Hållbarhet och gröna transporter

Lösningar för idag, imorgon och framtiden

Hållbarhet är sjöfartens framtid.
Phoenix Contact är din kompetenta partner för att uppfylla dina marina krav på innovativ drivteknik, användning av förnybara bränslen och andra hållbara lösningar.

Dra nytta av våra högpresterande och tillförlitliga lösningar för gröna transporter, även under svåra förhållanden. Testade och bekräftade i enlighet med alla relevanta fartygsbyggnadsgodkännanden.

Kontakta oss gärna
Vik med ett fartyg från ovan

Empowering the All Electric Society – vårt bidrag till en hållbar sjöfartsindustri

För att utforma framtiden miljövänligt bereder Phoenix Contact vägen för framtidsbilden ”Empowering the All Electric Society”. För omställning av energigenerering till förnybara källor ger även Global Industry Management Marine ett betydelsefullt mervärde. Med lösningar för gröna transporter som ekologisk batteriövervakning går det att tillverka elektriska fartygsmotorer och att automatisera elektriska gondolmotorer. Med de marint certifierade komponenterna i Ex-design går det dessutom att förverkliga motorer med mycket explosiva ekologiska bränslen, till exempel grönt väte och syntetisk metanol. För genomförandet av lämpliga automatiseringslösningar måste hela automatiseringsportföljen för zon 1 resp. zon 2 vara försedd med marin certifiering.

Världskarta med nätverkslinjer – framtidsbild ”All Electric Society”

På väg till havs med inriktning mot framtiden

Fördelar

  • Minska utsläppen med upp till 20 % och spara kostnader tack vare nya teknologier och modern styrteknik
  • Pålitlig partner för gröna transporter tack vare många års erfarenhet av konventionell marin automation
  • Ett steg före med säkra, intelligenta data
  • Skydd mot obehörig åtkomst tack vare IT-säkerhet enligt IEC 62443
Barn med drake vid havet

Utnyttja potentialen med obegränsad vindkraft

Frisk vind för sjöfarten 20 % mindre utsläpp – naturlig fartygsdrift med vindkraft

För att minska utsläppen behöver du alternativa motorer. Vindkraften förde fartyg över haven för flera hundra år sedan. Den förändrar också sjötransportföretagens framtid.

Med ett toppsegel som komplement till fartygets vanliga motor kan bränsleförbrukningen minskas med upp till 20 %. Förutsättningarna är nya teknologier och tillförlitlig automationsteknik. Med vårt PLCnext-ekosystem samlas väderdata, fartygshastighet och rutter in och utvärderas automatiskt. Toppseglet lättas på ett säkert sätt med hjälp av en tryckknappsteknik från bryggan.

Tack vare det nya, ekonomiska och kompakta styrsystemet PLCnext Safety garanteras alltid skyddet av människor och maskiner.

Kite Management-lösning Men hur fungerar det?

Interaktiv bildkarta: Kite Management-lösning
Kite Automation-lösning med PLCnext Technology
Maximera dragkraften och spara bränsle tack vare digital twin-teknik
Bridge Box
Toppseglet kan enkelt lättas från fartygsbryggan med hjälp av en tryckknapp
Scenariohantering
Optimal placering av toppseglet tack vare digitalt beräknade scenarier
Minska utsläppen
Maximala besparingar tack vare optimerad prestanda
Färja för passagerartransport i Köpenhamn på floden med staden i bakgrunden

Alltid koll på energin med intelligent batteriövervakning

Intelligent batteriövervakning för elektriska färjor E-Mobility på vattnet

Från bogserbåtar till färjor – önskan att driva fartyg självförsörjande och utsläppsfritt blir allt vanligare. E-Mobility är nyckelordet här. Men hur kan du på bästa sätt använda helt elektriska lösningar för att minska kostnader och utsläpp?

Användningen på vattnet ställer särskilda krav på energilagringssystemet för att säkerställa en redundant drivning och strömförsörjning ombord. Fluktuationer i nätströmmen, störningssignaler och ständiga vibrationer från fartygets motor och generatorer måste beaktas och kompenseras automatiskt under drift. Batterihanteringen spelar en avgörande roll. Lösningens komplexitet varierar beroende på dina krav och typen av fartyg.

Phoenix Contact erbjuder rätt komponenter för övervakning, säkerhet och kommunikation för att säkerställa en redundant och tillförlitlig drivning och strömförsörjning ombord.

Banbrytande containerfartyg med märkningen Hydrogen Fuel Cells (bränslesystem för vätgas)

Vätgasbränsleceller för framtidens sjöfart

Automatisering av bränsleceller En vägvisare för sjöfart utan utsläpp

Bränsleceller ger möjlighet att generera elektrisk energi direkt ombord – med låga utsläpp, ljud och vibrationer. Automatiseringen av bränsleceller är således en vägvisare för hållbar sjöfart. Detta är en viktig faktor, eftersom allt fler kustområden och hamnområden omfattas av stränga miljöbestämmelser.

Det spelar ingen roll om du vill eftermontera bränsleceller i en sjöfartsapplikation eller om du planerar ett nytt fartyg. Vi finns här för att hjälpa dig att använda hållbara och skalbara vätgasbränslecellsystem för sjöfarten. Vi tar hand om digitaliseringen, automatiseringen och övervakningen av din applikation.
En mängd olika protokoll kan användas för enkel anslutning till fartygets kontrollsystem. Tack vare PLCnext Technology har du tillgång till en enkel och öppen programmeringsmiljö. Cybersäkerhetsåtgärder i enlighet med IEC 62443 säkerställer skyddet av dina uppgifter.

