Skyddsrelä för tillförlitligt nätskydd

Skyddsrelä för tillförlitligt nätskydd

Vårt omfångsrika sortiment av skyddsteknik möjliggör en tillförlitlig nätåtkomst i spänningsområdena 10-110 kV. Skydds- och styrenheterna kan bl.a. användas i enkel- och dubbelskenor, stjärnformade, ringformade och maskformade nät. Produkterna kan också användas i isolerade, kompenserade och fasta nät. De kan även användas i nät vars jordning har lågt motstånd.

Mer information