Containerfartyg med ikoner för visualisering av digitaliseringen av fartyg

Marin och offshore Din partner på hög sjö

Automatisera fartyg och offshore-plattformar tillförlitligt och enkelt med Phoenix Contact som kompetent systempartner.

Kraven på den marina branschen och offshore-branschen ökar kontinuerligt både genom nya bestämmelser för en drift som är säkerhetsmässigt överensstämmande och möjligheterna inom Maritime 4.0. Använd potentialen säkerställ konkurrenskraften för framtiden.

Den moderna marina industrin och offshore-industrin tar ständigt fram ny teknik för att öka säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten i maritima områden samt i explosionsfarliga områden. Den fackmässiga expertisen gör Phoenix Contact i kombination med den omfattande produkt- och lösningsportföljen till en kompetent branschpartner och stöder nu omsättningen av dina idéer i imponerande innovationer.

Thomas Perschke - Phoenix Contact, Global Industry Manager Marine and Offshore
Thomas Perschke
Marin och offshore – fartygsbyggnad
Marin och offshore – fartygsbyggnad YouTube

Vår tjänsteportfölj Intelligenta lösningar för fartyg och offshore-anläggningar

För säkring av en friktionsfri fartygsdrift måste de maritima komponenterna kompletteras optimalt och möjliggöra ett effektivt styrsystem och dito uppkoppling. Utöver fartygsdrift och energigenerering går det att automatisera fler system, till exempel rodersystemet eller brandlarmscentralen med produkterna från Phoenix Contact. Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj med intelligenta lösningar för dig.

Även för offshore-området finns det redundant uppbyggda nätverks- och styrsystemlösningar som är redo att förverkliga ett tillförlitligt larm- och övervakningssystem.

Ett fartygs kommandobrygga

Ett fartygs kommandobrygga

Redundanta larmsystem och övervakning Öka din driftsäkerhet med kompletta lösningar

Digitaliseringen berör vår jords livsområden med ökande hastighet- detta gäller även det maritima segmentet. I tider av ökande ansatser för effektivitet och kostnadsoptimerade processer efterfrågas lösningar som även i framtiden säkerställer ditt företags konkurrenskraft. Målet för Maritim 4.0 ligger i autonom sjöfart.

Baserat på den öppna automatiseringsplattformen PLCnext går det att genomföra redundanta automatiseringssystem, nätverk och visualiseringar redan idag. Portföljen kompletteras med kompletta lösningar för performance-monitoring som utöver programvaran även innehåller nödvändiga security-routrar och cloud-lösningar för hela flottan. Giltiga maritima certifieringar för de relevanta komponenterna rundar av sortimentet från Phoenix Contact.

Keyboard-knapp med dödmansgrepp: digitalt sjöröveri

Skydda dig mot digitalt sjöröveri

Cyber security på det maritima området Säker transport ombord

Den ökande graden av digitalisering och uppkopplingen mot internet ökar risken för cyber-angrepp. För skydd av sjöfarten mot obehörig åtkomst erbjuder Phoenix Contact med apparatfamiljen mGuard security-routrar för säkra fjärrunderhållsanslutningar. Security-tjänsterna enligt IEC 62443 certifierar och erbjuder ett omfattande skydd mot motsvarande hot. Med ett maritimt security-Blueprint ger vi kunderna råd från initieringen till genomförandet av security-konceptet för dina fartygsnätverk.

Framtidsbild "Empowering the All Electric Society"

Framtidsbild "Empowering the All Electric Society"

Empowering the All Electric Society På väg till havs med inriktning mot framtiden

För att utforma framtiden miljövänligt bereder Phoenix Contact vägen för framtidsbilden "Empowering the All Electric Society". För omställning av energigenerering till förnybara källor ger även Global Industry Management Marine ett betydelsefullt mervärde. Med en ekologisk batterihantering går det att tillverka elektriska fartygsmotorer och att automatisera elektriska gondolmotorer. Med de maritimt certifierade komponenterna i Ex-design går det dessutom att förverkliga motorer med mycket explosiva ekologiska bränslen, till exempel grönt väte och syntetisk metanol. För genomförandet av lämpliga automatiseringslösningar måste hela automatiseringsportföljen för zon 1 resp. zon 2 vara försedd med maritim certifiering.

Produkter

Många års erfarenhet och branschspecifika kunskaper leder till enastående lösningar för din bransch.

Phoenix Contact erbjuder ett brett spektrum av innovativa och certifierade komponenter för fartyg och offshore-plattformar från styrteknik till visualisering av maritima HMI-paneler.

I en intelligent kombination blir dessa produkter till system med flexibla funktioner såsom styrsystem, fjärrövervakning och mätvärdesinsamling. Vårt branschkunnande, vår mångåriga erfarenhet och kunskap om de specifika kraven är hemligheten bakom våra inspirerande industrilösningar.