Radplintar CLIPLINE complete

Anslutningstekniker för högklassiga elektriska anslutningar

Med anslutningsteknikerna från Phoenix Contact får du den rätta lösningen för varje tillämpning. De olika anslutningsteknikerna har olika fördelar varför de används i olika produkter.

Det spelar ingen roll om det är den enkla och snabba Push-in-ledaranslutningen eller skruvförbandens platssparande flerledaranslutning. Det spelar ingen roll vilka produkter och vilka anslutningstekniker som du beslutar dig för i och med att alla teknikerna är stabila under lång tid och ger en säker elektrisk anslutning genom högvärdiga material.

Push-in-anslutning

En ledare kläms fast på strömskenan med hjälp av push-in-anslutningen

Push-in-anslutning med horisontell ledarstyrning

Dina fördelar med Push-in

Push-in-anslutningen ger dig följande fördelar:

 • Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
 • Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
 • Höga ledarutdragskrafter på grund av fjäderns design
 • Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
 • Säker kabeldragning och användning tack vare färgmarkerad tryckknapp
 • Ledaren lossas enkelt utan specialverktyg
Anslutning av en ledare med hjälp av den vertikala Push-in-anslutningen

Push-in-anslutning med vertikal ledarstyrning

Push-in-anslutning

Push-in-anslutningstekniken har utvecklats för direkt ledaranslutning. Styva ledare eller ledare med trådändhylsor kan kontakteras direkt och utan verktyg på ledaranslutningsstället. Den speciella fjäderprofilen på push-in-anslutningen möjliggör fjäderlätt jackning av ledare med trådändhylsor från 0,34 mm².

Kabeldragningen underlättas tydligt av de låga jackningskrafterna. Fjädern öppnas med tryckknappen, för att lossa ledare eller för att ansluta flexibla ledare utan trådändhylsa från 0,14 mm² – enkelt och utan kontakt med strömförande delar.

Push-in-anslutningens speciella kontaktfjäder som tillverkats av fjäderstål av hög kvalitet öppnas automatiskt när ledaren skjuts in och svarar för den nödvändiga presskraften mot strömskenan. På så sätt säkerställer den maximala kontakt- och utdragningskrafter och en vibrationssäker och gastät förbindelse. Styva ledare kan sättas in direkt i Push-in-anslutningen från 0,25 mm².

Jämförelse av Push-in-varianterna

Jämförelse av PTV-radplinten med PT-radplinten

Vertikal Push-in-anslutning

Push-in-anslutningen på sidan som exempelvis finns i PTV-klämmor kombinerar den verktygsfria Push-in-anslutningens fördelar med skruvanslutningens ledarstyrningar på sidorna.

Push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg garanterar att ledaranslutningen utförs på nolltid med låg anslutningskraft och hög vibrationssäkerhet. Genom ledarstyrningarna på sidan av Push-in-anslutningen blir dessutom en överskådlig kabeldragning utan böjradier möjlig. Eftersom ledarna därför dras helt rakt, från radplinten till kabelkanalen, blir det dessutom enklare att montera och läsa av ledarmärkningen.

Skruvanslutningar

En ledare kläms fast på strömskenan med hjälp av en skruvanslutning

Skruvanslutning med hjälp av klämhylsa

Allmän information om skruvanslutningen och dess fördelar

Skruvanslutningen är en internationell standard. Skruvanslutningstekniken från Phoenix Contact övertygar med en underhållsfri ledaranslutning och erbjuder maximal flexibilitet med flerledaranslutningen.

Skruvanslutningen behöver inte efterdras eftersom lossning av sig självt förhindras genom den patenterade Reakdyn-principen eller genom fjädrande element. Reakdyn-principen är ett integrerat skruvsäkringssystem utvecklat av Phoenix Contact.

