Vi använder tekniskt sofistikerade produkter och lösningar med hög tillgänglighet för att optimera försörjningssäkerheten. Självklart hjälper vi dig vid alla steg från planering till implementering.

Vilket skyddsrelä är rätt för mig?

Skyddsreläer i produktfamiljen KOMBISAVE+ på en vägg

Intelligent nätskydd med KOMBISAVE+

Skyddsreläerna i produktfamiljen KOMBISAVE+ lämpar sig optimalt för användning i distributionsnätet. I ställverk med enkel eller dubbel samlingsskena kan motorer, transformatorer, kablar och ledningar skyddas.
Enheterna har en stor mängd funktioner – från överströmsskydd till QU-skydd, distansskydd och differentialskydd för kablar, synkrokontroll och automatisk återtillkoppling.

POWERSAVE – nätskydd som matas med ström från transformator

POWERSAVE – nätskydd som matas med ström från transformator

POWERSAVE är ett kompakt och kraftfullt skyddsrelä med ett
komplett utbud av skydds-, styr- och mätfunktioner. Med
effekthanteraren som kan integreras som tillval blir
enhetslösningen oberoende av extern spänningsförsörjning. Kombinationen av
energihanterings- och distansskyddsfunktioner gör skyddsreläet oumbärligt som skydd mot nätsammanbrott.

Direkt jämförelse av skyddsreläerna

Identifiera med några få steg ett passande system för tillförlitlig skyddsteknik.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Skyddsfunktion
Överströms- och motorskydd
Utgångsskydd med distansskydd, jordfelsidentifiering och fältstyrning
Differentialskydd med fältstyrning för transformatorer -
Differentialskydd för kablar med distansskydd, jordfelsidentifiering och fältstyrning -
Enhetsegenskaper
Integrerad effekthantering (energilagringsmodul, omvandlarströmförsörjning) -
Max. antal ström-/spännings-/sensoringångar 8/5/0 4/3/3
Funktionsknappar/indikatorer vars parametrar kan ställas in fritt 4/0 3/2
Max. antal binära in- och utgångar 22/23 8/8
Mer information
Detaljerad information om våra skyddsreläer
Broschyren innehåller mer detaljer som t.ex. tekniska data för skyddsreläerna eller information om programvaran för felanalys.
Visa broschyren nu
Medarbetare med laptop använder operativ- och felanalysprogramvaran