Radplintar CLIPLINE complete

Anslutningstekniker för högklassiga elektriska anslutningar

Med anslutningsteknikerna från Phoenix Contact får du den rätta lösningen för varje tillämpning. De olika anslutningsteknikerna har olika fördelar varför de används i olika produkter.

Det spelar ingen roll om det är den enkla och snabba Push-in-ledaranslutningen eller skruvförbandens platssparande flerledaranslutning. Det spelar ingen roll vilka produkter och vilka anslutningstekniker som du beslutar dig för i och med att alla teknikerna är stabila under lång tid och ger en säker elektrisk anslutning genom högvärdiga material.

Anslutningsteknik är vår kompetens

Phoenix Contact utvecklar innovativa produkter för elektrisk anslutnings- och automationsteknik. Kunnande, erfarenhet och motsvarande lösningar inom området anslutningstekniker ger ett brett utbud av produkter. De är resultatet av många års intensiv utveckling och konsekvent kundorientering för alla branscher. De många patenten understryker att en stor andel av Phoenix Contacts anslutningstekniker bygger på egen utveckling.

Våra anslutningstekniker är utformade för en säker överföring av data, signaler och ström. Det spelar ingen roll vilka produkter och vilka anslutningstekniker du väljer: Alla teknologier har en långsiktigt stabil och säker elektrisk anslutning tack vare högkvalitativa material. Vi vill uppfylla denna målsättning till fullo. Därför prövas våra kontaktsystem upprepade gånger, och är certifierade för industriell användning.