Skruvanslutningarna lämpar sig för säker kabeldragning av alla ledartyper i kompakt konstruktion från 0,14 till 240 mm². Tack vare de högkvalitativa kopparlegeringar vi använder får du anslutningar som är stabila under lång tid även under besvärliga förhållanden, t.ex. i aggressiva atmosfärer. Dessutom garanterar skruvtekniken ett gastätt kontaktställe och kontinuerligt låga övergångsmotsånd.

Skruvanslutningen ger dig följande fördelar:

 • Skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
 • Tids- och platsbesparing tack vare flerledaranslutning
 • Underhållsfri och vibrationssäker tack vare Reakdyn-principen eller fjädrande element
 • Hög kontaktkvalitet tack vare användning av högklassiga material
 • Höga ledarutdragskrafter
 • Stor elektrokonduktivitet tack vare ledarareor på upp till 240 mm²
Anslutningen av en ledare med hjälp av klämhylsa

Kabeldragning av en ledare med hjälp av klämhylsa på en plintströmskena

Skruvanslutning med klämhylsa

Vid åtdragning av skruvanslutningen förblir skruvmejseln på en höjd och klämhylsan dras uppåt med hissprincipen. Därför behöver inte skruvmejseln efterföras i den axiella rörelsen. Skruven stöder sig på strömskenan, ledaren förs säkert genom klämhylsan under strömskenan och utsätts inte för skruvens radiella krafter.

Skruvanslutningens integrerade skruvlåsningssystem (Reakdyn-principen) gör en efterdragning av anslutningsskruvarna överflödig och förhindrar att anslutningen lossnar oavsiktligt. Den utövade kraften och Reakdyn-spåren formar klämhylsan i det elastiska området. Resultatet är en skruvsäkring som skonar gängor.

Skruvanslutningen med klämhylsa ger dig följande fördelar:

 • Bekväm användning med hissprincipen
 • Inga radiella krafter på ledaren
 • Underhållsfri tack vare Reakdyn-principen
 • Utmärkt korrosionsfasthet för plinten genom användning av högkvalitativa kopparlegeringar
 • Låga övergångsmotstånd genom stora kontaktytor och maximala kontaktkrafter
Anslutning av en ledare med hjälp av en trådhylsa

Kabeldragning av en ledare med hjälp av trådhylsa på en plintströmskena

Skruvanslutning med trådhylsa

Den mycket kompakta skruvanslutningen har vi förenklat avsevärt i några områden och anpassat den till användarens krav. Programmet uppfyller ändå samma kvalitetskrav som vårt program av anslutningsteknik för industriella applikationer.

Trådskyddsbygeln erbjuder säkerhet även för kabeldragning av ledare utan trådändhylsa och ger skydd åt flexibla ledare mot skruvarnas vridkrafter.

Skruvanslutningen med trådskyddsbygel ger dig följande fördelar:

 • Högelastisk ledarbygel garanterar en säker kontaktering
 • Stora rektangulära anslutningsutrymmen underlättar ledarinföring
 • Lämplig för plintanslutningar upp till 4 mm² ledararea
 • Inga radiella krafter på ledaren
 • Stor platsbesparing tack vare den kompakta konstruktionen
Anslutning av en ledare med hjälp av frontskruvanslutning

Kabeldragning av en ledare med hjälp av en frontskruvanslutning på en plintströmskena

Frontskruvanslutning

Skruvanslutningens tillförlitliga anslutning bygger på den kraftökande svängrörelsen hos vinkeltryckstycket, som är lagrat fritt pendlande i det robusta plintfacket och trycker ledaren mot matningsskenan.

