Vi måste se hela vår värdekedja med hållbarhetsglasögon, eliminera ämnen som är skadliga för miljön och hälsan och hitta alternativ.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors på Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors på Phoenix Contact

RoHS-logotyp

En ren självklarhet för ökad hållbarhet

Bly skadar människor och miljön. För Phoenix Contact är det en del av ett hållbart agerande att så långt som möjligt undvika bly. Syftet är att ge ett viktigt bidrag till en bättre livskvalitet. Som metallbearbetningsföretag har vi på Phoenix Contact ett särskilt ansvar för miljö och hälsa. Därför började vi tidigt utveckla processer som gör det möjligt att tillverka elektromekaniska produkter blyfritt¹ med samma tekniska egenskaper och i sedvanlig kvalitet.

¹ Benämningen blyfri hänvisar till det framtida gränsvärdet på 0,1 procent i Europaparlamentets RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances).

En man håller en blyfri cirkulär kontakt M5–M58 i handen

Pionjärarbete för sedvanlig kvalitet

De tekniska egenskaperna hos bly leder till helt nya utmaningar för den industriella produktionen att klara sig utan bly. Bly i kopparlegeringar gör dem till exempel lättare att skära och kallforma. Bly fungerar också som ett effektivt smörjmedel. Den som vill avstå från dessa egenskaper måste göra grundarbetet i produktionen.
Phoenix Contact tog sig an uppgiften att producera blyfritt tidigare än andra företag. Omställningen anses vara ett av de viktigaste projekten inom metallbearbetningsindustrin under de senaste 50 åren. Ingenjörerna på Phoenix Contact har utan tvekan gjort ett pionjärarbete i denna långa och svåra process.

Blyfria cirkulära kontakter M5–M58

Nya tekniska utmaningar

Övergången till blyfria tillverkningsprocesser är en särskild utmaning för alla tillverkare av elektroniska komponenter. Det är förknippat med komplexa omställningar och dyra investeringar och påverkar i slutändan även internationella leveranskedjor.
Detta blir särskilt tydligt när det gäller exemplet crimpkontakter. De legeringar som används måste å ena sidan leda strömmen väl och å andra sidan ha lämpliga skärbarhets- och kallformningsegenskaper. Denna balansakt har verkligen utvecklats till den högsta disciplinen för produktutvecklare. Den har också krävt ett nära samarbete med leverantörer, tekniklaboratorier och serietillverkningen.

M17-kontakter

Ett försprång genom tidig användning av blyfria produkter

Det är du som väljer – blyfritt ger ett försprång. På Phoenix Contact ser vi det som ett tydligt företagsansvar att göra vår värdekedja så hållbar som möjligt. Engagemanget är värt det – för miljön, hälsan och en framtid som är värd att leva i.

Vanliga frågor om blyfria produkter och RoHS-direktivet

Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken

RoHS-överensstämmelse och blyfritt likställs ofta. Det finns en väsentlig skillnad: Överensstämmande med RoHS är delar som uppfyller de gränsvärden som anges i Europaparlamentets RoHS-direktiv.

För bly är gränsvärdet i direktivet 0,1 procent. Det gränsvärde som för närvarande tillämpas på grund av undantag 6c är 4 procent. Benämningen "blyfri" hänvisar redan idag till det framtida gränsvärdet på 0,1 procent.

Tärning med frågetecken

Alla blyfria artiklar från Phoenix Contact listas via filtervalet ”enligt RoHS 6c (Pb < 0,1 %)” och finns i den länkade produktlistan nedan.

Till produktlistan
Tärning med frågetecken

Alla våra blyfria och RoHS-överensstämmande artiklar testas noggrant med avseende på deras elektriska egenskaper.

Tärning med frågetecken

Officiell information från Europeiska kommissionen finns på följande länk.

Ta reda på mer nu
Tärning med frågetecken

Användningen av bly i produktionsprocessen är problematisk eftersom bly är giftigt. Det ackumuleras i organismer längs näringskedjan och kan knappt brytas ned där längre. Det läcker också delvis ut från deponier till naturen, bryts ner dåligt och ackumuleras därför i det naturliga kretsloppet.