Marin och offshore Automatisera fartyg och offshore-plattformar tillförlitligt, säkert och enkelt med Phoenix Contact som kompetent systempartner. Hos oss hittar du kraftfulla och tillförlitliga lösningar även för svåra förhållanden, som är testade och bekräftade enligt alla relevanta fartygsgodkännanden.

Containerfartyg i hamnen

Vår innovationskraft kombinerat med många års know-how från konventionell marin automation är grunden för förverkligandet av autonoma och hållbara visioner för den framtidsorienterade utformningen av den globala sjöfarten.

Niklas Lecker - Phoenix Contact, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Fartyg som drivs med ett toppsegel som ett alternativt drivsätt

Alternativ fartygsdrift med hjälp av vindkraft

Hållbarhet och gröna transporter Ledande i den föränderliga sjöfartsvärlden

Hållbarhet är ett aktuellt ämne, på land, i luften och även till sjöss. 90 procent av världens varor transporteras sjövägen. Men sjöfarten står för endast cirka tre procent av koldioxidutsläppen.

Med tanke på andelen av de globala koldioxidutsläppen och utsläppen av sot, kväveoxider och svaveldioxid är miljövänlig och hållbar sjöfart en förutsättning för att uppnå nationella och internationella klimatmål. IMO (International Maritime Organization) vill minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten med 50 procent fram till 2050. Strikta riktlinjer för föroreningar i nationella och internationella vatten ska bidra till detta.

Effektivitet och hållbarhet är de utmaningar du står inför idag. Se på framtiden med tillförsikt med våra hållbara lösningar för idag, imorgon och framtiden.

Fartyg till sjöss med digitala ikoner i nätverk

Intelligenta data utgör grunden för framtidssäkra och effektiva lösningar

Digitalisering och Maritime 4.0 Framtidssäkra nätverk, automatisering och optimering

Digitaliseringen av fartyg i alla stadier kräver ny teknik och nya lösningar för att kunna uppfylla framtidens krav på att kunna driva fartyg effektivare och mer digitalt. Det är också mycket viktigt att kunna uppgradera och digitalisera befintliga fartyg.

I tider av ökande ansatser för effektivitet och kostnadsoptimerade processer efterfrågas lösningar som även i framtiden säkerställer ditt företags konkurrenskraft. Förutom automatiserings- och nätverksteknik hittar du hos oss även helhetslösningar för performance-monitoring som utöver programvaran även innehåller nödvändiga security-routrar och molnlösningar för hela flottan. Giltiga maritima certifieringar för de relevanta komponenterna rundar av sortimentet från Phoenix Contact.

Transportfartyg på öppet hav med containrar

Konventionell marin automation Redundanta, säkra, certifierade och testade

För säkring av en friktionsfri fartygsdrift måste de marina komponenterna komplettera varandra optimalt och möjliggöra ett effektivt styrsystem och dito uppkoppling. Utöver fartygsdrift och energigenerering går det att automatisera fler system, till exempel rodersystemet eller brandlarmscentralen, med produkterna från Phoenix Contact.

Även för offshore-området finns det redundant uppbyggda nätverks- och styrsystemlösningar som är redo att förverkliga ett tillförlitligt larm- och övervakningssystem.

Produkter

Många års erfarenhet och branschspecifika kunskaper leder till enastående lösningar för din bransch.

Teknologier

Vår expertis för säkra nätverk för din sjöfartsapplikation