Frontskruvanslutningen ger dig följande fördelar:

 • Anslutning av alla ledartyper genom bekväm frontanslutning
 • Hög anslutningskomfort tack vare ledarföring och manövrering av plintskruven från en riktning
 • Särskilt lämpad för kretskortsrack och smala apparatfronter
 • Inga radiella krafter på ledaren

Fjäderkraftanslutningar

En ledare kläms fast på strömskenan med hjälp av en dragfjäderanslutning

Dragfjäderanslutning

Dina fördelar med fjäderkraftanslutningar

Fjäderkraftanslutningarna ger dig följande fördelar:

 • Tidsbesparing genom enkel användning
 • Beprövad vibrationssäkerhet genom fjädrande kontaktelement
 • Hög kontaktkvalitet tack vare användning av material med hög kvalitet
 • Höga ledarutdragskrafter
 • Anslutning av stora märkareor med eller utan trådändhylsa genom maximalt anslutningsutrymme
Anslutningen av en ledare med hjälp av Push-Lock-anslutning

Kabeldragning av en ledare med hjälp av Push-Lock-anslutningen på en plintströmskena

Push-Lock

Fjäderkraftanslutningen Push-Lock möjliggör enkel anslutning utan verktyg av en ledare med eller utan trådändhylsa med hjälp av vipparmen som kan manövreras med en hand. Ledaren förs helt enkelt in i det öppna anslutningspunkten och ansluts säkert genom att spaken fälls ner över push-lock-fjädern.

Alternativt kan styva eller flexibla ledare med trådändhylsa tryckas in direkt om vipparmen är sluten. Den färgmarkerade vipparmen med Push-Lock-princip möjliggör en snabb och säker ledaranslutning.

Anslutningen Push-Lock ger dig följande fördelar:

 • Tidsbesparande ledaranslutning med vipparmsprincip utan verktyg eller direktanslutningsteknik
 • Säker kabeldragning och användning med hjälp av färgmarkerad manövreringsspak
 • Ledare lossas enkelt utan verktyg
Anslutningen av en ledare med hjälp av Power-Turn-anslutning

Kabeldragning av en ledare med hjälp av Power-Turn-anslutningen på en plintströmskena

Power-Turn

Med den patenterade Power-Turn-fjäderanslutningstekniken går det snabbt och enkelt att ansluta stora ledare från 2,5 till 185 mm² med en standardskruvmejsel och en enda spakrörelse.

Upp till tre tryckfjädrar av högkvalitativt fjäderstål i kombination med den prismatiska terminalkroppen samt användningen av högkvalitativa kopparlegeringar sörjer för en långtidsstabil, vibrationssäker ledaranslutning i fjäderplinten. Alternativt kan ledarna även jackas utan verktyg direkt vid stängd manövreringsspak.

Anslutningen Power-turn ger dig följande fördelar:

 • Tidssparande anslutning med hjälp av hävstångsprincipen eller via direktanslutningsteknik
 • Enkel spakmanövrering med hjälp av en skruvmejsel
 • Bekväm anslutning av stora ledare genom anslutningsriktningen på sidan
 • Intuitiv manövrering med hjälp av färgsatta manöverspakar
Anslutningen av en ledare med hjälp av dragfjäderanslutning

Kabeldragning av en ledare med hjälp av dragfjäderanslutning på en plintströmskena

Dragfjäderanslutning

Dragfjäderanslutningen möjliggör enkel anslutning av alla ledartyper. Fjädern öppnas med en skruvmejsel över manöverschaktet. Skruvmejseln är då fixerad i den öppna fjäderkraftanslutningen. Användaren får båda händerna fria och kan ansluta även flexibla ledare utan trådändhylsa.

Den parkerade skruvmejseln håller fjäderkraftanslutningen öppen och ger dessutom en utseendemässig orientering. När verktyget avlägsnas drar fjädern ledaren till matningsskenan. På samma sätt och lika enkelt lossas ledaren.