Phoenix Contact är medlem i ”European Clean Hydrogen Alliance” (ECH2A). Förutom produktion, transport och distribution av vätgas fokuserar alliansen också på applikationer för industri och mobilitet. Phoenix Contact är därmed en pålitlig partner för utveckling och användning av hållbara och skalbara vätgasbränslecellsystem för sjöfarten.

Samarbeten
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)
Den europeiska plattformen ECH2A för vätgasprojekt grundades av EU i juli 2020. Målet är att främja upp- och utbyggnaden av en vätgasekonomi i Europa. Alliansen ECH2A sammanför aktörer från näringslivet, politiken och civilsamhället för att snabba på uppbyggnaden av en vätgasekonomi i Europa och för att komma överens om genomförandet av alstring, transport och distribution. Till de över 800 medlemmarna hör europeiska industriföretag, energileverantörer, investerare, NGO:er, organisationer, forskningsinstitut samt kommuner, regioner och departement.
Ta reda på mer om European Clean Hydrogen Alliance
Vätgasmolekyl med EU-flaggan
Kryssningsfartyg med vätgasbränsleceller

Bränsleceller för vätgas i sjöfarten

Power-to-X för gröna transporter Med Power-to-X till All Electric Society

Vi hjälper dig att automatisera, elektrifiera och digitalisera processerna runt Power-to-X.

Våra lösningar används redan idag inom sjöfartsindustrin. Ta reda på mer om hur ett stort antal av våra applikationer även uppfyller kraven för vätgasindustrin.

Produkter

Många års erfarenhet och branschspecifika kunskaper leder till enastående lösningar för din bransch.

Teknologier

Ta reda på mer om våra öppna och säkra teknologier för en hållbar framtid.

Solcellsfält med vindkraftverk och ikoner för nätverksbaserad kommunikationsteknik
Cybersäkerhetsikoner med hand
Funktionell säkerhet i en produktionslinje
Logotyp explosionsskydd
Solcellsfält med vindkraftverk och ikoner för nätverksbaserad kommunikationsteknik

Gemensamt bildar de nya teknologierna 5G, APL, TSN och OPC UA framtidens kommunikation. Det är bara så som du kan nätansluta datapunkter säkert, enkelt och snabbt.

Vi engagerar oss i alla viktiga standardiseringsorgan. Där skapar vi en ny tillverkaroberoende kommunikationsstandard för automatiseringen.

Mer om kommunikations- och överföringsteknologier
Cybersäkerhetsikoner med hand

Det räcker inte att installera brandväggar här och där i en kritisk infrastruktur för att uppfylla de högt ställa kraven på IT-säkerhet. Det är viktigt att definiera skyddsmål för att minimera samtliga cybersäkerhetsrisker. Dessa skyddsmål baseras på gällande standard IEC 62443 ”IT-säkerhet för industriella automatiseringslösningar”.

Vi hjälper dig med det varaktigt som certifierad leverantör av ICS-Security-tjänster. Även säkerhetsanpassad produktutveckling ingår i det heltäckande angreppssättet.

Mer om Industrial Security
Funktionell säkerhet i en produktionslinje

Riskhantering är inte bara nödvändigt med tanke på miljö- och personskydd. Det är även viktigt att underhålla anläggningarna och därmed säkra investeringen. Utöver säkerhetsintegritetsnivån (SIL) spelar även Performance Level (PL) en viktig roll då automatiserade säkerhetssystem används. Decentrala, flexibelt konfigurerbara lösningar som SafetyBridge-tekniken används redan idag i SIL3-applikationer i olika tillämpningar. De går enkelt att integrera i styrsystemet.

Dra nytta av våra Safety-styrsystem för komplexa applikationer som möjliggör integrering i Profisafe- och Profinet-nät. En säker frånkoppling eller en säker gasregistrering och andra funktioner i den funktionella säkerheten går alltså att realisera tillverkaroberoende. Dessutom tillhandahåller våra komponenter överspänningsskydd. Kameror övervakar den decentrala infrastrukturen och säkerheten. Dessutom stöttar vi dig med omfattande utbildningsprogram.

Mer om funktionell säkerhet
Logotyp explosionsskydd

En viktig säkerhetsaspekt utgör de brännbara gaser som alstras, transporteras och lagras inom ramen för användningar för Power-to-X. Om de läcker obemärkt kan en explosiv eller giftig atmosfär uppstå. För att varna personalen i sådana fall är det nödvändigt med ett passande sensorsystem samt gasvarningsenheter. Inte heller anläggningstrafik får passera dessa utrymmen. För att reglera trafiken kopplar vi dina trafiksignalanläggningar till gasvarningsenheterna via passande överföringsteknik.

Vi erbjuder ett omfattande urval av lösningar och produkter för kraven i explosionsfarliga områden med olika zoner. Våra produkter omfattar allt från kretskortsplintar och -kontakter via ex-plintar, ex-isolationsförstärkare och mätomvandlare till överspänningsskydd och I/O-system.

Mer om explosionsskydd
Vi hjälper gärna till
Tillsammans för en framtid med livskvalitet
Vi ger dig gärna råd om ditt projekt. Oavsett om du vill göra din befintliga anläggning mer hållbar eller utarbeta ett (pilot-)projekt tillsammans med oss. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.
Kontakta oss
Samrådsmöte med offshore-anläggning vid datorn, två män pratar framför tekniken om projekt med PLCnext Store