Två medarbetare från Phoenix Contact med produkter i handen

Certifieringar och godkännanden Bara det bästa är nog för våra kunder.

Att uppfylla produkt- och företagsrelaterade standarder är utgångspunkten för allt agerande för Phoenix Contact. Nationella och internationella certifikat och godkännanden utgör ramen för detta. Våra kunder ska nämligen vara helt nöjda med våra produkter. Som företag ska de kunna lita på Phoenix Contact. Nedan finns det ett urval av certifieringar och godkännanden som våra tillverknings- och företagsprocesser bygger på.

Medarbetare från Phoenix Contact vid kvalitetskontrollen

Naturligtvis utvecklar, kontrollerar och märker Phoenix Contact varje produkt enligt de gällande standarderna, direktiven och lagstiftningen. Produktrelaterade certifikat och godkännanden kan skilja sig åt när det gäller detaljerna från land till land. Om du behöver information om certifieringar och godkännandena för en artikel kan du hitta denna på den önskade produktens respektive sida med produktdetaljer. Ange artikelnumret när du söker på Phoenix Contacts webbplats. Eller välj önskad artikel från produktlistan.

Våra produkter är bl.a. certifierade resp. godkända enligt:

 • CB-certifieringar enligt IEC-standarderna
 • Underwriters Laboratories (UL)
 • CE-märkning
 • VDE
 • EAC
 • DNV GL
Kemianläggning med Ex-skyddssymboler som ligger däröver

Explosionsskydd

Explosionsskyddet spelar en framträdande roll bland produktrelaterade certifikat och godkännanden. Inte bara inom kemi- och petrokemiindustrins utan även inom förmodat okritiska branscher som livsmedelsindustrin måste byggare och planerare av anläggningarna uppfylla de lagstadgade kraven på explosionsskydd – över hela världen.

Medarbetare från Phoenix-Contact tittar på en glödande tråd

Kvalitetskontroller

Kontrollerad kvalitet för våra produkter har högsta prioritet. Kvaliteten testas inte bara i efterhand i färdiga produkter utan skapas ansvarsfullt i varje steg av vår produktion och logistik. För att garantera användningen av våra produkter i alla relevanta branscher genomgår våra produkter ett stort antal specifika kontrollprocesser. Tack vare detta kvalificeras de enligt många olika godkännanden.

Medarbetare från Phoenix-Contact framför utfärdade certifikat

Företagscertifikat

Hög kvalitet är absolut nödvändig: Detta gäller för varje produkt liksom även för Phoenix Contact-Gruppe. För att uppfylla detta anspråk till fullo har Phoenix Contact som företag testats och certifierats ett flertal gånger – bl. a. för kvalitetshantering, energihantering samt arbets- och hälsoskydd. Utvalda certifieringar är följande:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 • BS OHSAS 18001
 • IRIS
 • Flera laboratoriekreditieringar enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2018 resp. enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005
 • KTA 1401
 • IEC 62443-2-4
 • IEC 62443-2-1