Dragfjäderanslutningen ger dig följande fördelar:

 • Patenterad fjäderkonstruktion som sparar plats och erbjuder maximalt utrymme för ledaranslutning
 • Komfortabel och enkel ledaranslutning genom fixering av skruvmejseln i manöverschaktet
 • Anslutning av alla ledartyper genom bekväm frontanslutning
Anslutning av en ledare med hjälp av SUNCLIX-anslutningen

Kabeldragning av en ledare med hjälp av SUNCLIX-anslutning på en plintströmskena

SUNCLIX

Ledare ansluts snabbt och säkert med den patenterade SUNCLIX-fjäderkraftanslutningen. Det är bara att avisolera, föra in ledaren, stänga fjädern så är du klar. Vår SUNCLIX-princip erbjuder snabbanslutning med återförslutningsbara fjäderkraftkontakter.

Anslutningen SUNCLIX ger dig följande fördelar:

 • Snabb och bekväm ledaranslutning tack vare direktanslutningsteknik
 • Spara på kostnader genom integrering i produktionsprocessen med ytmonteringsteknik
 • Flerfaldigt användbar tack vare återförslutningsbara fjäderkraftkontakter
Anslutningen av en ledare med hjälp av T-LOX-anslutning

Kabeldragning av en ledare med hjälp av T-LOX-anslutningen på en plintströmskena

T-LOX

Stora ledarareor ansluts utan kraftansträngning med T-LOX-hävstångsanslutning. Principen baseras på att en fjäder genererar en konstant kontaktkraft. Ledarna kan enkelt läggas in till anslutningspunkten.

T-LOX-hävstångsanslutningen lämpar sig utifrån sin konstruktion, mycket bra för ledareor över 35 mm². Ledarna kan enkelt läggas in i det öppnade anslutningspunkten och den färgsatta spaken kan läggas om utan någon större ansträngning med hjälp av en skruvmejsel.

Anslutningen T-LOX ger dig följande fördelar:

 • Fri sikt över anslutningspunkten
 • Enkelt handhavande med hjälp av en skruvmejsel
 • Kontakter med långvarig stabilitet
 • Flerledaranslutning upp till ledartvärsnitt på 95 mm²

IDC-anslutning

Anslutning av en obehandlad ledare i en IDC-plint

Ledaranslutning med hjälp av IDC-anslutning

Dina fördelar med IDC-anslutningen

IDC-anslutningen ger dig följande fördelar:

 • Hög tidsbesparing vid anslutningen eftersom förbehandlingen av ledarna inte behövs
 • Mycket kompakt konstruktion på grund av den patenterade IDC-kontakten
 • Hög kontaktkvalitet och vibrationssäkerhet genom användning av högvärdigt, fjädrande kontaktmaterial
 • Säker installation med vridanslutning som låser i ändlägena
 • Inga specialverktyg behövs
Anslutning av en obehandlad ledare med hjälp av slitsplintteknik

Anslutning av en obehandlad ledare med hjälp av slitsplintteknik

IDC-anslutningsteknik

QUICKON IDC-anslutningsteknik från Phoenix Contact övertygar med den platssparande vridanslutningen med patenterad IDC-kontakt. I och med att kabelförberedelsen som avisolering och montering av ett splitsskydd vid IDC-anslutningstekniken inte behövs blir resultatet en betydande tidsbesparing jämfört med konventionella anslutningstekniker. Anslutningen av ledaren tar bara några få sekunder.

Led in en icke avisolerad kabel i vridanslutningen. Lägg om vridmekanismen med en skruvmejsel. Resultatet: Ledarisolationen avisoleras och en stor, gastät kontakt skapas. På så sätt förbinds ledare snabbt och utan förbehandling. IDC-anslutningstekniken är lämplig för kablar med PVC- och PE-isolering. Fler isoleringstyper finns på förfrågan.

Med Insulation-Displacement-Connection-teknik (IDC) uppstår en säker kontaktering när ledaren förs in i en särskilt formad skäranordning. Styva och flexibla ledare kan återkopplas upp till 100 gånger. Vid en ny anslutning ska den slitsade ledarändan kapas innan.

