Energiöverföring och -fördelning Energiproduktionsanläggningar för förnybar energi och volatila uttagskvantiteter tvingar fram förändringar inom kraftdistribution och elnät. Vi ger dig gärna råd om digitaliseringslösningar för en effektiv utbyggnad och ombyggnad av näten. De data som samlas in möjliggör behovsanpassad planering, decentraliserad drift och prediktivt underhåll av transmissions- och regionnäten.

Två personer med varselvästar i en elektrisk anläggning

Med vår omfattande produktportfölj med allt från anslutningsteknik till automation i transformatorstationer, erbjuder vi skräddarsydda produkter och lösningar för alla spänningsnivåer.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Transformatorstation i mörker med en stad i bakgrunden

Stabila stamnät

Med vår omfattande produktportfölj för uppkopplings-, anslutnings- och nätverksteknik säkerställer vi fungerande energiflöden samt signal- och datakommunikation. En stor fördel är vårt stora sortiment av märknings- och monteringsmaterial för idrifttagning och kommande serviceinsatser. FAME-testtekniken bidrar till exempel till att korta ner testtiderna för säkringar. Vår produktportfölj för signalenheter visar status för anläggningar och fel, både på plats och via nätverk.

Transformatorstation ovanifrån

Effektiv automatisering av regionnäten

När man ansluter energiproduktionsanläggningar för förnybar energi och nya laster, t.ex. laddinfrastruktur för E-Mobility, ställs nya tekniska krav på distributionsnätsoperatörerna. Förutom de utmaningar det innebär att hålla spänningen stabil eller omvänt kraftflöde behöver man även ta hänsyn till vilka temperaturområden utrustningen klarar.

Vårt omfattande utbud skyddar, övervakar och automatiserar anläggningar inom energifördelningssektorn så att strömförsörjningen kan säkerställas även under krävande villkor.

Dynamisk matningsmanagement med solpaneler, vindkraftverk och energilagringsmoduler

Säker och ekonomisk matningsmanagement

För nätstabilitetens skull måste anläggningsoperatören kunna styra den volatila matningen från energiproduktionsanläggningar- och -lagringssystem till elnätet beroende på last- och produktionssituationen. Matningsmanagementet är en särskilt reglerad nätsäkerhetsåtgärd för att avlasta flaskhalsar i elnätet.
Vi erbjuder allt som behövs för säkert och lönsamt matningsmanagement, både när det gäller komponenter och våra installationsklara apparatskåp. I vår installationsklara lösning finns redan alla komponenter som behövs, t.ex. kommunikationsanslutning, styrsystem och skyddsanordningar som tillval. Med vår kompletta lösning matar du el till elnätet enligt VDE-AR-N 4110/-20.

Säkra och moderna elektriska kraftförsörjningsnät Övervaka, styra och skydda anläggningar inom energisektorn

Transmissionsnäts- och regionnätsoperatörer driver ständigt på moderniseringen och utbyggnaden av näten. Med vår omfattande tjänsteportfölj hjälper vi nätoperatörerna att digitalisera och optimera om- och utbyggnad av utrustningen. Driftsäker elförsörjning står i centrum och bygger på tekniskt fullt utvecklade produkter och lösningar med hög tillgänglighet. Tack vare användning av beprövad och innovativ teknik förenas driftsäkerhet och lönsamhet.

Modern teknik för fjärrunderhåll, automatisering och skyddsanordningar säkerställer effektiv drift av låg- och mellanspänningsnät. Säker och lönsam drift börjar dock redan med att man väljer bland många passiva komponenter, till exempel anläggningsmärkning och kabeldragning. Våra produkter kommer till användning hela vägen från elproduktionen till konsumenten.