Crimpanslutning

En ledare som är fäst på en crimpanslutning

Crimpad ledare

Dina fördelar med crimpanslutningen

Crimpanslutningen ger dig följande fördelar:

 • Variabel produktionsstart genom hel- eller halvautomation
 • Anslutning med hög draghållfasthet
 • Låga övergångsmotstånd
 • Enkel tillverkningsövervakning
 • Hög miljö-, vibrations- och stöthållfasthet
Kretskortskontakter med crimpkontakter

Kretskortskontakter och crimpkontakter

Crimpanslutning

Crimpanslutningen möjliggör en snabb och automatiserad anslutning. Därför är en crimpanslutning mycket effektiv om ett stort antal ledare måste kundanpassas.

Anslutningen av ledare och crimpkontakter görs med en crimptång eller en crimpautomat. För den helautomatiska bearbetningen finns det bandade crimpkontakter. Om du vill krimpa dina ledare manuellt behöver du bara en crimphylsa, en avisolerad ledare och ett lämpligt crimpverktyg. Så snart du har förbundit ledaren med lämplig hylsa behöver du bara sätta in den crimpade ledaren i den avsedda crimpanslutningen.

Crimpanslutningen används i kontakter, kretskortskontakter samt i COMBI-kontakter till CLIPLINE complete-systemet för anslutning av jackbara radplintar.

Pierce-anslutning

En ledare fästs med en Pierce-anslutning

Ledaranslutning med hjälp av Pierce-anslutning

Dina fördelar med Pierce-anslutningen

Pierce-anslutningen ger dig följande fördelar:

 • Tidsbesparande anslutningsteknik
 • Ingen förbehandling av ledarna – ledarna behöver inte avisoleras eller förses med splitsskydd
 • Inga specialverktyg behövs
Öppen datakontakt med Pierce-anslutning

Öppen Pierce-anslutning

Pierce-anslutning

Pierce-anslutningen från Phoenix Contact står för en säker anslutningsteknik utan förbehandling av ledare.

Kontakteringen sker genom att ledaren skjuts in i den specificerade styrningen i kontaktens transparenta täckplatta. När locket stängs tränger Pierce-kontakterna genom ledarens isolering och garanterar på så sätt en varaktigt säker ledaranslutning.

Pierce-anslutningen är tillförlitlig och sparar tid. I och med detta lämpar sig anslutningen idealiskt för enkel installation i fält.

Ringkabelskoanslutning

Anslutning av en ringkabelsko i en bultplint

Isättning av en ringkabelsko i en bultplint

Dina fördelar med ringkabelskoanslutning

Ringkabelskoanslutningen ger dig följande fördelar:

 • Komfortabel kabeldragning av ring- och gaffelanslutning genom styrda toppmuttrar som inte kan förloras
 • Höga ledarutdragskrafter
 • Hög kontaktkraft
 • Stor kontaktyta
 • Ledaranslutning på upp till 300 mm² som är stabil under lång tid
 • En platssparande flerledaranslutning möjliggör upp till fyra kabelskor per bult
Anslutning av en ringkabelsko i en bultplint

Isättning av en ringkabelsko i en bultplint

Ringkabelskoanslutning

Ringkabelskoanslutningen har utvecklats speciellt för en bekväm kabeldragning av ringkabelsko- och gaffelanslutningar. Tack vare det ledade locket till bultplinten med toppmutter som inte kan förloras går det snabbt och enkelt att ansluta ringkabelskorna.

Sväng helt enkelt upp bultplintens ledade lock och fäst kabelskon på den friliggande gängade bulten. Så snart du har jackat alla kabelskor svänger du tillbaka det ledade locket utan större ansträngning. Nu kan du dra åt toppmuttern med en skruvmejsel och kabelskorna kläms fast.

Om du vill utföra en flerledaranslutning, observera att upp till fyra kabelskor kan anslutas per ringkabelskoanslutning vid de flesta bultplintar.